Panel dyskusyjny „Nowa formuła społeczeństwa obywatelskiego w czasie kryzysu europejskiego”

17 czerwca tego roku obchodzimy 25. rocznicę zawarcia Traktatu o Dobrym Sąsiedztwie i Przyjaznej Współpracy między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec. Umowa ta nie tylko stanowi podstawę dialogu politycznego, lecz zapewniła również współpracę na gruncie społeczeństwa obywatelskiego. Przedsięwzięcia takie jak miasta partnerskie, wolontariaty, czy wymiany studenckie przetarły szlaki ku pogodzeniu Polski i Niemiec, po Drugiej Wojnie Światowej. Po upadku Żelaznej Kurtyny, władze obu państw postanowiły umocnić te wysiłki poprzez sformalizowanie współpracy. Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, partner panelu, przeprowadziła ponad 15 tysięcy projektów. Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży, również obchodząca swoje 25 urodziny, umożliwiła 2,7 mlilionom młodych Polaków i Niemców poznanie swoich sąsiadów.   Przyjmując Traktat o Dobrym Sąsiedztwie jako punkt wyjścia, uczestnicy debaty będą dyskutowali na temat roli społeczeństwa obywatelskiego w stawianiu czoła aktualnym wyzwaniom kryzysu europejskiego.

Sekretarz Stanu Jakub Skiba, jako Koordynator Polsko Niemieckiej Współpracy wygłosi przemówienie na temat międzynarodowej współpracy w dzisiejszej Europie.

Panel „Nowa formuła społeczeństwa obywatelskiego w czasie kryzysu europejskiego” będzie moderował Pan Benjamin Zeeb, Dyrektor Projektu Unii Demokratycznej, również partnera naszej debaty. Jednym z uczestników jest Pan Bogusław Sonik, Poseł na Sejm RP, posiadający doświadczenie w kwestiach polityki lokalnej, narodowej oraz europejskiej. Pan Cornelius Ochmann, Dyrektor i Członek Zarządu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej i Pan Ole Jantschek, Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Kreisau Initiative reprezentują sferę współpracy polsko-niemieckiej. Wśród panelistów są również Pan Krzysztof Stanowski, Prezes Zarządu Fundacji Solidarności Międzynarodowej i Pan Jeremy Druker, Redaktor Naczelny Transitions (TOL). Gośćmi specjalnymi są naukowcy, Pan Pedro Góis, Profesor na Uniwersytecie w Coimbrze oraz Pani Francesca Traldi, ekspert  z Fundacji Konrada Adenauera.

Partnerzy: Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Projekt Unii Demokratycznej