Główny Partner Forum Ekonomicznego

Województwo Dolnośląskie

Dolny Śląsk jest nazywany sercem Europy. Region oddalony o około 300 km od Warszawy, Berlina czy Pragi jest doskonale skomunikowany. Dzięki świetnej lokalizacji i kadrze wykształconych pracowników przyciąga inwestorów i dynamicznie się rozwija. To tutaj na studentów z Polski i Europy czekają renomowane uczelnie i perspektywy zawodowe. Turystów przyciąga największa w kraju liczba sklasyfikowanych zabytków, najwięcej zamków i pałaców, dziedzictwo architektury przemysłowej czy najliczniejsze w kraju uzdrowiska.

Dolny Śląsk to także region wyróżniający się pod względem poziomu innowacyjności w Polsce. O jego sile stanowi olbrzymi potencjał gospodarczy i edukacyjny, doskonałe zaplecze infrastrukturalne oraz wysoka jakość kapitału ludzkiego. Do wypracowania sukcesu regionu przyczynia się rozwój biznesu – Dolny Śląsk jest siedzibą wielu polskich i międzynarodowych firm. Lokalizacji nowych inwestycji sprzyjają Specjalne Strefy Ekonomiczne. Dolnośląska gospodarka to nie tylko dobrze rozwijający się przemysł, ale także wyspecjalizowane usługi finansowe czy outsourcingowe.

Istotnym obszarem jest również „zielona gospodarka”. Intensywny rozwój gospodarczy na terenie Dolnego Śląska jest nastawiony na nowe technologie, sprzyjające racjonalnemu korzystaniu z zasobów środowiska naturalnego. Dolny Śląsk inwestuje w gospodarkę niskoemisyjną, uwzględniającą zarówno zwiększenie roli odnawialnych źródeł energii, jak i technologii efektywnych energetycznie w procesach produkcyjnych i budownictwie.

Dolny Śląsk to kraina różnorodności, w której każdy znajdzie przestrzeń dla siebie. Niesamowite góry – Sudety, tajemnicze podziemia, Szlak Zamków Piastowskich, Kraina Wygasłych Wulkanów, Stawy Milickie, będące największym kompleksem stawów rybnych w Europie, Dolnośląski Szlak Piwa i Wina, to tylko niektóre atrakcje.

Najważniejsi są jednak mieszkańcy, słynący ze swojej otwartości i gościnności, nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Mozaika kultur, zwyczajów i tradycji tworzy na Dolnym Śląsku klimat, dzięki któremu każdy czuje się tu jak w domu, a infrastruktura i atrakcyjność regionu sprawia, że mieszkańcy wiążą swoją przyszłość właśnie z tym miejscem. Tutaj chcą się rozwijać – edukować, pracować i inwestować.

www.umwd.dolnyslask.pl

Miasto Gospodarz

Karpacz to znana miejscowość leżąca u stóp Karkonoszy i ich najwyższego szczytu – Śnieżki. Dominującą funkcję pełni w nim oczywiście turystyka. Dzięki wybitnym walorom, atrakcjom turystycznym i odpowiedniemu zagospodarowaniu, miasto co roku odwiedza ponad trzy miliony turystów. Magnesem przyciągającym do Karpacza jest z pewnością jego położenie, ale także to słynne „coś” czyli atmosfera miejsca, którą tworzą gościnni i aktywni mieszkańcy oraz sami turyści.

Miasto oferuje bardzo dobre warunki do spędzania czasu wolnego. Istniejące walory naturalne zostały odpowiednio zagospodarowane, aby spełnić oczekiwania turystów. Na terenie gminy przebiega blisko 100 km oznakowanych szlaków turystycznych pozwalających odkrywać jeden z najcenniejszych przyrodniczo obszarów naszego kraju.

Odpowiednie ukształtowanie terenu i przychylny klimat umożliwiły także utworzenie licznych stoków i wyciągów narciarskich, dzięki którym Karpacz stał się znanym ośrodkiem zimowym.

W mieście funkcjonuje 12 rodzinnych „stacji” narciarskich oferujących łącznie 27 wyciągów (kanapowych, orczykowych, taśm).

Baza noclegowa miasta obejmuje ponad 18 tys. miejsc w obiektach o różnym rodzaju i standardzie. Znajdują się tu spokojne pensjonaty na rodzinne wyjazdy, ośrodki wypoczynkowe dla grup zorganizowanych oraz luksusowe hotele dla wymagających turystów i gości biznesowych.

www.karpacz.pl

Partner Strategiczny

Hotel Gołębiewski w Karpaczu to blisko 900 pokoi, w tym: apartamenty, apartamenty rodzinne oraz rozbudowane centrum kongresowe z blisko 30 salami konferencyjnymi. Do dyspozycji Gości oddajemy 3 restauracje, odpowiadające charakterystyką zróżnicowanym potrzebom oraz sale bankietowe z przeznaczeniem na przyjęcia, imprezy okolicznościowe, wesela, studniówki, czy biesiady przy kominku. Na poziomie recepcji znajduje się Kawiarnia Patio, do której zapraszamy na odpoczynek przy kawie i ciastku. Hotel Gołębiewski  w Karpaczu, położony u podnóża najwyższego szczytu Karkonoszy – Śnieżki, ze względu na swoją lokalizację z roztaczającą się wokół malowniczą panoramą gór, stanowi doskonałe miejsce na wypoczynek dla rodzin z dziećmi oraz na formalne lub nieformalne spotkania biznesowe.

Hotel Gołębiewski w Karpaczu

Główny Partner Merytoryczny

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie to innowacyjna uczelnia ekonomiczna kształcąca liderów życia gospodarczego i społecznego. Realizuje również badania i opracowuje ekspertyzy na zamówienia przedsiębiorstw, instytucji publicznych i jednostek samorządu terytorialnego. Jednym z elementów tej współpracy jest wzmacnianie potencjału SGH jako wiodącej uczelni ekonomicznej. SGH jest Głównym Partnerem Merytorycznym Forum Ekonomicznego 2021. Więcej na: www.sgh.waw.pl

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Partnerzy

Wrocław to jedno z najstarszych i najpiękniejszych miast w Polsce, o bogatej historii i niepowtarzalnej urodzie, poprzecinanym licznymi dopływami Odry z 12 wyspami i ponad 100 mostami. Czwarte co do wielkości w Polsce, liczy ok. 640 tys. mieszkańców. Należy do największych w kraju ośrodków uniwersyteckich.
Zwiedzając miasto nie można pominąć żadnej z atrakcji, najchętniej wybieranych przez turystów: przepięknego Rynku z wyjątkowym Ratuszem, Ostrowa Tumskiego, Panoramy Racławickiej, Dzielnicy Czterech Wyznań, najstarszego ZOO w Polsce wraz z Afrykarium czy też Hydropolis – interaktywnej instalacji poświęconej wodzie.
Siłą Wrocławia są przede wszystkim ludzie – nie tylko mieszkańcy, ale także przyjezdni. Wysoko oceniana jest życzliwość i otwartość wrocławian, bo klimat Wrocławia buduje mentalność ludzi. Jak to się stało, że historyczny gród stał się ambitną metropolią, miastem studentów, przedsiębiorców, naukowców, artystów? Na pewno ogromny wpływ miały na to doświadczenia II wojny światowej, gdy na zgliszczach Festung Breslau trzeba było zbudować nie tylko nowe miasto, ale i relacje społeczne. Nagle na tym samym terenie znaleźli się ludzie, którzy trafili tu i przypadkowo, i z wyboru. I wszyscy razem zaczynali od nowa – młodość spotkała się z doświadczeniem, tradycja z nowoczesnością. Mieszkańcy stali się naturalnymi ambasadorami swojego miasta. Dzięki nim budowany jest jego wizerunek, a ich energia i kreatywność są siłą, zachęcającą do odkrywania go. I właśnie „spotkanie” stało się symbolem miasta. 

Instytut Misesa jest niezależnym ośrodkiem edukacyjnym, który popularyzuje rzetelną wiedzę ekonomiczną i kształci przyszłych ekonomistów. W ramach działalności Instytut publikuje teksty, raporty, podkasty i wykłady, organizuje szkoły i konferencje, wydaje wartościowe książki, prowadzi zajęcia w szkołach. Szczególnie wysoko cenimy ekonomię uprawianą w tradycji austriackiej szkoły ekonomicznej i ideały dobrowolnej ludzkiej współpracy nieograniczonej rządowymi interwencjami.

Instytut Misesa

pielęgnowanie polsko-węgierskich tradycji i dziedzictwa oraz ich promocja w życiu publicznym i międzynarodowym; propagowanie nauki języka, kultury i polsko-węgierskiej współpracy młodzieżowej; rozwijanie wzajemnej współpracy naukowej, oświatowej, kulturalnej, gospodarczej i sportowej. kreowanie i wspieranie inicjatyw oraz projektów mających na celu lepsze wzajemne poznanie się wspieranie działań, które służą większej innowacyjności i konkurencyjności Polski i Węgier.

Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka

Jelenia Góra miasto położone w malowniczej kotlinie, otoczone czterema pasmami gór z Karkonoszami i Śnieżką – najwyższym szczytem Sudetów. Prawie 80 tys. mieszkańców i bardzo urozmaicona gospodarka, od wysoko specjalizowanych usług przez wytwórczość do obsługi ruchu turystycznego. Miasto ma swoją długą, 900-letnią historię, stąd wiele tu zabytków od gotyku, przez renesans, barok, czy widoczna w centrum niemal na każdym kroku secesja. Otwarte dla wysokiego wyczynu sportowego i rodzinnego relaksu

Miasto Jelenia Góra

NASK jest Państwowym Instytutem Badawczym nadzorowanym przez KPRM. Kluczowym polem aktywności NASK są działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa Internetu. Reagowaniem na zdarzenia naruszające bezpieczeństwo sieci zajmuje się Centrum Cyberbezpieczeństwa i Infrastruktury, w którym działa zespół CERT Polska. Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa wyznaczyła NASK rolę jednego z trzech CSIRT poziomu krajowego.

NASK

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa prowadzi działania w zakresie m.in.: gospodarowania zasobem własności rolnej Skarbu Państwa, kształtowania ustroju rolnego, nadzoru nad spółkami o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej, analiz rynkowych o obszarach wiejskich, wspierania rozwoju obszarów wiejskich i innowacyjności, wspierania konsumpcji i propagowania zdrowych nawyków żywieniowych, wspierania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, promocji produktów rolno-spożywczych.

Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa tworzą nieruchomości Skarbu Państwa powierzone Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa do gospodarowania. Oprócz nieruchomości rolnych przeznaczonych na powiększanie lub utworzenie gospodarstw rodzinnych, w Zasobie znajdują się również nieruchomości inwestycyjne, atrakcyjne z punktu widzenia rozwoju polskiej gospodarki. Są one sprzedawane w przetargach nieograniczonych licytacyjnych, organizowanych przez właściwe terytorialnie oddziały terenowe KOWR.

 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi to urząd administracji rządowej, który zapewnia obsługę Ministra Rolnictwa i  Rozwoju Wsi, w zakresie 4 działów administracji rządowej: rolnictwo, rozwój wsi, rynki rolne i rybołówstwo. Misją MRiRW jest zapewnienie optymalnych warunków umożliwiających zrównoważony rozwój polskiej wsi, rolnictwa i rybactwa. Cel działań MRiRW to też ochrona: gruntów rolnych, zdrowia zwierząt i roślin, dziedzictwa kulturowego wsi, a także rozwój oświaty rolniczej, zapewnienie wsparcia w ramach WPR i budżetu krajowego.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu to jeden z wiodących ośrodków akademickich w kraju, kształcący ekonomistów i liderów biznesu. Od wielu lat znajduje się w polskiej czołówce uczelni zajmujących się badaniami i pracą na rzecz gospodarki. To tu swoje kompetencje kształciło wielu wybitnych specjalistów. Zespół naukowców z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu prowadzi liczne badania, przygotowuje raporty i opracowania także na potrzeby firm.

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Zadanie publiczne finansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Dyplomacja publiczna 2021”

Misiterstwo Spraw Zagranicznych

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Projekt współfinansowany przez Ministra Rozwoju i Technologii

Rzecznik Finansowy został powołany po to, by wyrównać szanse klientów w sporach z podmiotami rynku finansowego. Pomagamy na różne sposoby: od konsultacji, przez interwencje i postępowanie polubowne, po wsparcie w trakcie postępowań sądowych.
Rzecznik Finansowy wspiera klientów w ich indywidualnych sprawach, ale także na podstawie sygnałów płynących od pojedynczych osób, podejmuje różnorodne działania, które mają przełożenie na zmianę praktyk podmiotów rynku finansowego wobec ogółu klientów.

Rzecznik Finansowy

Projekt współfinansowany przez rządy Czech, Węgier, Polski i Słowacji poprzez Granty Wyszehradzkie Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Misją funduszu jest promowanie pomysłów na trwałą współpracę regionalną w Europie Środkowej

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt „Forum Polska – Czechy” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa

Euroregion NYSA

Caritas Polska jest największą organizacją dobroczynną w Polsce, której historia sięga lat 20. XX wieku. W swojej działalności dociera do setek tysięcy potrzebujących w kraju i poza jego granicami. Dzięki wsparciu darczyńców indywidualnych, instytucjonalnych oraz świata biznesu pomaga w Polsce m. in. dzieciom, seniorom, samotnym matkom, bezdomnym, migrantom i uchodźcom, a za granicą realizuje projekty m. in. na Bliskim Wschodzie, w Jemenie, Wenezueli i Kolumbii.

Caritas

Powiat Karkonoski swym obszarem obejmuje: Karkonosze, Góry Izerskie, Rudawy Janowickie, Góry Kaczawskie oraz Kotlinę Jeleniogórską. Dzięki walorom krajobrazowym i klimatycznym oraz zabytkom, powiat zaliczany jest do najatrakcyjniejszych turystycznie obszarów Polski. Karkonoski Park Narodowy, Rudawski Park Krajobrazowy i Park Krajobrazowy Doliny Bobru tworzą system obszarów chronionych. Dolina Pałaców i Ogrodów, średniowiecze warownie, zabytki i muzea prowadzą śladami bogatej historii tej ziemi.

Powiat Karkonoski
Uniwersytet Rolniczy

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. (DAWG) to partner Samorządu Województwa Dolnośląskiego w rozwoju przedsiębiorczości, innowacyjności i gospodarki regionu. Samorząd posiada 100% udziałów w spółce, która działa na jego rzecz, wspierając konkurencyjność dolnośląskich przedsiębiorstw sektora MMŚP i kształtując wizerunek województwa za granicą.

Dolnośląska Agencja Współpracy GospodarczejInvest in Lower Silesia
Port Lotniczy Wrocław S.A.

Port Lotniczy im. Mikołaja Kopernika we Wrocławiu to jedno z najdynamiczniej rozwijających się lotnisk w Europie. Pasażerowie będą mogli w sezonie Lato 2021 korzystać z atrakcyjnej siatki połączeń m.in. do największych hubów europejskich, m.in.: Amsterdamu, Zurychu, Frankfurtu, Monachium. Dużym powodzeniem cieszą się każdego roku tanie loty na południe Europy (m.in. do Chorwacji, Hiszpanii, Włoch) oraz urozmaicona oferta lotów czarterowych. Szeroki wybór połączeń, nowoczesny terminal, sprawna obsługa i dobry dojazd sprawiają, że pasażerowie chętnie latają z Wrocławia, co potwierdzają wielokrotnie przyznawane przez nich nagrody m.in. Business Traveller Award dla najlepszego regionalnego lotniska biznesowego w Polsce. W 2019 roku lotnisko obsłużyło ponad 3,5 mln pasażerów.

Wroclaw Airport

Firma Abbott jest światowym liderem w dziedzinie opieki zdrowotnej, która pracuje nad poprawą jakości życia ludzi w każdym wieku i na każdym etapie. Nasze portfolio innowacyjnych biznesów oraz produktów obejmuje całe spektrum opieki zdrowotnej, w tym diagnostykę, urządzenia medyczne, środki odżywcze i markowe leki generyczne. 109 000 oddanych pracowników angażuje się w poprawę jakości życia ludzi w ponad 160 krajach.

Abbott

Adamed to polska firma farmaceutyczno-biotechnologiczna, która powstała dzięki własnej myśli naukowej i własnym patentom. Obecnie jest producentem około 500 produktów oferowanych pacjentom w 76 krajach na całym świecie. Posiada swoje przedstawicielstwa w 9 krajach. Zatrudnia 2200 osób. Od 20 lat firma prowadzi własną innowacyjną działalność badawczo-rozwojową. Adamed współpracuje naukowo z wiodącymi uniwersytetami oraz instytutami naukowymi, w kraju i za granicą.

Adamed Pharma S.A.

ARP S.A. jest spółką akcyjną w nadzorze Prezesa Rady Ministrów ze 100% udziałem Skarbu Państwa. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu wypracowaliśmy podejście do projektów, pozwalające dostrzec szanse biznesowe w obszarach postrzeganych jako nieatrakcyjne lub ryzykowne. Współpracujemy z instytucjami wspierającymi rozwój przedsiębiorstw oraz dostarczamy pakiety rozwiązań w odpowiedzi na bieżące potrzeby i wyzwania biznesowe. Realizujemy rządowe programy Tarczy Antykryzysowej i Polityki Nowej Szansy.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP S.A.)

Alior Bank – jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się banków w Polsce. Kieruje swoją ofertę zarówno do klientów indywidualnych, jak i biznesowych. Alior Bank stworzył w pełni internetowy bank i bankowy internetowy kantor walutowy. Jest pierwszym w kraju bankiem umożliwiającym wideoweryfikację przy zakładaniu rachunków osobistych. Jako pierwszy w Polsce zaoferował klientom m.in. konta osobiste z bezpłatnym dostępem do bankomatów oraz wdrożył Internetowy Proces Kredytowy

Alior Bank

Allegro.pl to istniejąca od blisko 22 lat, najpopularniejsza platforma e-commerce w Polsce, wchodząca w skład 10 największych platform zakupowych i 100 najczęściej odwiedzanych stron internetowych na świecie. Allegro udostępnia swoją platformę ponad 130 000 sprzedawcom, a korzysta z niej około 80% polskich użytkowników internetu, co przekłada się na 20 milionów odsłon platformy miesięcznie. W 2020 r. spółka debiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, trafiając do czołówki WIG20.

Allegro.pl

AmCham od ponad 30 lat jest wiodącym głosem biznesu w Polsce. Reprezentujemy ponad 330 największych inwestorów zagranicznych z różnych sektorów gospodarki, którzy  stworzyli w Polsce majątek o wartości ponad 236 miliardów i zatrudniają prawie 300 tysięcy osób. Nasze priorytety to rozwój gospodarczy, dialog pomiędzy biznesem i rządem, dobry klimat inwestycyjny oraz zwiększanie konkurencyjności Polski we współpracy z amerykańskim know-how.  Od 2012 roku organizuje z sukcesem projekt „AmCham Diner”

Amerykańska Izba Handlowa w Polsce (AmCham)

Kancelaria Baker McKenzie od 1949 roku pomaga swoim klientom odpowiadać na wyzwania związane z uczestnictwem w globalnej gospodarce. Nasze usługi świadczone są przez ponad 13 tysięcy osób z 47 krajów, co daje nam głębokie zrozumienie kultury biznesowej na całym świecie i sprawia, że jesteśmy w stanie zapewnić utalentowanych ludzi i doświadczenie niezbędne aby z łatwością poruszać się pomiędzy złożonością praktyk i granic.

Baker McKenzie

BGK to państwowy bank rozwoju, którego misją jest wspieranie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. Bank realizuje programy rozwojowe w zakresie np. dostępu do mieszkań i czystego powietrza oraz infrastruktury publicznej. BGK finansuje działalność bieżącą oraz inwestycje przedsiębiorstw i samorządów. Bank jest obecny w każdym regionie Polski oraz za granicą (przedstawicielstwa w Brukseli, Londynie, Frankfurcie i Amsterdamie). Wspiera eksport i ekspansję zagraniczną polskich firm.

Bank Gospodarstwa Krajowego

Od 30 lat wspieramy inwestycje przyjazne środowisku. Udzieliliśmy kredytów na finansowanie przedsięwzięć ekologicznych na blisko 25 mld zł, a udział kredytów proekologicznych w portfelu banku to ponad 36%. Kreujemy i implementujemy rozwiązania dla finansowania zielonej gospodarki i ochrony środowiska. Aranżujemy finansowanie projektów inwestycyjnych zielonej transformacji. Chcemy być dynamicznym bankiem specjalistycznym, oferującym innowacyjne, proekologiczne produkty.

Bank Ochrony Środowiska S.A.

Bank Pekao S.A., założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i jednym z trzech największych banków uniwersalnych w Polsce z ok. 197 mld zł aktywów i kapitalizacją rynkową ok. 26 mld zł. Posiadając drugą co do wielkości sieć oddziałów, Bank Pekao obsługuje ponad 5,5 mln klientów detalicznych. Jako wiodący bank korporacyjny w Polsce, obsługuje co drugą korporację w Polsce.

Bank Pekao S.A.

Portfolio BASF w Polsce obejmuje chemię przemysłową, kosmetyczną, tworzywa sztuczne, rozwiązania dla rolnictwa, lakiery oraz katalizatory samochodowe. Funkcjonuje tu zakład produkcyjny w Środzie Śląskiej koło Wrocławia (katalizatory). Firma zatrudnia ponad 780 pracowników. Angażujemy się w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju. Naszym klientom dostarczamy innowacyjne rozwiązania przyczyniające się do ochrony klimatu.

BASF POLSKA SP. Z O.O.

BFF Banking Group jest największym niezależnym specjalistycznym podmiotem finansowym we Włoszech i wiodącą instytucją w Europie. Specjalizuje się w faktoringu i pożyczkach, usługach związanych z instrumentami kapitałowymi, bankowością i płatnościami korporacyjnymi. Grupa działa we Włoszech, Polsce, Hiszpanii, Portugalii, Słowacji, Czechach, Grecji, Chorwacji i Francji.

BFF Banking Group

Budimex tworzy jedną z największych grup budowlanych w Polsce, jest również rozpoznawalny i ceniony od wielu lat za granicą. Będąc generalnym wykonawcą, oferujemy usługi w sektorach infrastruktury: drogowej, kolejowej, lotniskowej, budownictwa kubaturowego, energetycznego, przemysłowego i ekologicznego. O sukcesach firmy decydują ludzie, którzy ją tworzą. Dysponując wysoko wykwalifikowaną kadrą, jesteśmy w stanie zaoferować usługi idealnie dopasowane do potrzeb Klientów.

Budimex S.A.

Carrefour Polska to omnikanałowa sieć handlowa, pod szyldem której działa w Polsce ponad 900 sklepów w 6 formatach: hipermarketów, supermarketów, sklepów hurtowo-dyskontowych, osiedlowych i specjalistycznych oraz sklepu internetowego. Carrefour jest w Polsce również właścicielem sieci 20 centrów handlowych o łącznej powierzchni ponad 230 000 GLA oraz sieci ponad 40 stacji paliw.

Carrefour Polska Sp. z o.o.

Centrum Projektów Europejskich prowadzi Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich. Specjalizuje się także w rozwoju współpracy transgranicznej i ponadnarodowej (POWER). Jest siedzibą dla Wspólnych Sekretariatów Programów Interreg: Południowy Bałtyk, Polska-Saksonia, Polska-Słowacja oraz dla programów na zewnętrznej granicy UE: Polska-Białoruś-Ukraina i Polska-Rosja. Obszary wsparcia to m.in. dziedzictwo, dostępność, edukacja, innowacje społeczne, zdrowie, zielona i niebieska gospodarka.

Centrum Projektów Europejskich

Chemeko–System od ponad 20 lat świadczy usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych i przemysłowych. Posiadamy instalacje do mechanicznego przetwarzania odpadów i produkcji RDF, linie do modułowej segregacji odpadów oraz ich biologicznego przetwarzania, a także własną flotę specjalistycznych pojazdów. Pozwala nam to w pełni kontrolować przebieg świadczonych usług, jednocześnie gwarantując najwyższą jakość i dbałość o środowisko naturalne zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Chemeko–System

Spółka technologiczna zapewniająca polskim firmom i instytucjom publicznym dostęp do zaawansowanych usług chmury obliczeniowej. Jest dziś najbardziej wyspecjalizowanym dostawcą rozwiązań chmurowych na polskim rynku. Działa w modelu multicloud oferując zarówno własne produkty i usługi w ramach Platformy Chmury Krajowej, jak i rozwiązania swoich strategicznych partnerów, Google i Microsoft. Wspiera organizacje w procesie migracji i transformacji architektury IT.

Chmura Krajowa

Coca-Cola Poland Services Sp. z o.o. jest jedną z dwóch firm współtworzących System Coca-Cola w Polsce. Jest spółką zależną The Coca Cola Company, właściciela wiodących marek napojów bezalkoholowych, obecnych w ponad 200 krajach świata. Firmy Systemu zatrudniają łącznie 1800 osób. Od 2012 zainwestowały w Polsce 1 mld zł. 92% produktów Coca-Cola dostępnych na polskim rynku produkowanych jest w polskich fabrykach, zaś 71 gr z każdej złotówki wydanej na napoje Coca-Cola w Polsce zostaje w kraju.

Coca Cola

Deloitte to jedna z wiodących firm doradczych w Polsce i na świecie, świadcząca usługi profesjonalne w obszarach audytu, doradztwa podatkowego, prawnego, finansowego konsultingu strategicznego i technologicznego oraz zarządzania ryzykiem. W Polsce rozpoczęła działalność w 1990 roku, od tego czasu obsługuje duże krajowe przedsiębiorstwa, instytucje sektora finansowego i publicznego oraz obecne w Polsce firmy międzynarodowe. Dostarcza usługi obejmujące wszystkie branże i sektory gospodarki.

Deloitte

Tworzymy największą polską kancelarię prawniczą. Od ponad 25 lat nasi eksperci doradzają polskim i zagranicznym klientom z niemal wszystkich branż gospodarki.

Domański Zakrzewski Palinka

Dr.Max Polska to jedna z największych sieci aptek w kraju. W sieci Dr.Max działa 550 aptek stacjonarnych w całej Polsce. Podmioty uczestniczące w sieci franczyzowej zatrudniają ponad 4000 pracowników. Naszą misją jest zapewnienie pacjentom jak najlepszej, profesjonalnej opieki farmaceutycznej. Jako jedni z pierwszych w Polsce wprowadziliśmy szczepienia przeciw COVID-19 w aptekach.

Dr.Max Sp. z o.o.

Essity jest światowym liderem branży higienicznej i ochrony zdrowia, obecnym w 150 krajach, z siedzibą w Szwecji, której misją jest przełamywanie barier, aby podnosić komfort życia. Producent m.in. wyrobów medycznych – środków chłonnych dla dorosłych, wyrobów uciskowych, opatrunków i ortez oraz profesjonalnych produktów higienicznych. Firma zatrudnia ok. 46 000 pracowników. Wartość sprzedaży netto w 2020 r. wyniosła 11,6 mld euro. W Polsce obecna od 1991 roku.

Essity Poland Sp. z o.o.

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) jest instytucją Unii Europejskiej udzielającą kredytów długoterminowych, której udziałowcami są państwa członkowskie. Bank zapewnia długoterminowe wsparcie finansowe dla rzetelnie przygotowanych inwestycji, przyczyniając się w ten sposób do realizacji celów polityki unijnej. Bank finansuje projekty w obszarach infrastruktury, innowacji, środowiska oraz MŚP. W 2020 roku Grupa EBI przeznaczyła na finansowanie projektów w Polsce kwotę 5,2 mld EUR.

Europejski Bank Inwestycyjny

Najistotniejszym wyzwaniom cywilizacyjnym, społecznym i gospodarczym współczesnego świata poświęcona będzie I edycja Europejskiego Forum Przyszłości (EFP), które odbędzie się w dniach 6 – 8 października 2021 r. na Stadionie Śląskim. Organizatorem wydarzenia, pretendującego do miana najważniejszego eventu tego typu w tej części Europy, jest Śląski Fundusz Rozwoju.

Europejskie Forum Przyszłości

EXATEL polski operator telekomunikacyjny, dostawca usług ICT, cyberbezpieczeństwa i łączności satelitarnej.Posiada jedną z największych sieci światłowodowych w Polsce.Dostarcza transmisję danych we wszystkich polskich bankach komercyjnych i 99 spółkach sektora energetycznego.Zaprojektował i zbudował sieć OST do łączności administracji rządowej. W ramach projektów B+R tworzy autorskie rozwiązania-polski antyDDoS TAMA, SDNbox, SDNcore.Jest pomysłodawcą projektu #Polskie5G.

EXATEL

EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe oraz doradztwo strategiczne i transakcyjne. W Polsce ma blisko 3200 specjalistów pracujących w 7 biurach.Łączą ich wspólne wartości i cel, by dostarczać klientom najwyższej jakości usługi. Misją EY jest „Building a Better Working World”, bo lepiej funkcjonujący świat to lepiej funkcjonujące gospodarki, społeczeństwa i my sami.

EY

FAKRO jest wiceliderem światowego rynku okien dachowych jak również schodów do poddaszy. Ta innowacyjna firma z własnym ośrodkiem badawczo-rozwojowym ma na swoim koncie ponad 190 zgłoszeń patentowych. W skład Grupy FAKRO, zatrudniającej ponad 4000 osób, wchodzi 11 spółek produkcyjnych oraz 17 dystrybucyjnych, zlokalizowanych w Europie, Azji i Ameryce. Okna dachowe FAKRO trafiają do ponad 50 krajów świata.

FAKRO Sp. z o.o.

FBSerwis SA, spółka będąca częścią Grupy Budimex, realizuje kontrakty obejmujące usługi z zakresu gospodarki odpadami i utrzymania czystości, modernizację infrastruktury oświetleniowej, bieżące utrzymanie dróg krajowych i autostrad oraz facility management.
Do Grupy FBSerwis, której główną spółką jest FBSerwis SA, należy 6 spółek, w tym 4 prowadzące instalacje przetwarzania odpadów komunalnych – w woj. łódzkim, małopolskim oraz dolnośląskim.

FBSerwis SA

Forum Obywatelskiego Rozwoju to think tank założony w 2007 roku przez prof. Leszka Balcerowicza, skupiający ekspertów z dziedziny ekonomii i prawa. Fundacja powstała aby promować wolność, państwo prawa oraz prawdę i zdrowy rozsądek w debacie publicznej. FOR przygotowuje analizy i raporty na ważne tematy gospodarczo-społeczne, zajmuje się edukacją ekonomiczną i prowadzi aktywną działalność informacyjną w mediach.

FORUM OBYWATELSKIEGO ROZWOJU

Francusko-Polska Izba Gospodarcza (CCIFP) skupia blisko 400 firm z kapitałem francuskim oraz polskim i jest jedną z najaktywniejszych izb bilateralnych w Polsce. Głównym celem Izby jest współtworzenie jak najlepszych warunków dla inwestycji i rozwoju gospodarczego w Polsce, a także wsparcie firm na rynkach zagranicznych. CCIFP powstała w kwietniu 1994 roku i należy do Związku Francuskich Izb Przemysłowo-Handlowych (CCIFI) zrzeszającego 124 Izby francuskie w ponad 94 krajach. www.ccifp.pl

Francusko-Polska Izba Gospodarcza (CCIFP)

Fundacja Instytut Badań Rynkowych i Społecznych jest dynamicznie rozwijającym polskim instytutem badawczym i najszybciej wzrastającą marką w branży badawczej na polskim rynku. Od 2014 roku działa na terenie całej Polski. Wykonuje zarówno badania ilościowe, jak i jakościowe. Jako organizacja pozarządowa działa na rzecz podnoszenia jakości badań, popularyzacji zawodu badacza, upowszechniania w społeczeństwie wiedzy o stanie i tendencjach zmian opinii społecznej.

Fundacja Instytut Badań Rynkowych i Społecznych

Fundacja Instytut Przedsiębiorczości Społecznej prowadzi działalność zmierzającą do rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. Inicjuje współpracę między biznesem, a organizacjami pozarządowymi. Fundacja zapewnia specjalistyczne wsparcie działalności przedsiębiorcy (konsultacje biznesowe i finansowe, networking) oraz promuje społeczną odpowiedzialność biznesu i patriotyzm gospodarczy.

Fundacja Instytut Przedsiębiorczości Społecznej

Platforma Przemysłu Przyszłości powstała, żeby wzmacniać kompetencje i konkurencyjność przedsiębiorstw, prowadzących działalność na terenie Polski, poprzez wspieranie ich transformacji w kierunku przemysłu 4.0.

Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości 

Fundacja Veolia Polska to fundacja  korporacyjna założona przez Grupę Veolia w Polsce, działająca od 2015 roku. Zespół Fundacji  realizuje projekty CSR i długofalowe programy społeczne na rzecz społeczności lokalnych, z obszaru działania spółek należących do Grupy.  Swoje działania koncentruje na wzmacnianiu współpracy międzysektorowej w zakresie ochrony środowiska, bioróżnorodności, edukacji ekologicznej i rezyliencji miejskiej.

Fundacja Veolia Polska

GE Gas Power jest światowym liderem w dziedzinie technologii, usług i rozwiązań dla energetyki opartej na gazie ziemnym. Poprzez innowacje i partnerstwo z naszymi klientami dostarczamy bardziej zaawansowane, czystsze i bardziej wydajne technologie wytwarzania energii, na których odbiorcy mogą polegać dzisiaj, a także tworzyć technologie dla energetyki przyszłości. Z największą na świecie zainstalowaną bazą turbin gazowych i ponad 670 milionami godzin pracy całej zainstalowanej floty GE, oferujemy zaawansowaną technologię i niedościgniony poziom doświadczenia w branży dla elektrowni gazowych.

GE Gas Power

Gilead Sciences to dziś jedna z wiodących firm biotechnologicznych na świecie. Od ponad 30 lat Gilead buduje swą historię na kulturze doskonałości. Jesteśmy zaangażowani, pracowici i pełni pasji w poprawianiu życia pacjentów, którzy korzystają z naszych leków. Szczególne sukcesy odnosimy na polu walki z chorobami zakaźnymi – HIV oraz HBV i HCV. Istotny jest również wkład Gilead w obszarze hematoonkologii.

GILEAD

Gremi Personal to międzynarodowa agencja zatrudnienia z ponad 10-letnim doświadczeniem, która zapewnia kompleksową obsługę przedsiębiorstw na terenie całej Polski w zakresie uzupełniania braków kadrowych. Dysponuje bazą 80 000 kandydatów do pracy, na stałe obsługuje ponad 200 polskich firm.

Gremi Personal

Misją Google jest uporządkowanie światowych zasobów informacji tak, by stały się powszechnie dostępne i użyteczne dla każdego. Jego twórcom od początku przyświecała zasada, że wszelkie działania będą wykonywane z poszanowaniem użytkownika. W miarę rozwoju internetu technologie zabezpieczające i narzędzia do ochrony prywatności są na bieżąco ulepszane, by pomóc użytkownikom i ich rodzinom zachować bezpieczeństwo w sieci.

Google

Od ponad 30 lat Grupa Impel tworzy rozwiązania outsourcingowe dla biznesu. Oferuje zarówno usługi proste, jak i specjalistyczne – od zapewniania bezpieczeństwa i utrzymania czystości, poprzez obsługę procesów biznesowych czy usługi dla przemysłu. Impel współpracuje z firmami i instytucjami reprezentującymi niemal wszystkie sektory gospodarki, a oferowane rozwiązania są odpowiedzią na konkretne potrzeby klientów. Grupa Impel działa na terenie całej Polski.

GRUPA IMPEL

Grupa Azoty – lider polskiego rynku nawozowego i jedna z kluczowych grup kapitałowych branży nawozowo-chemicznej w Europie. Zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych. Ma silną pozycję m.in. na rynkach melaminy, kaprolaktamu, poliamidu. Grupa Azoty realizuje projekt Polimery Police – to jedna z największych inwestycji w europejskim przemyśle chemicznym, która umożliwi dywersyfikację działalności Grupy Azoty i wzmocni niezależność energetyczno-surowcową kraju.

Grupa Azoty

Grupa MTP od 100 lat nieprzerwanie organizuje spotkania, łącząc przedsiębiorców z całego świata. W swoim portfolio ma aż 100 imprez targowych, konferencji, koncertów, kongresów, eventów sportowych i projektów, które rocznie odwiedza ponad milion osób. Firmę tworzy ponad 400-osobowy zespół ekspertów: strategów, PR-owców, event i social media managerów, marketingowców, redaktorów, projektantów, dźwiękowców i specjalistów od oświetlenia oraz cateringu. Którzy tworzą najbardziej wpływowe i najciekawsze wydarzenia w tej części Europy.

GRUPA MTP

Grupa LUX MED jest liderem rynku prywatnych usług zdrowotnych w Polsce i częścią międzynarodowej grupy Bupa. Grupa LUX MED zapewnia pełną opiekę: ambulatoryjną, diagnostyczną, rehabilitacyjną, szpitalną i długoterminową dla ponad 2 500 000 pacjentów. Do ich dyspozycji jest prawie 270 centrów medycznych, w tym placówki ambulatoryjne, diagnostyczne i szpitale, a także ośrodek opiekuńczo-rehabilitacyjny oraz blisko 3000 poradni partnerskich.

Grupa LUX MED

Niezależny holding działający jako fundusz private equity na rachunek własny oraz zewnętrznych inwestorów prywatnych i instytucjonalnych w obszarze nieruchomości. Środki są alokowane na wybrane aktywa i spółki sektora nieruchomości i sektory powiązane z dominującym udziałem projektów mieszkaniowych. Przyszła wartość brutto aktywów zarządzanych w tym czasie przez HRE Investments przekroczyła 5 mld PLN i systematycznie rośnie.

HRE INVESTMENTS

HSBC w Polsce jest częścią Grupy HSBC — jednej z największych na świecie instytucji bankowo-finansowych.

HSBC Continental Europe (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce

HUAWEI to światowy lider w dostarczaniu najnowszych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Ponad 180 tys. pracowników Huawei wspiera operatorów telekomunikacyjnych, przedsiębiorstwa oraz użytkowników w ponad 170 krajach, docierając do jednej trzeciej populacji świata. Celem firmy jest zapewnienie wysokiej jakości łączności na całym świecie. W tym celu firma wspiera rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez prowadzenie z nim dialogu oraz ścisłą współpracę z przedstawicielami branży.

Huawei Polska

InPhoTech to polska firma zaawansowanych technologii światłowodowych współtworząca przemysł XXI wieku. Dzięki unikalnej technologii światłowodów specjalnych realizuje wyzwania stawiane przez przemysł w celu zwiększenia jego bezpieczeństwa i efektywności, umożliwiając skokowy wzrost produktywności i konkurencyjności. Sektory, do których są skierowane rozwiązania InPhoTech to m.in.: telekomunikacja, przemysł wydobywczy, naftowo-gazowy, zbrojeniowy, kolejowy i wiele innych.

InPhoTech

Jeronimo Martins Polska S.A. jest właścicielem Biedronki – największej sieci detalicznej w Polsce, mającej ponad 3,1 tys. sklepów w ponad 1100 miejscowościach, obecnej na polskim rynku od 25 lat. Filarami strategii firmy są wyselekcjonowane produkty najwyższej jakości w niskich cenach. W 2019 r. Biedronka współpracowała z ponad 1000 polskich dostawców, od których pochodziło 93 proc. produktów w ofercie sieci. JMP S.A. jest największym prywatnym pracodawcą w Polsce.

Jeronimo Martins Polska właściciel sklepów Biedronka

JTI (Japan Tobacco International) to czołowa międzynarodowa firma tytoniowa działająca w ponad 130 krajach. W Polsce działa od 2008 r. i od tego czasu zainwestowała w kraju ponad 1 miliard dolarów i zatrudnia obecnie ponad 3000 osób. JTI zajmuje drugą pozycję na polskim rynku tytoniowym, z udziałem ponad 28 proc. w kategorii papierosów. JTI Polska zajęła 1. miejsce w prestiżowej certyfikacji Top Employers Polska 2020, obejmującej najlepszych pracodawców w naszym kraju.

JTI Polska

KGHM Polska Miedź S.A. to Odkrywca – Gigant – Wizjoner.
Wierzymy, że przyszłość jest z miedzi! Działalność wydobywczą i przetwórczą prowadzimy od 60 lat, będąc w niej globalnym liderem. KGHM należy do grona największych światowych producentów miedzi i srebra. Oprócz miedzi i srebra KGHM wydobywa także molibden, nikiel, złoto, pallad i platynę oraz wytwarza ren. Aktywa produkcyjne KGHM są usytuowane na trzech kontynentach. Podstawowe zakłady produkcyjne firmy są zlokalizowane w Polsce.

KGHM Polska Miedź S.A.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. powstała w sierpniu 2002 r. w wyniku konsolidacji trzech spółek cukrowych Skarbu Państwa. KSC S.A. to największy w Polsce i jeden z największych, co do wielkości producent cukru w Europie. Firma jest właścicielem siedmiu Oddziałów produkujących cukier oraz Zakładu „Polskie Przetwory” zajmującego się przetwórstwem owocowo-warzywnym. Zlokalizowane w pięciu województwach Cukrownie przetwarzają ok. 6 mln ton buraków cukrowych, uprawianych na ponad 100 tys. ha.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Pierwszy w Polsce interdyscyplinarny ośrodek zajmujący się zmianami klimatu i ich skutkami. Dostarcza wiedzę i rozwiązania w zakresie polityki klimatycznej, wspierając administrację publiczną i samorządy, współpracując m.in. ze środowiskiem akademickim oraz instytutami naukowymi i badawczymi w kraju i zagranicą. Adresatami naszych działań są także biznes i organizacje pozarządowe.

Krajowy Ośrodek Zmian Klimatu, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy

Jesteśmy ekspertem w dziedzinie ubezpieczania wymiany handlowej i jej finansowania. Nasze rozwiązania w postaci ubezpieczeń należności, gwarancji ubezpieczeniowych oraz faktoringu zapewniają aktualnie płynność i środki na rozwój kilku tysiącom przedsiębiorstw. Oferujemy rozwiązania, które pomagają przedsiębiorcom bezpiecznie rozwijać biznes w kraju i na świecie. Zapewniamy również dostęp do instrumentów finansowych oferowanych przez instytucje zrzeszone w Grupie Polskiego Funduszu Rozwoju, której jesteśmy częścią.

KUKE

Instytut LB Medical skupia się na promocji zdrowia, profilaktyce chorób, podnoszeniu świadomości w zakresie ochrony zdrowia i problemów zdrowotnych. Budujemy relacje ze środowiskiem naukowym, eksperckim i pacjenckim. Instytut tworzą specjaliści w dziedzinie ochrony zdrowia, komunikacji zdrowotnej, prawnicy, przedstawiciele organizacji pacjenckich. Działania Instytutu zmierzają do polepszania jakości życia pacjentów i wspierania systemu ochrony zdrowia poprzez prowadzenie innowacyjnych projektów.

Instytut LB Medical

Fundacja Lendtech wspiera i reprezentuje podmioty z obszaru digital lending, fintech i BNPL. Misją Fundacji jest przeciwdziałanie wykluczeniu finansowemu poprzez działania na rzecz rozwoju, w tym działalności edukacyjnej, promocji dobrych praktyk i tworzenia przyjaznych warunków legislacyjnych dla podmiotów fintech. Fundacja Lendtech jest organizatorem Kongresu Lendtech – konferencji dla innowacyjnych kredytodawców oraz E-Commerce Fintech Connect – konferencji łączącej fintech i e-commerce.

LENDTECH

Sieć Lidl Polska funkcjonuje na rodzimym rynku od 2002 r. Od tego czasu firma nieustannie rozwija swój asortyment tak, aby zawsze odpowiadać na potrzeby konsumentów oraz podążać za bieżącymi trendami rynkowymi, które nierzadko wyznacza. Lidl Polska dostarcza Polakom produkty wysokiej jakości, w niskiej, atrakcyjnej cenie, wyprodukowane w sposób zrównoważony. Jako firma społecznie odpowiedzialna Lidl Polska zawsze działa zgodnie z ideą „W trosce o lepsze jutro”.

Lidl Polska

LPP jest polską firmą rodzinną, jedną z najdynamiczniej rozwijających się w branży odzieżowej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Zarządza 5 markami modowymi: Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay. Od 30 lat z sukcesem rozwija polską modę oferując ją dziś już niemal na 40 rynkach, w tym stacjonarnie w tak prestiżowych stolicach jak Londyn, Helsinki, Tel Awiw czy Moskwa. Na koniec 2020 roku spółka posiadała sieć ponad 1800 salonów sprzedaży o łącznej powierzchni 1,4 mln m2.

LPP

Bogdanka to jedna z najważniejszych firm na Lubelszczyźnie, stabilny pracodawca wspierający rozwój społeczności lokalnych w różnych obszarach ich działalności. Wpisuje się w bezpieczeństwo energetyczne kraju i rozwój regionu lubelskiego od blisko 40 lat. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat przedsiębiorstwo stało się liderem branży w zakresie wydajności, nowoczesnych rozwiązań technologicznych, a także bezpieczeństwa i dbałości o środowisko naturalne.

LUBELSKI WĘGIEL "BOGDANKA" SPÓŁKA AKCYJNA

Maspex jest jedną z największych firm w Europie Środkowo-Wschodniej w segmencie produktów spożywczych z liderską pozycją w wielu segmentach rynku. W portfolio firmy znajdują się marki takie jak: Tymbark, Kubuś, Lubella, Łowicz, Krakus, Kotlin, Puchatek, Ekland, DecoMorreno, Cremona, Alcalia i Plusssz. Dotychczas Grupa przeprowadziła 19 akwizycji. Produkty spółki trafiają do ponad 60 krajów. Przychody ze sprzedaży w 2020 r. wyniosły 5,22 miliardów PLN, z czego 1/3 stanowi sprzedaż zagraniczna.

Maspex

Mastercard jest globalną firmą technologiczną działającą w obszarze płatności. Wprowadzamy innowacje, dzięki którym transakcje są bezpieczniejsze, prostsze i bardziej inteligentne. Włączamy się w rozwój cyfrowej gospodarki, która wyrównuje szanse i przynosi korzyści wszystkim. Dzięki bezpiecznemu wykorzystaniu danych oraz możliwościom naszej sieci, usługi i rozwiązania Mastercard pomagają konsumentom, instytucjom finansowym, przedsiębiorstwom i sektorowi publicznemu wykorzystać w pełni potencjał

Mastercard Europe

mBank to ikona bankowości mobilnej i jeden z największych banków w Polsce. Od lat uznawany za lidera innowacji wśród instytucji finansowych. Świadczy pełen zakres nowoczesnych usług finansowych dla klientów indywidualnych i firm – od mikroprzedsiębiorstw po największe korporacje, oraz dla instytucji publicznych i administracji. Powstał 35 lata temu, jako firma BRE Bank. Pod nazwą mBank działa od listopada 2013 roku. Dziś obsługuje ponad 6 mln klientów w Polsce oraz w Czechach i na Słowacji.

mBank

McDonald’s Polska rozpoczął działalność w 1992 roku, otwierając pierwszą restaurację w Warszawie. Obecnie w Polsce działa 475 restauracji, które zatrudniają ponad 27 000 osób. Powyżej 90% z nich to obiekty prowadzone przez ponad 70 niezależnych przedsiębiorców w oparciu o umowę franczyzy.
Od niemal 30 lat firma jest częścią polskiej gospodarki i życia lokalnych społeczności. Współpracuje z 47 polskimi dostawcami, głównie z sektora rolno-spożywczego.

McDonald’s Polska

Merck, wiodąca firma naukowo-technologiczna, działa w trzech sektorach, tj. ochrony zdrowia, life science oraz elektroniki. Około 58 000 pracowników zaangażowanych jest m.in. w udoskonalanie technologii edycji genomu, odkrywanie nowych metod leczenia najcięższych chorób, czy rozwijanie inteligencji urządzeń. W Polsce firma jest obecna od blisko 30 lat. 700-osobowy zespół pracuje w trzech spółkach: Merck (Warszawa), Merck Life Science (Poznań) oraz Merck Business Solutions Europe (Wrocław).

MERCK

Microsoft (Nasdaq “MSFT” @microsoft) napędza cyfrową transformację w erze inteligentnej chmury (Intelligent Cloud) oraz inteligentnych urządzeń (Intelligent Edge). Misją firmy jest umożliwianie każdej osobie i organizacji na świecie, by osiągały więcej. W Polsce Microsoft jest reprezentowany przez blisko 500 menedżerów i specjalistów, którzy na co dzień wspierają klientów i partnerów firmy w cyfrowej transformacji.

MICROSOFT

Od ponad 130 lat na świecie i od 30 lat w Polsce, stawiamy czoła największym światowym wyzwaniom zdrowotnym i dajemy nadzieję na lepsze i zdrowsze życie. W tym roku otrzymaliśmy status centrum badawczo-rozwojowego przyznany przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii. W Warszawie działa Globalne Centrum Zarządzania Danymi MSD. W 2021 r. celebrujemy 30 lat naszej misji dostarczania innowacyjnych rozwiązań w zakresie ochrony zdrowia w Polsce.

MSD Polska

Grupa Murapol to jeden z najbardziej doświadczonych i największych deweloperów mieszkaniowych w Polsce pod względem liczby mieszkań sprzedanych oraz przekazanych klientom. Przez 20 lat działalności, na dzień 31 lipca br., Grupa Murapol sprzedała ponad 21 tys. lokali. W tym czasie zrealizowała 68 inwestycji, w których powstało 320 budynków. Obecnie Grupa oferuje mieszkania w 14 miastach, zarówno w aglomeracjach, jak i w mniejszych ośrodkach.

Murapol SA

Pełnimy funkcję Narodowej Agencji Programu Erasmus+ (od 2014 r.) i Europejskiego Korpusu Solidarności (od 2018 r.). Na arenie międzynarodowej reprezentujemy Polskę, a w kraju organizujemy nabory i nadzorujemy finansowanie projektów. Łączny budżet przeznaczony na inicjatywy realizowane w ramach obu tych przedsięwzięć w latach 2021–2027 przekroczy 28 miliardów euro.

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) jest kluczowym ośrodkiem wspierania i tworzenia innowacyjnych rozwiązań technologicznych i społecznych, kreuje ekosystem wiedzy i informacji na ich temat. Inicjuje i realizuje przedsięwzięcia przyczyniające się do cywilizacyjnego rozwoju kraju.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

OIGWM POLMED to największa organizacja istniejąca na polskim rynku od 21 lat, która zrzesza producentów i dystrybutorów wyrobów medycznych. Prowadzi aktywne działania na rzecz promocji nowych technologii i innowacyjności w ochronie zdrowia oraz propagowania szerszego dostępu do nowoczesnych metod leczenia. Dąży do wypracowania przyjaznego środowiska biznesowego dla przedsiębiorstw i partnerstwa z decydentami i interesariuszami opieki zdrowotnej. Członek MedTech Europe.

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych POLMED

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pełni ważną rolę w realizacji polityki ekologicznej państwa. Dotychczas NFOŚiGW przeznaczył ponad 270 mld zł na ochronę środowiska i gospodarkę wodną. Łącznie podpisano ponad 125 tys. umów z beneficjentami. NFOŚiGW oferuje pożyczki, dotacje oraz inne formy dofinansowania projektów realizowanych m.in. przez samorządy, przedsiębiorstwa, podmioty publiczne, placówki edukacyjne i naukowo-badawcze, organizacje społeczne.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Spółka Neodynamikhp, kontynuująca działalność Ekodynamic, jest wiodącym producentem hal namiotowych oraz stałych budowli przemysłowych. Wspólnie mamy ponad 28-letnią historię obecności w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej. Oferujemy doskonałe zaplecze technologiczne i materiały najwyższej jakości od sprawdzonych i zaufanych producentów z Unii Europejskiej. W ofercie Neodynamik znajduje się wiele typów hal, które znajdują szerokie zastosowanie w sektorach gospodarczych.

Neodynamikhp

Novartis zmienia oblicze medycyny, aby poprawiać i przedłużać życie ludzi. Jako wiodąca globalna firma farmaceutyczna wykorzystujemy innowacyjne technologie naukowe i cyfrowe, aby tworzyć transformacyjne terapie w obszarach o ogromnych potrzebach medycznych. W naszym poszukiwaniu nowych leków niezmiennie plasujemy się w czołówce światowych firm inwestujących w badania i rozwój. Produkty Novartis docierają do prawie 800 milionów ludzi na całym świecie. Na całym świecie w firmie pracuje około 110 000 osób ponad 140 narodowości. Więcej informacji na https://www.novartis.com

Novartis

Novo Nordisk to globalna firma farmaceutyczna z ponad 90-letnim doświadczeniem w rozwoju innowacyjnych terapii oraz lider w leczeniu cukrzycy, otyłości i hemofilii. Firma zatrudnia ponad 43 tys. pracowników w 79 krajach, a jej produkty dostępne są na ponad 170 rynkach. Novo Nordisk współpracuje z towarzystwami naukowymi, organizacjami pacjentów i naukowcami w celu zapewnienia dostępu do skutecznych terapii chorób przewlekłych, a także opracowywania nowych sposobów leczenia.

Novonordisk

GAZ-SYSTEM jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiada za przesył gazu ziemnego, zarządza najważniejszymi gazociągami w Polsce oraz jest właścicielem Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu. W ramach programu inwestycyjnego 2015-2025 GAZ-SYSTEM wybuduje ponad 2000 km nowych gazociągów. Prowadzona jest również rozbudowa Terminalu LNG w Świnoujściu. Spółka realizuje także jedno z najważniejszych przedsięwzięć infrastrukturalnych w kraju – projekt Baltic Pipe.

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

PKO Bank Polski jest liderem krajowego sektora bankowego i głównym dostawcą usług finansowych. Od kilku lat kontynuuje cyfrową transformację procesów wewnętrznych i usług dla klientów. Stawia na rozwój nowoczesnych technologii, kreuje trendy rynkowe i oferuje usługi wykraczające poza tradycyjną bankowość. PKO Bank Polski jest też istotną częścią krajowej gospodarki. Towarzyszy Polakom w codziennym życiu, wspiera firmy i samorządy, co wpływa na wzrost gospodarczy kraju i jakość życia społecznego.

PKO Bank Polski

PERN jest liderem logistyki naftowej i paliwowej w Polsce, zarządza strategiczną infrastrukturą energetyczną. Gwarantuje bezpieczeństwo kraju w zakresie dostaw ropy naftowej do największych producentów paliw w Polsce oraz w Niemczech. Posiada około 4,1 mln³ pojemości magazynowej na ropę naftową oraz około 2,2 mln m³ na paliwa płynne. Świadczy min. usługi dozowania biokomponentów, badań laboratoryjnych, inspekcji stanu technicznego rurociągów, dzierżawy światłowodów a także usługi kolokacji.

PERN S.A.

Personnel Service to firma specjalizująca się w rekrutacji i zatrudnianiu pracowników z Polski i zagranicy. Współpracuje z przedsiębiorstwami z wielu sektorów, w tym głównie automotive, RTV/AGD i przemysłu ciężkiego. Za pośrednictwem Personnel Service zatrudnienie znalazło już 50 tys. pracowników. Baza kandydatów liczy aż 250 tys. osób. Firma znajduje się w pierwszej trójce przedsiębiorstw wyspecjalizowanych w rekrutacji obywateli zza wschodniej granicy Polski.

Personnel Service S.A.

PGE Polska Grupa Energetyczna jest największym przedsiębiorstwem elektroenergetycznym w Polsce, dostawcą energii elektrycznej oraz ciepła do ponad 5 mln klientów. PGE jest liderem zmian w polskiej energetyce. W nowej strategii, Grupa PGE przedstawiła plan transformacji Grupy i drogę do dekarbonizacji wytwarzania oraz ogłosiła cel neutralności klimatycznej do 2050 r. Plan inwestycyjny Grupy PGE obejmuje m.in. największe w kraju inwestycje w elektrownie wiatrowe na Bałtyku.

PGE Polska Grupa Energetyczna

PGNiG SA zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej, importem gazu oraz jego sprzedażą na rynku hurtowym. Poprzez spółki zależne działa także w obszarze magazynowania, sprzedaży detalicznej i przesyłu gazu, produkcji energii elektrycznej i ciepła. Oferuje usługi geofizyczne oraz wiertnicze i serwisowe. Grupa Kapitałowa PGNiG działa m.in. w Norwegii, Pakistanie i ZEA. Zaangażowała się w projekty związane biometanem, wodorem oraz wytwarzaniem energii elektrycznej z OZE.

PGNiG SA

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie jest od 1 stycznia 2018 roku głównym podmiotem odpowiedzialnym za krajową gospodarkę wodną. Naszą misją jest ochrona mieszkańców Polski przed powodzią i suszą, zrównoważone gospodarowanie wodami dla ochrony naszych zasobów wodnych i zapewnienie dobrej jakości wody dla obecnych i przyszłych pokoleń.

PGW WODY POLSKIE

Philips to wiodący dostawca zaawansowanych technologii medycznych i zintegrowanych rozwiązań z obszaru kompleksowej opieki nad pacjentem, począwszy od zdrowego trybu życia, profilaktyki, po diagnostykę, leczenie i opiekę domową. Firma ma siedzibę główną w Holandii i jest liderem w obszarze diagnostyki obrazowej oraz opartego na niej leczenia, monitorowania stanu zdrowia pacjentów, informatyki medycznej i opieki domowej.  Philips obecnie zatrudnia ok. 82 000 pracowników w ponad 100 krajach.

Philips

Grupa ORLEN jest jedną z największych firm w EŚW pod względem przychodów wg raportu CEE TOP 500 Coface. Zgodnie z nową, długoterminową Strategią Grupy ORLEN przyjętą w listopadzie 2020 roku kluczowym celem Koncernu jest bycie regionalnym liderem w zakresie transformacji energetycznej, budowa nowych mocy energetycznych ze źródeł odnawialnych oraz realizacja procesu dekarbonizacji, przy równoczesnym zachowaniu efektywności operacyjnej i siły finansowej w ramach tradycyjnych segmentów działalności.

PKN ORLEN

Grupa Kapitałowa PKP Energetyka to jedna z większych z firm energetycznych w Polsce. Łączy kolej z systemem energetycznym kraju. Odpowiada za niezawodność i jakość dostaw energii dla transportu kolejowego. Nad całą infrastrukturą czuwa ponad 4 000 pracowników zorganizowanych w 5 obszarach dystrybucji i obsługi oraz 5 zakładach usług na terenie całego kraju. PKP Energetyka działa od 2001 r., od 2015 r. jest częścią jednego z największych funduszy inwestycyjnych na świecie – CVC Capital Partners.

PKP Energetyka

Polskie Koleje Państwowe S.A. są jednym z największych właścicieli nieruchomości w Polsce. W zasobach spółki znajduje się m.in. około 95 tys. ha gruntów oraz 49 tys. budynków i budowli. PKP S.A są również częścią Grupy PKP, w której nadzorują i koordynują działanie innych podmiotów. Co więcej w ostatnich latach PKP S.A. prowadzi również największy program inwestycyjny w swojej historii, którego celem jest modernizacja prawie 200 budynków dworców kolejowych w Polsce do 2023 roku.

Polskie Koleje Państwowe S.A.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. tworzą najlepsze warunki do obsługi transportowej kraju poprzez m.in. realizację największego w historii programu modernizacji linii kolejowych oraz zapewnianie właściwego poziomu bezpieczeństwa. Narodowa sieć linii kolejowych stanowi ważny element systemu transportowego w Polsce i w Europie, a jej zarządca – PLK, zapewnia przewoźnikom kolejowym usługi najwyższej jakości, dbając o zadowolenie pasażerów oraz nadawców i odbiorców towarów.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Plasma Protein Therapeutics Association (PPTA) to międzynarodowe stowarzyszenie branżowe, reprezentujące sektor prywatnych producentów produktów leczniczych pochodzących z osocza (PDMP) oraz prywatne centra dawstwa osocza, do których należy ponad 150 ośrodków w Europie. Misją PPTA jest promowanie dostępności do bezpiecznych i skutecznych terapii białkami osocza dla pacjentów na całym świecie.

Plasma Protein Therapeutics Association

P4 Sp. z o.o. należąca do francuskiej Grupy iliad jest operatorem telekomunikacyjnym, z którego usług korzysta ponad 15 mln klientów. Świadczy usługi telefonii komórkowej, a także mobilnego oraz stacjonarnego dostępu do internetu klientom indywidualnym oraz biznesowym w oparciu o umowę oraz na kartę pod marką parasolową PLAY. Usługi Play, dostępne są dla ponad 99% populacji, poprzez swoją rozległą, nowoczesną oraz efektywną kosztowo sieć LTE/5G oraz długoterminowe umowy o roamingu krajowym.

PLAY

Poczta Polska to firma o ponad 460-letniej tradycji, największy operator na rodzimym rynku, zatrudniający ponad 80 tys. pracowników i dysponujący siecią 7,6 tys. placówek, filii i agencji pocztowych. Polski lider usług komunikacyjnych, oraz narodowy operator pocztowy, z którego usług korzysta ponad 90% Polaków. Spółka stale wzmacnia najbardziej perspektywiczne obszary – paczek, logistyki, finansów, usług międzynarodowych i na rzecz administracji publicznej.

Poczta Polska S.A.

TZF Polfa jest jedną z najstarszych firm farmaceutycznych w Europie. Zakład posiada 30 linii produkcyjnych, wytwarza 50 produktów w ponad 120 różnych formach. Specjalizuje się w antybiotykach, insulinach, lekach CNS. TZF jest jednym z najważniejszych producentów iniekcyjnych antybiotyków z 48% udziałem w rynku szpitalnym (grupa relewantna, dane IMS 2019 r.) Obecnie firma rozpoczęła inwestycję w  Centrum Rozwoju i Produkcji Leków Onkologicznych o wartości kilkuset milionów złotych.

Polfa Tarchomin

POLREGIO to największy pasażerski przewoźnik w Polsce. Każdego dnia na tory w całym kraju wyjeżdża około 1500 pociągów zamawianych i finansowanych przez samorządy wojewódzkie. W ciągu roku z usług POLREGIO korzysta blisko 100 mln pasażerów. Pociągi POLREGIO zatrzymują się na ponad 1900 stacjach. Udział firmy w rynku kolejowych przewozów pasażerskich utrzymuje się na poziomie 27%. Większościowym udziałowcem Spółki jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (50% i jeden udział).

POLREGIO

Grupa PZU jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej. Na czele Grupy stoi Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA (PZU) – spółka giełdowa notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.  Od ponad 200 lat tożsamością Grupy PZU jest działalność ubezpieczeniowa, która koncentruje się na zapewnieniu spokoju i poczucia bezpieczeństwa klientom, poprzez oferowanie kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej we wszystkich najważniejszych dziedzinach życia.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń

PAIH to pierwszy punkt kontaktu dla eksporterów i inwestorów. Działa w Polsce i poprzez sieć biur na całym świecie. Wzmacnia rozpoznawalność polskich marek na międzynarodowych rynkach, promuje rodzime produkty i usługi made in Poland. Agencja pomaga przedsiębiorcom w wyborze optymalnej ścieżki ekspansji za granicą. Wspiera również napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski oraz realizację polskich inwestycji w kraju. Współpracuje z sektorem publicznym i partnerami regionalnymi.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie jest od 1 stycznia 2018 roku głównym podmiotem odpowiedzialnym za krajową gospodarkę wodną. Naszą misją jest ochrona mieszkańców Polski przed powodzią i suszą, zrównoważone gospodarowanie wodami dla ochrony naszych zasobów wodnych i zapewnienie dobrej jakości wody dla obecnych i przyszłych pokoleń.

PGW WODY POLSKIE

Polska Agencja Kosmiczna (POLSA) jest agencją wykonawczą MRPiT, powołaną w 2014 r. Jej zadaniem jest wspieranie polskiego przemysłu kosmicznego poprzez realizację priorytetów Polskiej Strategii Kosmicznej. POLSA współpracuje z międzynarodowymi agencjami oraz administracją państwową. Odpowiada za promocję polskiego sektora kosmicznego w kraju i za granicą.
POLSA prowadzi również działania związane z  informacją i edukacją nt. wykorzystania technologii satelitarnych.

Polska Agencja Kosmiczna

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest instytucją państwową, której celem działania jest realizacja programów rozwoju gospodarki, wspierających działalność innowacyjną i badawczą małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), rozwój regionalny, wzrost eksportu, rozwój zasobów ludzkich oraz wykorzystywanie nowych technologii w firmach. Działalność ta jest współfinansowanych m.in. ze środków europejskich programów: Inteligentny Rozwój, Polska Wschodnia, Wiedza Edukacja Rozwój.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Polski Fundusz Rozwoju to grupa instytucji finansowych i doradczych dla przedsiębiorców, samorządów i osób prywatnych inwestująca w zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy kraju. Naszymi priorytetami są: inwestycje infrastrukturalne, innowacje, rozwój przedsiębiorczości, eksport i ekspansja zagraniczna polskich przedsiębiorstw, wsparcie samorządów, realizacja programu Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz obsługa inwestycji zagranicznych.

Polski Fundusz Rozwoju

Polska Organizacja Turystyczna powstała w 2000 r., aby promować Polskę jako kraj atrakcyjny turystycznie, nowoczesny i z wysokim standardem usług. POT podejmuje działania promocji i rozwoju turystyki zarówno w kraju, jak i za granicą. Organizacja odpowiedzialna jest także za obsługę Polskiego Bonu Turystycznego. Nadzór nad POT sprawuje minister właściwy do spraw turystyki, którym obecnie jest Minister Rozwoju i Technologii. Od października 2020  r. funkcję prezesa POT pełni Rafał Szlachta.

Polska Organizacja Turystyczna

Grupa Polskiego Holdingu Nieruchomości jest wiodącym inwestorem i zarządzającym na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce. Jest jedną z największych spółek sektora pod względem wartości rynkowej portfela, który skupia ok. 150 nieruchomości i ok. 700 ha gruntów na terenie całego kraju (m.in. w Warszawie, Poznaniu, Trójmieście i we Wrocławiu). PHN ma wieloletnie doświadczenie zarówno w zarządzaniu nieruchomościami, jak i w realizacji projektów deweloperskich.

Polski Holding Nieruchomości S.A.

Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego – KRAJOWI PRODUCENCI LEKÓW reprezentuje wiodących krajowych producentów leków. Jest członkiem organizacji – Medicines For Europe, a także Konfederacji Lewiatan oraz ZPP i BCC.
Naszą misją jest wspieranie krajowego przemysłu farmaceutycznego jako istotnego partnera polskiej gospodarki, umożliwiającego pacjentom dostęp do wysokiej jakości, bezpiecznych i dostępnych cenowo produktów leczniczych.

Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego – Krajowi Producenci Leków

Pracodawcy RP to najstarsza i największa organizacja pracodawców w Polsce. Została założona w 1989 roku i reprezentuje 19 000 firm, zatrudniających ponad 5 mln osób. W organizacji zrzeszone są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz duże firmy. W jej ramach utworzono także struktury regionalne i liczne stowarzyszenia branżowe. Jako reprezentatywna organizacja pracodawców, Pracodawcy RP są członkiem Rady Dialogu Społecznego i aktywnie uczestniczą w działaniach mających na celu zapewnienie warunków rozwoju polskiej gospodarki, a także na zwiększeniu jej konkurencyjności. Natomiast na arenie międzynarodowej Pracodawcy RP odgrywają ważną rolę w debatach biznesowych jako członkowie Międzynarodowej Organizacji Pracodawców (IOE), Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, SGI Europe oraz grupy B20. Pracodawcy RP angażują się w różnorodne kampanie społeczne, branżowe, informacyjne oraz inne niestandardowe projekty odpowiadające na bieżące potrzeby przedsiębiorców.

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, stoi na straży praw mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców, w szczególności poszanowania zasady wolności działalności gospodarczej, pogłębiania zaufania przedsiębiorców do władzy publicznej, bezstronności i równego traktowania, zrównoważonego rozwoju oraz zasady uczciwej konkurencji i poszanowania dobrych obyczajów oraz słusznych interesów przedsiębiorców.

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców

Sieć Badawcza Łukasiewicz to trzecia pod względem wielkości w Europie i największa organizacja badawcza w Polsce. Dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. W zaledwie 15 dni roboczych przedstawia pomysł na rozwiązanie problemu technologicznego. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół obszarów badawczych: zdrowie, inteligentna i czysta mobilność, transformacja cyfrowa oraz zrównoważona gospodarka i energia.

Sieć Badawcza Łukasiewicz

SGB-Bank S.A. to następca Gospodarczego Banku Wielkopolski, który w 1990 roku założyły Banki Spółdzielcze SGB. Jest bankiem zrzeszającym w Spółdzielczej Grupie Bankowej. Działa na rzecz i we współpracy z Bankami Spółdzielczymi SGB. Dostarcza nowoczesne i bezpieczne rozwiązania finansowe i technologiczne. Obecnie zrzeszenie oferuje wszystkie płatności mobilne: BLIK, Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay i Fitbit Pay oraz bezpieczną i nowoczesną aplikację mobilną SGB Mobile.

SGB-Bank S.A.

SPIRIT Slovenia, Agencja Rozwoju Biznesu Słowenii to instytucja przyjazna przedsiębiorcom. Jesteśmy punktem kontaktowym dla potencjalnych inwestorów i międzynarodowych firm, poszukujących nowych możliwości biznesowych. Nasza instytucja zapewnia odpowiednią pomoc przedsiębiorstwom w fazie rozruchu, wzrostu i rozwoju.

https://www.sloveniabusiness.eu/

Związek Pracodawców Medycyny Prywatnej jest najbardziej aktywnym partnerem społecznym reprezentującym głos i interes prywatnej medycyny w dialogu z rządem i parlamentem w Polsce. Działamy już od ponad dekady, animując środowisko prywatnych świadczeniodawców usług medycznych różnej wielkości. Zrzeszamy kilkadziesiąt podmiotów, wśród których znajdują się m.in. najwięksi liderzy rynku pracowniczych programów zdrowotnych, spółki giełdowe oraz lokalni pracodawcy ochrony zdrowia.

Pracodawcy Medycyny Prywatnej

Rothschild & Co zapewnia bezstronne doradztwo dla dużych i średnich korporacji, funduszy private equity, rodzin i przedsiębiorców oraz rządów. Tworzymy i realizujemy strategiczne rozwiązania w zakresie fuzji i przejęć i finansowania dla naszych klientów, działając jako zaufany partner z długoterminowym i niezależnym spojrzeniem na wyzwania, przed którymi stoją. W Polsce i regionie CEE od 1990 r. Nr 1 w Europie, nr 2 na świecie w rankingach doradców M&A 2020 r. wg. liczby ogłoszonych transakcji.

ROTHSCHILD & CO

Samsung inspiruje świat i kształtuje przyszłość poprzez wyjątkowe idee oraz innowacyjne technologie. Firma Samsung aktywnie kreuje i definiuje nowe standardy w świecie telewizorów, urządzeń domowych, smartfonów, urządzeń ubieralnych, tabletów, rozwiązań cyfrowych, systemów sieciowych, pamięci, technologii LSI, półprzewodników oraz rozwiązań LED. Samsung prowadzi w Polsce dwa centra badawcze – w Warszawie oraz Krakowie. We Wronkach zlokalizowana jest fabryka urządzeń domowych Samsung.

Samsung

Sanofi jest globalną firmą biofarmaceutyczną. Zapobiegamy chorobom za pomocą szczepionek, dostarczamy innowacyjne sposoby leczenia chorób i łagodzenia cierpienia. Wspieramy tych, którzy cierpią na choroby rzadkie, jak również pacjentów zmagających się z chorobami przewlekłymi. Dzięki zaangażowaniu ponad 100 tys pracowników w 100 krajach, Sanofi przekształca innowacje w rozwiązania opieki zdrowotnej. W Polsce zatrudnia blisko 900 pracowników a jedna z 74 fabryk jest zlokalizowana w Rzeszowie.

Sanofi

Firma Servier prowadząc swoją działalność w Polsce od blisko 30 lat, wspiera gospodarkę krajową, a także rozwój lokalnej, nowoczesnej produkcji leków (blisko 100% opakowań leków firmy Servier przeznaczonych na polski rynek produkowanych jest w warszawskim Zakładzie Produkcyjnym Servier- Anpharm, a 63% produkcji przeznaczona jest na eksport) oraz działalność naukowo-badawczą. Natomiast poprzez działalność edukacyjną wspiera ważne z punktu widzenia ochrony zdrowia cele społeczne.

SERVIER POLSKA SP. Z O.O.

Skarbiec TFI SA powstało w 1997 roku, jako piąte towarzystwo funduszy inwestycyjnych w Polsce. Jesteśmy licencjonowaną instytucją finansową, zarządzamy funduszami inwestycyjnymi i portfelami przestrzegając zasad ograniczania ryzyka inwestycyjnego. Oferta Towarzystwa uwzględnia fundusze dostosowane do różnorodnych potrzeb inwestorów zarówno pod względem oczekiwanej stopy zwrotu, jak i poziomu akceptowanego ryzyka inwestycyjnego.

Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Takeda jest globalnym liderem branży biofarmaceutycznej z siedzibą w Japonii. Jednym z jej fundamentów są działania R&D. Opiera się na jasno określonych wartościach pozostając zaangażowaną na rzecz pacjentów, pracowników oraz planety. Tworzy innowacyjne rozwiązania w obszarach takich jak: onkologia, gastroenterologia, choroby rzadkie, hematologia, immunologia oraz neurologia. Ponadto prowadzi prace R&D w obszarze szczepionek oraz w zakresie terapii z wykorzystaniem produktów osoczopochodnych.

Takeda

TAURON Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii. Grupa TAURON jest jednym z największych podmiotów gospodarczych w Polsce. Od 2010 r. akcje TAURONU notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie m.in. w indeksach WIG20 i WIG30. Spółka wchodzi w skład indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie – RESPECT Index.

TAURON Polska Energia

Thales jest światowym liderem w dziedzinie zaawansowanych technologii, inwestującym w innowacje cyfrowe i „deep tech” – łączność, big data, sztuczną inteligencję, cyberbezpieczeństwo i komputery kwantowe. Grupa dostarcza – firmom, organizacjom i rządom – usługi i produkty w dziedzinach obronności, aeronautyki, przestrzeni kosmicznej, transportu oraz bezpieczeństwa i tożsamości cyfrowej. Thales zatrudnia 81 tys. pracowników w 68 krajach. W 2020 roku wygenerował  sprzedaż w wysokości 17 mld euro.

Thales Polska Sp. z o.o.

„TikTok jest wiodącą platformą rozrywkową krótkich wideo. Naszą misją jest inspirowanie kreatywności i dawanie radości. TikTok posiada biura na całym świecie, w tym w Los Angeles, Nowym Jorku, Londynie, Paryżu, Berlinie, Polsce, Izraelu, Dubaju, Singapurze, Dżakarcie, Seulu i Tokio. TikTok pomaga łączyć ludzi z całego świata, bez względu na ich miejsce zamieszkania, wiek czy doświadczenia. W Europie platforma zarejestrowała 100 milionów aktywnych kont.”

TikTok

Totalizator Sportowy dzieła nieprzerwanie od 65 lat, od początku wspierając polski sport, a z czasem także kulturę narodową. Spółka dysponuje siecią ponad 18 500 punktów sprzedaży, które oferują szeroki wachlarz produktów loteryjnych spod znaku LOTTO – dostępnych także online. Ponadto spółka realizuje monopol państwa w zakresie salonów gier na automatach poza kasynami gry oraz kasyna internetowego. Jest członkiem najważniejszych międzynarodowych organizacji loteryjnych.

Totalizator Sportowy

Toyota Motor Poland jest częścią Toyota Motor Corporation, jednego największych koncernów motoryzacyjnych świata. Samochody Toyota cechują się wysoką jakością co sprawia, że cieszą się dużą popularnością. W Polsce Toyota zajmuje pierwsze miejsce w rankingach sprzedaży. Jest to wynik pracy doświadczonego zespołu pracowników centrali w Warszawie Toyota Motor Poland, sprawnie działającej sieci dilerskiej oraz fabryk Toyota Motor Manufacturing Poland, gdzie produkowane są napędy hybrydowe Toyoty.

Toyota Motor Poland

Grupa UNIMOT jest liderem wśród niezależnych importerów paliw ciekłych i gazowych w Polsce. Spółka należy do stowarzyszenia AVIA International, dzięki czemu uzyskała prawo do rozwoju sieci stacji paliw AVIA w Polsce i na Ukrainie. UNIMOT S.A. ma ponad 25 lat doświadczenia na rynku paliwowym, specjalizuje się w hurtowej sprzedaży oleju napędowego oraz dystrybucji pozostałych paliw płynnych. Firma rozwija segment fotowoltaiki, m.in. pod marką AVIA Solar, oraz inwestuje w kolejne sektory OZE.

Unimot S.A.

UN Global Compact to największa na świecie inicjatywa skupiająca zrównoważony biznes. Od momentu powołania (2000 r.) przez Sekretarza Generalnego ONZ prowadzi działania na rzecz środowiska, praw człowieka, przeciwdziałania korupcji oraz godnej i legalnej pracy. Poprzez współpracę z rządami, międzynarodowymi organizacjami i firmami realizuje szereg działań, stając się katalizatorem globalnych zmian.

United Nations Global Compact

VIGO System dostarcza szeroką gamę produktów dla fotoniki. W ofercie znajdują się materiały półprzewodnikowe, detektory oraz moduły podczerwieni. Wszystkie produkty oparte są na  własnej, unikalnej technologii.
Produkty znajdują zastosowanie w medycynie, przemyśle, ochronie środowiska oraz bezpieczeństwie i obronności. Zostały wykorzystane przy tworzeniu łazika Curiosity (NASA) i przyczyniły się do badania powierzchni Marsa.

VIGO System S.A.

Vision Group jest firmą doradczą, działającą w obszarze public relations i public affairs. Firma specjalizuje się w budowaniu relacji z interesariuszami, governmental affairs, zarządzaniu kryzysowym i komunikacji korporacyjnej. Vision Group obsługuje Klientów z obszaru ochrony zdrowia, finansów, energetyki i IT. Agencja działa na rynku od 13 lat, zrealizowała ponad 300 projektów dla 150 klientów i zdobyła wiele prestiżowych nagród, w tym SABRE Awards, Magellan Awards i Złote Spinacze.

Vision Group

Stowarzyszenie Wikimedia Polska – jesteśmy stowarzyszeniem twórców Wikimediów czyli Wikipedii oraz projektów siostrzanych, dbamy o ich rozwój oraz wspieramy społeczność Wikipedystów, jesteśmy również oficjalnym partnerem Wikimedia Foundation. Dajemy dostęp do wiedzy dla milionów Polaków, prowadzimy projekty edukacyjne, społeczne, kulturalne – współpracujemy m.in. z 39 instytucjami kultury i sztuki, 14 szkołami oraz 2 uniwersytetami.

Wikimedia Polska

Podkarpackie to dynamicznie rozwijający się region, przyjazny mieszkańcom, atrakcyjny dla turystów, stawiający na naukę i innowacyjne technologie. Wielu światowych potentatów ulokowało tu swoje inwestycje. Najsilniejsza ich grupa związana z lotnictwem, tworzy światowej klasy klaster ”Dolina Lotnicza”. Pozostałymi wiodącymi branżami regionu są sektor ICT oraz motoryzacja. Marką województwa jest również wysoka jakość życia oraz efektywne wykorzystywanie środków unijnych.

Województwo Podkarpackie

Port Gdańsk jest najszybciej rozwijającym się portem europejskim ostatniej dekady. Jesteśmy portem uniwersalnym, możemy obsługiwać wszystkie rodzaje towarów. Są to m.in. kontenery, automotive, paliwa płynne, masowe suche oraz produkty chemiczne. Dodatkowo jesteśmy portem bez ograniczeń. Wpływ na to ma tor głębokowodny, którego głębokość wynosi 17 metrów, dzięki czemu możemy przyjmować największe na świecie statki. Brak pływów i brak zalodzenia umożliwiają pracę portu przez cały rok.

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.

Związek Banków Polskich to samorządowa organizacja banków. Do zadań statutowych Związku należy reprezentowanie i ochrona wspólnych interesów jego członków m.in. w zakresie uregulowań prawnych dotyczących ustawodawstwa bankowego, a także wydawanie opinii i ekspertyz oraz delegowanie przedstawicieli do udziału w pracach instytucji doradczo-opiniodawczych dotyczących działania banków, uczestnictwo w charakterze ekspertów w pracach legislacyjnych komisji Sejmu i Senatu, współpraca z Narodowym Bankiem Polskim, rządem i właściwymi ministerstwami w zakresie funkcjonowania przepisów prawa odnoszących się do polskiego systemu bankowego.

Związek Banków Polskich 

Związek Cyfrowa Polska to branżowa organizacja pracodawców o charakterze non-profit. Zrzesza największe firmy z branży cyfrowej i nowych technologii działające w Polsce. To zarówno producenci, importerzy jak i dystrybutorzy sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Związek jest członkiem Digital Europe oraz inicjatorem branżowej grupy Digital V4 oraz CEE Digital Coalition.

Związek Cyfrowa Polska

Związek Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy to organizacja branżowa, będąca największym przedstawicielem branży spirytusowej w Polsce (90 % rynku). Reprezentuje zarówno międzynarodowe korporacje, jak i małe i średnie przedsiębiorstwa. Celem związku jest tworzenie warunków wspierających rozwój branży spirytusowej, poprzez współdziałanie z przedstawicielami władzy publicznej, światem nauki i organizacjami pozarządowymi. Misją związku jest promowanie kultury odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu.

Związek Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy (ZP PPS)

Żabka jest właścicielem największej w Polsce sieci sklepów convenience, liczącej ponad 7400 placówek prowadzonych przez ponad 6000 franczyzobiorców. Sklepy Żabka są odwiedzane codziennie przez ponad 2,5 miliona klientów. W ramach strategii odpowiedzialności Żabka realizuje zobowiązania w zakresie dobrego żywienia, usług ułatwiających zrównoważone życie, rozwoju przedsiębiorczości, różnorodności i włączającej kultury organizacyjnej, ładu korporacyjnego oraz dekarbonizacji i cyrkularności.

Żabka Polska Sp. z o.o.

PRESS-SERVICE Monitoring Mediów jest liderem w dziedzinie kompleksowego monitoringu Interne-tu, social media, prasy, radia i telewizji. Firma świadczy usługi dla największych koncernów, agencji PR, przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych.

Monitoring polskich mediów obejmuje blisko 5 mln źródeł internetowych, w tym social media, 1100 tytułów prasowych oraz 100 stacji radiowych i telewizyjnych. Monitoring zagraniczny uwzględnia po-nad 90% światowego rynku mediów. Przeglądy mediów udostępniane są Klientom za pomocą aplika-cji Inforia – innowacyjnego narzędzia do efektywnego zarządzania informacją. Specjalnością PRESS-SERVICE Monitoring Mediów są audyty medialne oraz wielopoziomowe rapor-ty medialne, niezbędne w profesjonalnym zarządzaniu wizerunkiem. Niezastąpione źródło wiedzy dla specjalistów w wielu dziedzinach stanowią przeglądy mediów, newslettery i biuletyny.

Firma tworzy ponadnarodowe rozwiązania dla korporacji międzynarodowych. Jest członkiem między-narodowej organizacji FIBEP oraz jednym z inicjatorów CEE Media Monitoring Group.

Regional Cooperation Council, to organizacja wszechstronnie działająca na rzecz współpracy regionalnej na Bałkanach oraz integracji regionu z Unią Europejską. Główne obszary działalności obejmują pobudzanie rozwoju gospodarczego i społecznego w regionie z korzyścią dla jego mieszkańców. RCC postrzega Bałkany Zachodnie jako miejsce otwarte na dialog, stwarzające warunki dla wolności i mobilności, bogate w dziedzictwo kulturowe, w którym każdy człowiek czuje się bezpieczny i chroniony przez praworządność.