Ochrona środowiska w perspektywie Polskiej i Czeskiej –  zapowiedź panelu dyskusyjnego XXX Forum Ekonomicznego w Karpaczu

Ochrona środowiska należy do wspólnych celów Polski i Czech. Nowe cele, które mają zostać osiągnięte przez państwa członkowskie UE znalazły się niedawno w Europejskim Zielonym Ładzie. W jaki sposób obydwa kraje zmierzają do osiągnięcia wspólnych celów?

Paneliści:
Rut Bízková, Prezes Zarządu, ISFOR z.ú., Czechy
Radosław Jęcek, Burmistrz, Miasto Karpacz, Polska
Łukasz Kasztelowicz, Prezes Zarządu, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Polska|
Bożena Ryszawska, Profesor, Katedra Finansów Przedsiębiorstw i Finansów Publicznych, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Polska
Jacek Szczęsny, Redaktor Naczelny, Ekologia i Rynek, Polska

 

Projekt „Forum Polska – Czechy” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa