Perspektywy rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce

Podczas panelu dyskusyjnego XXX Forum Ekonomicznego w Karpaczu uczestnicy postarają się odpowiedzieć na pytania:

Jakie są perspektywy rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce? Czy inwestorzy mogą liczyć na zyski?

Wśród potwierdzonych gości panelu są m.in.:

Dariusz Blocher, Członek Rady Nadzorczej Budimex S.A.

Nikodem Iskra, Prezes Zarządu Murapol S.A.

Anna Kornecka, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii

Krzysztof Paszyk, Poseł na Sejm IX Kadencji