Obiekty poprzemysłowe – jako nowe punkty na turystycznych mapach miast i regionów

Podczas tegorocznego IV Forum Przemysłowego w Karpaczu odbędzie się panel dyskusyjny, którego tematyka skupi się wokół sposobów zagospodarowania, a także roli obiektów, których pierwotnym przeznaczeniem było wykorzystanie ich w przemyśle.

W wielu krajach obiekty poprzemysłowe uważane są za świadectwo dziedzictwa kulturowego minionych lat i coraz więcej z nich jest poddawanych rewitalizacji i przekształceniu w obiekty innego przeznaczenia. Przykłady pokazują, że miejsca takie, po ponownym zagospodarowaniu, mogą stać się atrakcyjnym punktem prezentacji kultury materialnej danego regionu lub miasta przystosowanym do celów turystycznych.

Goście zaproszeni do udziału w panelu: Obiekty poprzemysłowe – jako nowe punkty na turystycznych mapach miast i regionów  postarają się odpowiedzieć na pytanie jakie działania, wobec dynamicznego rozwoju turystyki kulturowej, powinny podejmować władze państwowe i regionalne aby wspomóc ten trend i jaką rolę odgrywa biznes w tej branży? A także w jaki sposób uatrakcyjnić turystyczne mapy miast wykorzystując obiekty poprzemysłowe.