Panel „Od pola do widelca-optymalizacja produkcji i łańcucha dostaw kluczem do sukcesu”

Do panelu II Forum Przemysłowego zatytułowanego „Od pola do widelca-optymalizacja produkcji i łańcucha dostaw kluczem do sukcesu” gości wprowadził Pan Andrzej Gantner, dyrektor generalny, Polska Federacja Producentów Żywności  Związek Pracodawców. W niezwykle błyskotliwy sposób moderował całą dyskusję, która podejmowała trudne kwestie takie jak efektywność mechanizmów  w przemyśle spożywczym, gwarancja bezpieczeństwa i jakości produktów, problem „rozdrobnienia producentów” czy też ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi.

Zdaniem Pana Janusza Kasztelewicza, prezesa zarządu w  gospodarstwie pasiecznym Sądecki Bartnik Sp. z o.o.  w branży pszczelarskiej nastąpił duży postęp.  Podkreślił, że udaje się sprzedawać produkty poza granicami naszego kraju, gdyż doceniona jest ich wysoka jakość. Zaznaczył, że rynek jest już wypełniony, zatem w tej chwili kładziony jest nacisk na eksport oraz udział w targach.

Kolejny rozmówca, Pan Mirosław Koźlakiewicz, przewodniczący rady nadzorczej CEDROB S.A. przyznał, że na początku XXI wieku myślał, że dla rynku spożywczego i rolniczego nadejdą trudne czasy. Dodał jednak, że był w błędzie i że możemy mówić o sukcesie polskiego rolnictwa. Zwrócił również uwagę na to jak ważna jest kontrola surowców na każdym etapie, w celu zapewnienia odpowiedniej jakości.

Pan Dariusz Odzioba, dyrektor Departamentu Klienta Strategicznego-Rolnictwo i Przemysł Spożywczy w PKO Bank Polski natomiast, w krótkiej formie, poruszył kwestię finansowania w przemyśle spożywczym, uwzględniając różne jego etapy oraz modele.

W podsumowaniu uczestniczący prelegenci wypunktowali wątpliwości związane z nową ustawą oraz zaznaczyli jak ważne jest wypracowanie dobrej struktury handlu i efektywnych mechanizmów.