Od gazu ziemnego do „zielonego”

Paweł Majewski, Prezes Zarządu PGNiG, o wyzwaniach związanych z transformacją energetyczną

PGNiG przypadło w transformacji energetycznej polskiej gospodarki szczególne zadanie. Gaz ziemny będzie pełnił w tym procesie wiodącą rolę jako paliwo przejściowe do czasu osiągnięcia w polskiej energetyce odpowiednich stabilnych mocy z odnawialnych źródeł energii bądź energetyki jądrowej. Od lat naszą misją jest zapewnianie bezpieczeństwa gazowego Polski – teraz gaz stanie się gwarantem bezpieczeństwa energetycznego kraju przez kilka najbliższych dekad transformacji. To duża odpowiedzialność, ale jesteśmy w stanie jej sprostać poprzez postępujące działania dywersyfikujące źródła i kierunki pochodzenia gazu dla Polski.

Dywersyfikacja działalności

Inwestujemy w wydobycie własnego gazu w kraju i na norweskim szelfie kontynentalnym, skąd będziemy go niebawem sprowadzać. Zabezpieczyliśmy zróżnicowany portfel importowy LNG na najbliższych ponad 20 lat. To ważne z punktu widzenia prognozowanego wzrostu popytu na gaz, głównie za sprawą nowych bloków gazowych wypierających węglowe jednostki polskich elektrowni i elektrociepłowni. Jednocześnie chcemy w PGNiG wykorzystać czas transformacji na rozwój paliw alternatywnych, wykorzystując swoje gazowe kompetencje. Skupiamy się na wykorzystaniu krajowego potencjału biometanu, ale równolegle rozwijamy projekty związane z wodorem, głównie w obszarze jego dystrybucji i magazynowania. Realizujemy także inwestycje związane z fotowoltaiką i energetyka wiatrową. Jesteśmy i pozostaniemy firmą gazową, ale dążąc do osiągnięcia celów neutralności klimatycznej, chcemy, by siecią gazową w Polsce popłynęły gazy nisko- i zeroemisyjne jak biometan lub wodór.

W kierunku zmiany

W przypadku Polski realizacja celów klimatycznych wymaga nie tylko odpowiedniego czasu i przepisów, ale również zastosowania rozwiązań, które pozwolą utrzymać konkurencyjność krajowej gospodarki. Stąd tak ważne jest dostrzeżenie roli gazu ziemnego, jako paliwa, które cały proces może nie tylko zdynamizować, ale również przygotować sektor elektroenergetyczny, a pośrednio również przemysł i gospodarstwa indywidualne, do wyzwań przyszłości opartych na zeroemisyjnych źródłach energii. Biorąc pod uwagę sytuację rynkową, a także szerzej – trendy integracyjne w energetyce, pomóc w tym mogą wewnętrzne synergie w ramach nowo powstającego koncernu multienergetycznego.