Panel „Planowanie zakupu mediów w kontekście rozwoju oferty produktowej dostawców”

Inauguracje panelu energetycznego poprowadził Grzegorz Lot, Wiceprezes Zarządu ds. Sprzedaży na Rynku Masowym, Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. Panel dotyczył problem smogu oraz możliwości jego ograniczenia. „Oddychaj powietrzem” to hasło przewodnie strategii przedsiębiorstwa Tauron. Do wprowadzenia programu kluczowe są wspólna inicjatywa antysmogowa, edukacja, zaangażowanie mieszkańców, budowanie postawy proaktywnej mieszkańców gminy, pozyskanie wiedzy na temat postaw mieszkańców gminy ich potrzeb i motywacji. Toteż współpraca w samorządami jest tutaj kluczowa. Głównymi źródłami zanieczyszczenia powietrza  są nieekologicznie paliwa, przestarzałe urządzenia grzewcze oraz spaliny samochodowe. Czynniki te powodują zagrożenie dla zdrowia i życia, dlatego „krytycznym czynnikiem sukcesu jest zaangażowanie samorządów”, aby zwiększyć świadomość społeczną obywateli oraz zwiększyć efektywność działań przedsiębiorstw.

Zbigniew Michniowski, Prezes Zarządu Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cites”, który poprowadził dyskusję podkreślił konieczność współdziałań pomiędzy jednostką, przedsiębiorcą oraz samorządem.

Wg bilansu ekologicznego programu PONE i dotacji OZE w Bielsku Białej dzięki dotychczas przeprowadzonym działaniom ekologicznym emisja zanieczyszczeń powietrza zmniejszyła się o 8,5%.  Dodatkowo, bilans wskazał, iż komunikacyjna emisja lokalna i źródła powierzchniowe lokalne to główne przyczyny zanieczyszczenia powietrza.

W panelu wzięło udział wielu ekspertów z dziedziny energetyki cieplnej.

Rafal Soja – Prezes Zarządu Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. – przedstawił nową strategię Grupy Tauron. Podkreślił wagę grupy interesariuszy – jako terenu macierzystego firmy, na której prowadzi działalność oraz ważną współpracę z samorządem. Poruszył również problem emisji zanieczyszczeń spowodowaną transportem i jednocześnie podkreślił pozytywne aspekty elektromobilnego transportu miejskiego. Podczas wystąpienia wyróżnił 4 pola działania:

1. Regulacyjne centralnie i lokalnie,

2. Finansowe – tutaj zachodzi korelacja efektywności energetycznej z portfelem użytkownika, względy ekonomiczne przyczyniają się do korzystania z brudnych paliw,

3. Działalność edukacyjna,

4. Obszar oferty dla klienta.

„Zdolność sukcesu po obu stronach, świadomość form korzystania z metod ogrzewania, racjonalny poziom ekonomiki ogrzewania domostw – trzeba bezpośredniej i trwalej współpracy miedzy przedsiębiorstwem energetycznym i samorządem”.

Pan Prezes apelował o innowacyjność w podejściu – swobodę wdrażania efektywnych rozwiązań, które „nie będą prowadzić do sytuacji, gdzie wybieramy najtańszego wykonawcę przetargu/projektu, bo takie działania nie doprowadzą nas do samowystarczalności energetycznej gminy. Potrzebna jest tutaj zmiana podejścia”.

Marek Bednarz – Dyrektor Sprzedaży Viessmann Sp. z o.o. – nawiązał do wydarzeń z w lat 90′, kiedy to nastąpiła masowa wymiana kotłów na gazowe w Polsce. Modernizacja energetyki wpłynęła znacząco na zmianę jakości powietrza. Dzisiaj następuje kolejna rewolucja – systemowe, efektywne rozwiązania oraz przestrzeganie przepisów unijnych, aby ułatwić możliwość wykonania inwestycji w sposób sprawny.

Wzrost świadomości społecznej odnośnie smogu jest coraz wyższa. Dyrektor wspomniał londyńską tragedię smogową, w której zginęło ok. 5000 osób w 1952 roku. „Robimy to po to, aby żyć” – podsumował dyskusję. Następnie wygłosił kolejny apel, aby przetargi wygrywały firmy pewne, dobre jakościowo i mogące zapewnić gwarancje wdrożenia swoich rozwiązań, aby proces obniżania emisji był efektywny.

Włodzimierz Hereźniak – Wiceprezes Zarządu Tauron Ciepło Sp. z o.o. podkreślił problem współpracy przedsiębiorstw z samorządem. Wśród czynników obecnej, złej sytuacji wdrożeniowej ekologiczne systemy energetyczne wskazał źle sprecyzowane prawo budowlane, które nie narzuca obowiązku efektywnych rozwiązań oraz prawo samorządowe, które pozwala na używanie półśrodków w celu ograniczenia niskiej emisji zamiast wprowadzania nakazu konkretnych i sprawdzonych działań. Jako przykład efektywnego korzystania z rozwiązań energetycznych oraz wzór postawy dla samorządów  przytoczył miasto Racibórz.

Witold Śmiałek – doradca prezydenta Miasta Krakowa ds. jakości powietrza, wskazał na sektor B2B, w którym zostanie wprowadzonych wiele zmian. Regulacje będą dotyczyły m.in. jakości węgla, który będzie odpowiednio certyfikowany, co pozwoli na kontrolę jakości i spadek najbardziej szkodliwej emisji – komunalnej.  „Powietrze to jest cos co nie uznaje granic”, jesli nie nastapi radykalna zmiana powietrza w Polsce, to nie będzie również radykalnej zmiany powietrza w Krakowie – podsumował.

Patronem panelu „Planowanie zakupu mediów w kontekście rozwoju oferty produktowej dostawców”  był TAURON Polska Energia.