Piotr Gliński gościem XXVIII Forum Ekonomicznego

Piotr Gliński, minister kultury i dziedzictwa narodowego, potwierdził uczestnictwo w tegorocznej edycji Forum Ekonomicznego w Krynicy.

 
Minister Gliński będzie między innymi gościem specjalnym panelu „Czy kultura w Europie Środkowej to już przemysł?”, w którym dyskutanci spróbują odpowiedzieć na pytania o aktualny stan i przyszłość kultury w naszym regionie: co jest współczesnym kołem zamachowym rozwoju kultury w Europie Środkowej? Czy powszechny dostęp do kultury czyni z niej popkulturę i czy należy się tego obawiać? Czy można skutecznie promować kulturę europejską – film, muzykę, literaturę, wzornictwo i architekturę dzięki „przemysłowemu” podejściu?

Minister Gliński weźmie także udział w rozmowie na temat dwóch postaci współczesnego konserwatyzmu w Europie. Pierwsza z nich, liberalna, zakłada ograniczenie roli państwa w życiu gospodarczym i społecznym, stawianie na prywatną inicjatywę przedsiębiorczą i maksymalnie uwolniony rynek. Druga, socjalna, opowiada się z kolei za nacjonalizacją poszczególnych segmentów gospodarki i rozbudowywaniem systemów świadczeń społecznych ze strony państwa. Wciąż pojawiają się pytania dotyczące możliwości wypracowania kompromisu w tej sprawie i stworzenia jednego konserwatywnego nurtu w polityce europejskiej.

Prof. Piotr Gliński to wiceprezes Rady Ministrów, minister kultury i dziedzictwa narodowego. Socjolog i polityk, profesor nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki. W latach 2005–2011 przewodniczący Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, poseł na Sejm VIII kadencji, od 2017 przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego.