Panel „Polityka fiskalna: w kierunku przewidywalności” na XXVI Forum Ekonomicznym w Krynicy

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na panel dyskusyjny „Polityka fiskalna: w kierunku przewidywalności”, który odbędzie się w ramach XXVI Forum Ekonomicznego w Krynicy (6-9 września).

Celem panelu jest ożywienie dyskusji na temat zalet przewidywalności kształtowania polityki, w szczególności sposobu prowadzenia polityki fiskalnej. Uczestnicy panelu omówią  planowanie dochodów i wydatków publicznych, umiejscawiając zagadnienie  przewidywalności fiskalnej w kontekście międzynarodowym i sytuacji regionu.

Zaproszeni eksperci poruszą kwestię przewidywalności dochodów z tytułu podatków konsumpcyjnych, posługując się porównaniami międzynarodowymi i pochylając się nad konkretnymi przypadkami Polski i Rumunii. Wpływ zmian w kodeksie podatkowym i krańcowej stopie podatkowej, w historycznej i międzynarodowej perspektywie, na biznes, ściągalność podatków i przychody do budżetu, posłuży jako punkt wyjścia do dyskusji nad poprawą stabilności tej głównej składowej całkowitych dochodów podatkowych.

Utrudnienia w prowadzeniu przewidywalnej i rozważnej polityki wydatkowej zostaną omówione zarówno z perspektywy politycznej, jak i akademickiej. Eksperci odniosą się do kwestii instytucjonalnych, w tym przepisów podatkowych, średniookresowych ram budżetowych i rad fiskalnych, a także przedyskutują ich optymalny kształt. Zastanowią się również, jak zbudować solidne i przewidywalne finanse publiczne. Ponadto, przeanalizowane zostaną problemy związane z niezależnością instytucji i konkurencją regulacyjną, które to mogą stanowić przeszkodę w prowadzeniu przewidywalnej polityki fiskalnej.

Podczas dyskusji nad konkretnymi przepadkami, regulacjami i instytucjami, prelegenci poświęcą szczególną uwagę Azji Środkowej. Specyficzne sukcesy i porażki niedawnych reform w tej części świata pomogą nakreślić jasny obraz właściwego sposobu postępowania na drodze do efektywnej polityki fiskalnej.

Moderatorem dyskusji „Polityka fiskalna: w kierunku przewidywalności” będzie Grzegorz Poniatowski, Starszy Ekonomista  CASE – Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych. W panelu wezmą udział Gabriel Biris, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Rumunii, Jarosław Neneman, Doktor Ekonomii na Uczelni Łazarskiego, Michael Smart, Profesor na Uniwersytecie Toronto (Kanada) oraz Manouchehr Mokhtari, Starszy Wykładowca na Uniwersytecie Maryland (USA).

Partnerem panelu dyskusyjnego jest CASE – Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych.