Polska – Ukraina. W poszukiwaniu nowego modelu partnerstwa i współpracy

Group of People Waving Ukranian Flags in Back Lit

Stosunki polsko-ukraińskie czeka szereg nowych wyzwań. Na Forum Ekonomicznym w Krynicy-Zdroju podczas dyskusji „Polska – Ukraina. W poszukiwaniu nowego modelu partnerstwa i współpracy” będą o nich rozmawiali przedstawiciele świata polityki, nauki i gospodarki obu państw.

Polska była pierwszym krajem świata, który uznał niepodległość Ukrainy w grudniu 1991 roku. Później pomiędzy obu krajami ukształtowało się nie tylko dobre sąsiedztwo, ale także bliska współpraca i strategiczne partnerstwo. Jednak dziś polsko – ukraińskim relacjom daleko do stanu idealnego.

W ostatnich latach pojawiło się jednak wiele nowych okoliczności, które mocno wpłynęły na charakter tych stosunków. Rosyjska aneksja Krymu oraz agresja na wschodnią część Ukrainy umocniły znaczenie współdziałania w kwestiach bezpieczeństwa. Bardzo rozwinęła się współpraca międzyregionalna i transgraniczna. Z drugiej jednak strony, kryzys gospodarczy, który jest efektem wojny na Wschodzie oraz zaniechania reform osłabił związki gospodarcze. Do Polski przyjechały setki tysięcy migrantów zarobkowych z Ukrainy. Poza tym dziesiątki tysięcy studentów z Ukrainy zdobywa u nas wykształcenie. Ale wciąż nie trudno nie zauważyć trudności dialogu o wspólnej historii, czy konfliktów wokół jej interpretacji. W sposób zauważalny wywiera to negatywny wpływ na politykę i atmosferę stosunków. Coraz częściej mówi się o potrzebie wypracowania nowego modelu partnerstwa i współpracy.

I właśnie dyskusję nad stanem i perspektywami relacji polsko-ukraińskich zaplanowaliśmy na Forum Ekonomiczne w Krynicy-Zdroju. Patronat nad nią objęło Polsko – Ukraińskie Forum Partnerstwa, które niedawno wznowiło swoja działalność. Uczestnikami Forum są osoby powołane przez ministrów spraw zagranicznych Polski i Ukrainy, bezpośrednio niezaangażowane w politykę międzynarodową: intelektualiści, naukowcy, przedstawiciele świata kultury i biznesu, byli dyplomaci. Każdy z nich reprezentuje specyficzną instytucję, uczelnię, organizację czy środowisko. Wszyscy aktywnie działają na rzecz ożywienia dialogu polsko-ukraińskiego i umocnienia więzi pomiędzy obu krajami.

Moderatorami dyskusji panelowej pod tytułem „Polska – Ukraina. W poszukiwaniu nowego modelu partnerstwa i współpracy” będą współprzewodniczący Forum: ze strony polskiej – prof. Jan Malicki z Uniwersytetu Warszawskiego, szef Studium Europy Wschodniej, a ze strony ukraińskiej – Witalij Portnikow, znany dziennikarz, publicysta i pisarz. W dyskusji, oprócz członków Forum Partnerstwa, wezmą udział także politycy: Bartosz Cichocki, wiceminister spraw zagranicznych RP ds. polityki wschodniej i bezpieczeństwa, a ze strony ukraińskiej – Oksana Jurynec, przewodnicząca ukraińsko–polskiej grupy współpracy parlamentarnej.