Open Innovation 2.0 – czy UE jest w stanie konkurować innowacyjnością z Azją?

Koncepcja Open Innovation polega na tym, że przedsiębiorstwa nie powinny polegać wyłącznie na wynikach własnych prac badawczo-rozwojowych, ale korzystać z zewnętrznych źródeł innowacji poprzez współpracę z innymi podmiotami. Jest to pozytywne podejście do innowacji, które pomaga w rozwiązywaniu kluczowych wyzwań europejskich, obejmując zmiany i nie przeciwstawiając się im.

Open Innovation 2.0 (OI2) – taką nazwę nadali swojej książce autorzy Martin Curley i Bror Salmelin. Jej celem jest pomoc we wprowadzaniu znaczących zmian strukturalnych i osiąganie korzyści poprzez innowacje cyfrowe dla społeczeństwa i przemysłu. Wraz z pojawieniem się wielu przełomowych technologii cyfrowych i ich szybkim rozwojem stało się jasne, że potrzebne jest zupełnie nowe podejście do innowacji, które obejmowałoby wymiar technologiczny, społeczny i polityczny.

Czy poszczególne państwa są przygotowane na „nową erę”? Jak będzie wyglądać rynek pracy w nadchodzącej dekadzie? Od ponad 20 lat Europa wydaje miliardy euro, żeby dogonić USA i Japonię w innowacyjności. Lepsze wyniki osiąga Korea Południowa oraz Chiny, które postawiły na rozwój najnowocześniejszych technologii. Liderami innowacyjności w Europie są: Szwecja, Finlandia, Dania oraz Holandia. Czy Unia Europejska jest w stanie utrzymywać krok z azjatyckimi tygrysami w tej dziedzinie? Odpowiedzi na te pytania będziemy szukać podczas IV Forum Przemysłowego w Karpaczu.