Piotr Korytkowski – prezydent Konina o idei Smart City podczas V Europejskiego Kongresu Samorządów

Inteligentne zarządzanie miastem to koncepcja, nad którą pracują przedstawiciele wielu środowisk – od samorządów po komercyjne korporacje. Idea jest prosta – stworzenie miasta przyjaznego mieszkańcom, funkcjonującego na zrównoważonych zasadach, z balansem pomiędzy technologią i rozwojem społeczeństwa. W dyskusji na ten temat weźmie podczas V Europejskiego Kongresu Samorządów także prezydent Konina – Piotr Korytkowski.

Prezydent Konina weźmie udział w panelu: Inteligentne miasta w służbie mieszkańcom. Inwestycje i projekty na zamówienie wdrażające inteligentne usługi. Jego uczestnicy postarają się znaleźć odpowiedź na pytania dotyczące rozwoju idei Smart City oraz szans na szybkie wdrożenie jej w polskich miastach.

W dyskusji wezmą udział także między innymi: Paweł Rabiej – wiceprezydent Warszawy, Jan Fritz Rettberg – dyrektor Biura Innowacji Urzędu Miasta Dortmund czy Lauri Sokk – dyrektor Smart City Urzędu Miasta Tartu w Estonii.

Piotr Korytkowski ukończył Akademię Ekonomiczną oraz Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu, został też absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie. W latach 2006–2018 przez trzy kadencje był radnym miejskim w Koninie. W 2018 z ramienia Koalicji Obywatelskiej wystartował w wyborach na prezydenta miasta. W II turze wygrał wybory, uzyskując 55,8% głosów.

Obecnie konieczne jest, aby miasta i tak zwani managerowie miasta tworzyli projekty Smart City, stawiając obywateli i ich potrzeby na pierwszym planie. W tym kontekście należy zapytać: jak ważne jest zaangażowanie obywateli w projektowanie inicjatyw Smart City? Jakie projekty i inwestycje Smart City dają korzyści społecznych? Które z nich są najchętniej akceptowane przez mieszkańców miasta i mają największy wpływ na jakość ich życia? Te i wiele innych pytań padną na pewno podczas dyskusji w krakowskim Centrum Konferencyjnym ICE, gdzie odbędzie się V Europejski Kongres Samorządów.