Pino Musolino gościem XXVIII Forum Ekonomicznego

Prezes Weneckich Władz Portowych weźmie udział w XXVIII Forum Ekonomicznym w Krynicy. Podczas Forum Pino Musolino będzie uczestniczył w dyskusji poświęconej projektowi Nowego Szlaku Jedwabnego.

Nowy Jedwabny Szlak tworzy nowe możliwości wymiany handlowej dla wszystkich państw, które znajdują się na jego trasie. Port w Wenecji  jest bardzo aktywnie promowany jako jeden z kluczowych punktów trasy, gdyż jak utrzymują władze Włoch, znajduje się on w idealnym położeniu, by stać się europejskim przejściem umożliwiającym skuteczny przepływ handlu z Azją.

Pino Musolino jest prezesem Weneckich Władz Portowych od marca 2017 roku. Wcześniej pracował m.in. dla Hapag Lloyd w Singapurze, Atlantis International Services NV w Belgii, czy w biurze prawnym prowincji Wenecja. Jest prezesem europejskiej sekcji think-tanku Global Institute of Logistics, członkiem zarządu stowarzyszenia AIVP Światowej Sieci Miast Portowych, a także członkiem Włoskiego Stowarzyszenia Prawa Morskiego.