Odszedł ksiądz biskup Tadeusz Pieronek, duchowny dialogu i szacunku

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci ks. biskupa Tadeusza Pieronka, członka Rady Programowej  Forum Ekonomicznego w Krynicy, który trwale wpisał się w historię Forum.

Odszedł duchowny dialogu i szacunku, Człowiek poszukujący tego, co łączy.

 Requiescat in pace!    

 

Rada Programowa Forum Ekonomicznego

Instytut Studiów Wschodnich