I Forum Ochrona Zdrowia (2010)
Krynica Zdrój 8 - 10 września 2010

Ochrona Zdrowia – nowa ścieżka tematyczna XX Forum Ekonomicznego w Krynicy- Zdrój

8-10 września 2010

Ochrona naszego Zdrowia to jedna z najważniejszych potrzeb każdego człowieka. Dwadzieścia lat spokojnej rewolucji i rozwoju Polski dały nam miejsce w NATO i w Unii Europejskiej. Obecnie jesteśmy na dwudziestym, może dwudziestym pierwszym, miejscu największych gospodarek świata i pretendujemy do grupy G20. Tymczasem, pod względem jakości Ochrony Zdrowia Polska zajmuje mniej więcej 25 miejsce w samej tylko Unii Europejskiej – jest praktycznie na końcu listy. Z punktu widzenia liczby  lekarzy, łóżek szpitalnych, nowoczesnego sprzętu, zasoby jakie posiadamy w Polsce, publiczne i prywatne, są wystarczające dla prawidłowego działania całego systemu. Osobiście uważam, że nawet pieniędzy jest w całym systemie dość, uwzględniając zarówno środki publiczne jak i prywatne. Problem leży w organizacji, zarządzaniu zasobami, sposobie finansowania itp.

Najwyższy czas na zmiany w organizacji i finansowaniu Ochrony Zdrowia w Polsce. Ochrona Zdrowia wymaga decyzji odważnych, uzasadnionych ekonomicznie i społecznie. Potrzebna jest radykalna, wręcz rewolucyjna zmiana paradygmatów w podejściu do Ochrony Zdrowia. Takie wyzwanie wymaga dyskusji merytorycznej w gronie ekspertów. Dlatego od tego roku Ochrona Zdrowia będzie obecna na Forum Ekonomicznym w Krynicy.

Ciekawie wygląda perspektywa regionalna dla Ochrony Zdrowia w Polsce. W Europie, Polska zasadniczo podziela bieżące problemy krajów Bałtyckich oraz Rumunii i Bułgarii. Węgry, Czechy i Słowacja mają problemy porównywalne do średnio lub mniej zamożnych krajów UE. Natomiast kraje na wschód od Polski nie stanowią dla nas referencji, chociaż nasze doświadczenia mogą być, dla tych krajów, ciekawe.

Pozostają wyzwania na przyszłość. Z jednej strony – starzejące się społeczeństwo, żyjące coraz dłużej, z drugiej strony – coraz nowsze  i droższe technologie medyczne, a to wszystko w kontekście jednoczącej się Europy, Traktatu Lizbońskiego oraz finansowania dostępu do innowacji. Tym zajmują się obecnie nasi koledzy z UE. My musimy zająć się bardziej podstawowymi problemami.

XX, jubileuszowe Forum Ekonomiczne w Krynicy gościło będzie, po raz pierwszy, najwybitniejszych specjalistów z zakresu Ochrony Zdrowia z Polski i Europy. Począwszy od tego roku, Forum Ekonomiczne w Krynicy stało się ekspercką platformą wyznaczająca kierunki zmian w Ochronie Zdrowia w naszym regionie Europy.

Maciej Bogucki
Koordynator projektu Ochrona Zdrowia na Forum Ekonomicznym