Od Międzymorza do Trójmorza. Czy Ukraina pozostanie na uboczu?

Inicjatywa Trójmorza, która obejmuje 12 krajów położonych pomiędzy Bałtykiem, Adriatykiem i Morzem Czarnym, ma przed sobą perspektywę rozwoju. Przede wszystkim istnieje potrzeba lepszej współpracy tych krajów w kwestiach transportu i energii. Ukraina, która również jest zainteresowana kooperacją tego rodzaju, nie jest zaproszona do udziału w niej.

Celem inicjatywy jest zwiększenie współpracy gospodarczej między państwami członkowskimi poprzez przeniesienie wspólnego rynku Unii Europejskiej ze świata deklaracji do świata materialnej infrastruktury. Ukraina nie jest członkiem UE, przez to nie staje się pełnoprawnym członkiem inicjatywy, pozostaje jednak wiodącym partnerem regionalnym dla Polski. Czego potrzeba, aby włączyć Ukrainę, a także inne kraje położone w obszarze Międzymorza do wielostronnej współpracy? Czy projekt Trójmorza oznacza przekreślenie strategicznej koncepcji Międzymorza?

Dyskusję poprowadzi Laszlo Vasa, starszy pracownik naukowy Instytutu Spraw Zagranicznych i Handlu Węgier. Swój udział potwierdził Sergij Gerasymczuk, wiceprezes zarządu i kierownik Studiów Europy Południowo-Wschodniej Ukraińskiej Pryzmy oraz Andrej Okara, dyrektor Centrum Badań Wschodnioeuropejskich z Rosji. Polskę będzie reprezentował Andrzej Bonusiak, profesor i dyrektor Instytutu Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Wojciech Gizicki, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Polska jest nadal największym pod względem ludności krajem w inicjatywie Trójmorza. Jakie działania należy podjąć by rozszerzać tę inicjatywę w oparciu o wzajemny szacunek i równość partnerów.