Panel II Forum Przemysłowego „Trendy w rewolucji przemysłowej – IoT, Big Data, Chmura Danych”

Trend związany z przenoszeniem coraz większej liczby zadań do Internetu oraz usieciowieniem produkcji eksperci określają mianem czwartej rewolucji przemysłowej, i choć w Polsce stanowi ona raczej teoretyczną koncepcję, to coraz większa grupa przedsiębiorców przygotowuje się do wykorzystania nowych rozwiązań w praktyce. 

Podczas dyskusji panelowej „Trendy w rewolucji przemysłowej – IoT, Big Data, Chmura Danych”, która odbyła się 9 grudnia br. w ramach II Forum Przemysłowego w Karpaczu, zaproszeni eksperci omówili kluczowe trendy technologiczne, które mają wpływ na branżę przemysłową.

Wśród panelistów znaleźli się przedstawiciele rozwiązań IT:  Andrzej Bugowski, Business Unit Manager z firmy Avnet Solutions Technology , Tomasz Starzec, Account Manager z firmy Amazon Web Services oraz Grzegorz Lichoń, Business Development Executive z firmy IBM , jak również administracji publicznej : Wojciech Kwaśniak, Zastępca Przewodniczącego, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego oraz radca prawny Krzysztof Siewicz z kancelarii Bartkowiak Wojciechowski Hałupczak Springer BWHS. Moderatorem panelu był Bartosz Bednarz, Dziennikarz z Interia.pl.

Dyskusja oscylowała wokół dwóch wątków: usługowym i prawnym. Wszyscy przedstawiciele branży IT zwracali uwagę na efekty implementacji rozwiązań IoT, Big Data czy Chmury Danych. Wśród nich znalazły się takie jak: precyzyjne przeanalizowanie danych o kliencie, lepsze projektowanie urządzeń informatycznych poprzez  coraz trafniejszą analizę danych, czy też coraz łatwiejsza możliwość uruchamiania nowych przedsięwzięć biznesowych (start-upy) bez ponoszenia wysokich kosztów infrastrukturalnych dzięki rozwiązaniom chmurowym.

Zdaniem przedstawicieli firm Avnet Solutions Technology i Amazon Web Services, którzy powoływali się na dane raportu IDC, po 2020 roku większość kosztów związana będzie z poniesieniem wydatków na przetwarzanie danych w chmurze. Ten trend będzie zatem bardzo silny.

Z kolei przedstawiciel UKNF, Pan Wojciech Kwaśniak zwrócił uwagę na ryzyka jakie tworzy dana technologia, a szczególnie jeśli chodzi o ochronę danych klientów instytucji finansowych, głównie w kontekście problematyki cyberprzestępczości. Jego zdaniem ważne jest nie tylko ryzyko związane z zarządzaniem danymi klienta, ale także sposobu pozyskiwania tych danych przez instytucje finansowe.

Równie istotnym wątkiem w dyskusji był element edukacyjny związany z podnoszeniem świadomości konsumentów w dziedzinie udostępniania danych w Internecie. Ten aspekt został poruszony przez Krzysztofa Siewicza z kancelarii Bartkowiak Wojciechowski Hałupczak Springer BWHS.

Podsumowaniem dyskusji było zwrócenie uwagi na dwa podstawowe obszary w kontekście rozwoju technologii, a mianowicie inwestycje w owe technologie, które generują pozycję każdej instytucji, zwłaszcza finansowej na rynku oraz wymóg edukacyjny związany chociażby z ryzykiem zamieszczania danych w sieci.

Partnerem panelu była firma Avnet Technology Solutions.