Opinia z Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka

Maciej Szymanowski, dyrektor Instytutu Felczaka

Jesteśmy Europejczykami, ponieważ jesteśmy Polakami. Ten jednokierunkowy prosty związek przyczynowo – skutkowy dotyczy też Węgrów oraz oczywiście wszystkich pozostałych narodów Europy. Jesteśmy Polakami, dlatego jesteśmy Europejczykami. Jesteśmy także Środkowo-Europejczykami.

Co wchodzi, a co nie wchodzi w skład Europy Środkowej, bywało i bywa przedmiotem dyskusji. Wbrew pozorom, kwestia ta wcale nie jest jednak skomplikowana. Europa Środkowa jest tam, gdzie pragną tego obywatele deklarując, że właśnie tam, a raczej tu mieszkają.  Okazałe pomniki i tablice informacyjne fundowane w  miejscach, gdzie matematycy wyznaczyli geograficzny środek Europy, zlokalizowane zostały w każdym z państw bałtyckich, w Niemczech, na Białorusi, Chorwacji, Słowacji, Ukrainie, w Czechach i Rumuni, oraz  oczywiście w Polsce (Suchowola) i na Węgrzech (Tállya).

Dzieje się tak dlatego, że bycie Środkowoeuropejczykiem jest kategorią poniekąd z wyboru. Kategorią, która zawiera wszystko, co najbardziej lubimy i cenimy: przekonanie, że choć Europa jest małym kontynentem, zamieszkują ją jednak liczne narody. Wielkie, nie tyle ze względu na swoją liczebność, ile raczej z powodu umiejętności zbudowania – i obronienia w przypadku potrzeby –  własnej unikalnej tożsamości i kultury. Narody posiadające niebagatelny własny wkład kulturowy i cywilizacyjny.  Dlatego dewiza Unii Europejskiej: „zjednoczeni w różnorodności”, mało gdzie jest tak dobrze rozumiana jak właśnie w Europie Środkowej.

Jako Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka zostaliśmy powołani przed niespełna dwoma laty do życia, aby strzec aktywów, a zarazem aktywnie ubogacać europejskie i środkowo-europejskie zasoby i tkwiący w nich potencjał, w oparciu o  fenomen stosunków polsko-węgierskich. Stosunków zawsze przyjaznych, a już na pewno pełnych wzajemnego podziwu.

Nauka, edukacja, ekonomia, kultura i sport są dziedzinami, którymi  zajmujemy  się na co dzień, udzielając grantów i stypendiów, które pomagają ludziom i instytucjom w realizacji dobrych pomysłów. Kształcenie umiejętności posługiwania się językiem polskim i węgierskim na poziomie szkół średnich, a nawet podstawowych, Karpacki Wyścig Kurierów, portal informacyjny www.kurier.plus, Uniwersytet Letni organizowany w Krasiczynie k. Przemyśla czy Forum Ekonomiczne w Krynicy – należą do tych działań, które traktujemy jako priorytetowe.

Tak naprawdę Polacy i Węgrzy nawet nie przypuszczają, jak wiele mają z sobą wspólnego. (…) Mało jest narodów, które tak jak naród polski i węgierski nie tworzyłyby wizji swej przyszłości w oparciu o silne poczucie świadomości historycznej i tożsamości narodowej. – pisał profesor Wacław Felczak, wybitny historyk, legendarny kurier tatrzański.