O zdrowiu po raz 10.

Jednym z kluczowych tematów dyskusji poruszonych podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy jest szeroko pojęta ochrona zdrowia. Temat tak obszerny i wielowątkowy, że zasługujący na odrębne wydarzenie, czyli Forum Ochrony Zdrowia. W tym roku odbędzie się jego jubileuszowa, 10.edycja. 

 

 

Forum Ochrony Zdrowia to platforma dyskusji i możliwość wymiany doświadczeń w ramach debat z udziałem wszystkich interesariuszy sektora zdrowotnego w Polsce i w Europie, w obszarze finansowym, regulacyjnym i innowacji. Ze względu na jubileuszową edycje udział w Forum zapowiedziało blisko 500 gości: ministrowie zdrowia krajów europejskich, rektorzy wyższych uczelni, przedstawiciele instytucji medycznych, konsultanci krajowi, dyrektorzy szpitali, eksperci, prezesi koncernów farmaceutycznych, a także wybitni specjaliści ochrony zdrowia – naukowcy i praktycy oraz media ogólnopolskie i branżowe. W roku 2019 dyskusje i panel będą toczyć się wokół następujących zagadnień:

 • Innowacyjność i informatyzacja w ochronie zdrowia
 • Jak systemowo wdrażać innowacje w ochronie zdrowia?
 • Zdrowie dla Wszystkich wyzwaniem w XXI wieku
 • Zdrowie publiczne – dlaczego wciąż lepiej leczymy niż zapobiegamy?
 • Wyroby i technologie medyczne – czy możemy zbudować specjalizację w tej dziedzinie?
 • Czy służba zdrowia może istnieć bez ludzi? O kadrach medycznych i ich kompetencjach
 • Fundamenty nowego systemu ochrony zdrowia w Polsce – potrzebna ewolucja czy rewolucja?
 • Polska Polityka Lekowa – innowacyjna, dostępna, transparentna
 • Wyzwania chorób cywilizacyjnych – onkologia i kardiologia
 • Value Based Healthcare – finansowanie w oparciu o efekt terapeutyczny
 • Cukrzyca – problem cywilizacyjny, społeczny i gospodarczy.
 • Program Rozwoju Badań Klinicznych – u progu systemowych zmian
 • Organizacja i finansowanie ochrony zdrowia – ile państwa, ile samorządu?
 • Strategia dla neurologii. Choroby mózgu priorytetem polskiej polityki zdrowotnej

 

Po pierwsze: zdrowie

-Wszyscy chcemy dobrej, dającej poczucie bezpieczeństwa opieki zdrowotnej. Tym bardziej, że zgodnie z wiarygodnymi prognozami w przeciągu najbliższej dekady osoby po 65 roku życia będą stanowić niemal jedną czwartą europejskiej populacji. – mówi Zygmunt Berdychowski, przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego.

„Dlatego poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań i dostarczanie skutecznych świadczeń zdrowotnych, przy ograniczonych nakładach, jest wspólną bolączką wielu państw, niezależnie od długości i szerokości geograficznej. Rozwiązaniem wydaje się być kompleksowa i skoordynowana opieka medyczna, wykorzystująca innowacje i najnowsze technologie. To dzięki nim świadczenia zdrowotne mają być bardziej dostępne i wydajne oraz zapewniać spersonalizowaną opiekę z wykorzystaniem wielu kanałów komunikacji” – dodaje.

 

Podsumowanie debaty „Wspólnie dla zdrowia”

Resort zdrowia w Krynicy podsumuje także ogólnonarodową debatę „Wspólnie dla Zdrowia”. To właśnie podczas ubiegłorocznego, IX Forum Ochrony Zdrowia odbyła się druga konferencja w ramach tej inicjatywy. Było to spotkanie przedstawicieli rządu, którzy na ochronę zdrowia spojrzeli z perspektywy swoich resortów. Podkreślano, że sektor zdrowia to ważny podmiot na gospodarczej mapie państwa, reprezentujący pracodawców, innowatorów, badaczy, przedsiębiorców zdolnych do ekspansji na międzynarodowych rynkach. To także strategiczny uczestnik w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. I dlatego o przyszłości ochrony zdrowia w szerokim kontekście gospodarczym i społecznym należy rozmawiać w perspektywie wielosektorowej.

„Spotkania w ramach Forum Ekonomicznego w Krynicy są niezwykle ważne. Poruszyliśmy tutaj wiele tematów dotyczących finansów, gospodarki i ekonomii w ochronie zdrowia. Potrzebujemy rozmowy wszystkich zainteresowanych środowisk o budowie systemu, który będzie musiał uwzględnić rosnące potrzeby i wykorzystać nadarzające się szanse, jakie niesie ze sobą choćby postęp naukowy i technologiczny w medycynie. Debata „Wspólnie dla Zdrowia” pomoże nam opracować najlepsze scenariusze do zmiany i ulepszenia systemu ochrony zdrowia w Polsce – mówił w ub. roku w Krynicy prof. Łukasz Szumowski, szef resortu zdrowia.

 

Nagrody dla najlepszych

Spotkanie w Krynicy będzie także okazją do nagrodzenia najbardziej efektywnych i najdynamiczniej rozwijających się firm z sektora ochrony zdrowia. 3 września odbędzie się uroczyste wręczenie nagród Rankingu Zdrowia. Ranking jest projektem skierowanym do najlepszych firm z szeroko rozumianego sektora zdrowotnego, którego dalszy rozwój może być olbrzymią szansą dla całej gospodarki, a szczególnie dla rozwoju najnowszych technologii.

 

Partnerzy komercyjni: 

 

Domański Zakrzewski Palinka sp. k.

DZP2017

 

 

 

Domański Zakrzewski Palinka to największa polska kancelaria prawna. Od ponad 25 lat doradzamy polskim i zagranicznym klientom z niemal wszystkich branż gospodarki. Obecnie w naszych biurach w Warszawie, Poznaniu i Wrocławiu pracuje ponad 150 ekspertów różnych specjalizacji. Wyróżnia nas osobiste zaangażowanie, dostępność oraz pełne zrozumienie potrzeb klientów. Od lat tworzymy sieć powiązań i relacji z zagranicznymi kancelariami i firmami doradczymi; działamy także w organizacjach prawniczych.

 

EY

 

 

 

 

 

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne. Na całym świecie EY zatrudnia blisko 270 000 pracowników. EY ma biura w ponad 150 krajach, dzięki czemu może wspierać klientów w niemal każdym zakątku świata. W Polsce, blisko 4000 specjalistów pracuje w 7 biurach: w Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu i Wrocławiu oraz w Centrum Usług Wspólnych.

 

Grupa LUX MED 

 

 

 

Grupa LUX MED jest liderem rynku prywatnych usług medycznych w Polsce i częścią międzynarodowej grupy Bupa. Zapewnia pełną opiekę: ambulatoryjną, diagnostyczną, rehabilitacyjną, szpitalną i długoterminową dla ponad 2 000 000 pacjentów. Firma zatrudnia 15 000 osób, w tym około 6500 lekarzy i 4000 wspierającego personelu medycznego. Grupa jest Głównym Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego.

 

Philips

 

 

Philips to wiodąca firma w branży technologii medycznych, która koncentruje się na poprawie jakości życia począwszy od zdrowego stylu życia i profilaktyki po diagnostykę, leczenie oraz opiekę domową. Dzięki zaawansowanym technologiom i wieloletniemu doświadczeniu oferujemy zintegrowane rozwiązania umożliwiające osiąganie lepszych wyników w medycynie. Philips jest liderem w dziedzinie diagnostyki obrazowej, monitorowania pacjentów, informatyki klinicznej, a także w zakresie zdrowia konsumentów i opieki domowej.

 

AMGEN

 

 

 

Amgen uwalnia potencjał biologii poprzez odkrywanie, opracowywanie i dostarczanie innowacyjnych terapii, skupiając się na potrzebach pacjentów cierpiących na poważne choroby będące wyzwaniem dla współczesnej medycyny. Prowadząc od 1980 roku pionierskie projekty biotechnologiczne, firma dociera do milionów pacjentów na całym świecie i opracowuje innowacyjne leki o przełomowym potencjale.

 

Novo Nordisk

 

 

 

 

 

Novo Nordisk powstała ponad 95 lat temu w Danii. Globalnie zatrudnia ponad 43 200 pracowników w 80 krajach. Jest światowym liderem w innowacyjnym leczeniu chorób przewlekłych, w szczególności cukrzycy. Zajmuje również wiodącą pozycję w obszarze terapii hemofilii, terapii z zastosowaniem hormonu wzrostu, hormonalnej terapii zastępczej oraz w leczeniu otyłości. Produkty Novo Nordisk dostępne są na ponad 170 rynkach. Firma koncentruje się na obszarze R&D.

 

MSD Polska Sp. z o. o.

 

 

 

 

Nasza podstawowa działalność polega na odkrywaniu i opracowywaniu dostępnych na receptę leków i szczepionek przeciwko chorobom dotykającym miliony ludzi. Inwestujemy miliardy dolarów w badania, aby tworzyć leki, które mogą przyczynić się do poprawy jakości życia. Dziś oferujemy ponad 100 leków dostępnych na receptę w kluczowych obszarach terapeutycznych, takich jak choroby układu krążenia, choroby układu sercowo-naczyniowego, onkologia, neurobiologia, choroby zakaźne, immunologia i zdrowie kobiet.

 

GSK

 

 

 

 

GSK to globalna firma z branży farmaceutycznej, opierająca swoją działalność na innowacji i osiągnięciach naukowych. Misją firmy jest poprawa jakości życia ludzi, by mogli osiągać więcej, czuć się lepiej i żyć dłużej. Jej główne obszary biznesowe to badania naukowe, rozwój oraz produkcja innowacyjnych leków, szczepionek i produktów ochrony zdrowia. GSK jest także jednym z największych inwestorów w polskim przemyśle farmaceutycznym i partnerem krajowej gospodarki. W ciągu ostatnich 20 lat firma GSK zainwestowała w Polsce około 2 mld zł.

 

AstraZeneca

 

 

 

AstraZeneca to innowacyjna firma biofarmaceutyczna. Opracowujemy i wytwarzamy leki pomagające zwalczać choroby stanowiące wyzwania współczesnej medycyny. AstraZeneca specjalizuje się w kilku obszarach terapeutycznych: onkologii, chorób kardiologicznych, chorób metabolicznych oraz układu oddechowego. W Polsce firma jest obecna od 25 lat. W 2011 roku otwarto Centrum Operacyjne Badań Klinicznych. To jedyny taki dział badawczo-rozwojowy w Polsce, który obecnie zarządza globalnie badaniami fazy III.

 

Krajowa Izba Fizjoterapeutów

 

 

 

 

Krajowa Izba Fizjoterapeutów (KIF) jest samorządem zawodowym, zrzeszającym wszystkich polskich fizjoterapeutów z prawem wykonywania zawodu. Głównymi zadaniami KIF jest reprezentowanie osób wykonujących zawód fizjoterapeuty i sprawowanie pieczy nad należytym wykonywaniem tego zawodu w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony. Samorząd zawodowy fizjoterapeutów liczy ponad 62 tysiące członków. W Polsce fizjoterapeuta jest samodzielnym zawodem medycznym.

 

Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

 

 

 

 

 

Zawód diagnosty laboratoryjnego to jeden z zawodów medycznych zaufania publicznego. Samorząd zawodowy diagnostów laboratoryjnych działa na podstawie Ustawy o diagnostyce laboratoryjnej z dnia 27 lipca 2001 r. Do samorządu należy ponad 16,5 tys. osób.
Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych wykonuje zadania publiczne polegające m.in. na: sprawowaniu nadzoru nad należytym wykonywaniem czynności diagnostyki laboratoryjnej i prowadzeniu ewidencji medycznych laboratoriów diagnostycznych.

 

Pracodawcy Medycyny Prywatnej

 

 

 

Związek Pracodawców Medycyny Prywatnej jest najbardziej aktywnym partnerem społecznym reprezentującym głos i interes prywatnej medycyny w dialogu z rządem i parlamentem w Polsce. Działamy już od dekady, animując środowisko prywatnych świadczeniodawców usług medycznych różnej wielkości. Zrzeszamy kilkadziesiąt podmiotów, wśród których znajdują się m.in. najwięksi liderzy rynku pracowniczych programów zdrowotnych, spółki giełdowe oraz lokalni pracodawcy ochrony zdrowia.

 

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych POLMED

 

 

 

 

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych POLMED jest największą i najbardziej reprezentatywną organizacją skupiającą producentów i dystrybutorów wyrobów medycznych w Polsce.
Do naszych priorytetów należy szeroko rozumiane reprezentowanie, wspieranie i promowanie firm działających w branży wyrobów medycznych.

 

Abbott Laboratories Polska Sp. z o.o.

 

 

 

 

 

Abbott Laboratories zarejestrowana 6 marca 1900 r., Zajmuje się odkrywaniem, rozwojem, produkcją i sprzedażą szeregu produktów medycznych. Firma działa w czterech segmentach: uznane produkty farmaceutyczne, produkty diagnostyczne, produkty odżywcze i produkty naczyniowe. Firma, za pośrednictwem Abbott Medical Sp. z o.o. oferuje również szereg produktów, takich jak produkty do kontroli rytmu, produkty elektrofizjologiczne, produkty związane z niewydolnością serca, produkty naczyniowe, produkty strukturalne serca i produkty neuromodulacji.

 

Medtronic Poland Sp. z o.o.

 

 

 

Medtronic to wiodący producent sprzętu medycznego na świecie. Powstała w 1949 r. firma z dumą realizuje misję niwelowania bólu, przywracania zdrowia i wydłużania życia. W każdej sekundzie technologie Medtronic poprawiają jakość życia 2 osobom. W 2018 r. pomogły 70 milionom ludzi na całym świecie.

 

Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA

Infarma

 

 

 

INFARMA reprezentuje 27 wiodących firm sektora farmaceutycznego, prowadzących działalność badawczo-rozwojową i produkujących leki innowacyjne. INFARMA jest członkiem Europejskiej Federacji Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA), a także Pracodawców RP oraz Krajowej Izby Gospodarczej. Celem INFARMY zaangażowanie w tworzenie rozwiązań systemowych w dziedzinie ochrony zdrowia w Polsce, które umożliwią polskim pacjentom osiąganie jak najlepszych wyników zdrowotnych.

 

Biogen Poland Sp. z o.o.

 

 

Firma Biogen jest obecnie jedną z najstarszych, niezależnych firm biotechnologicznych na świecie. Dzięki zastosowaniu innowacyjnych technologii i nowoczesnej medycyny Biogen odkrywa, opracowuje i zapewnia pacjentom na całym świecie dostęp do innowacyjnych terapii dla osób z poważnymi schorzeniami neurologicznymi i neurodegeneracyjnymi. Firma posiada największe portfolio leków stosowanych w leczeniu stwardnienia rozsianego, jak również jest producentem pierwszej skutecznej terapii stosowanej w leczeniu rdzeniowego zaniku mięśni (SMA).

 

Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o.

Janssen2017

 

 

 

 

Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. jest firmą farmaceutyczną należącą̨ do koncernu Johnson & Johnson. Swoje działania koncentruje na zaspokojeniu najważniejszych potrzeb medycznych, głównie w dziedzinie onkologii, hematoonkologii, immunologii, neurobiologii psychiatrii, chorób zakaźnych, chorób układu sercowo-naczyniowego, tętnicznego nadciśnienia płucnego oraz chorób metabolicznych. Siedem substancji czynnych stworzonych przez Janssen znajduje się na liście leków podstawowych WHO.

 

Supra Brokers S.A.

 

 

 

 

Supra Brokers S.A. jest wiodącym brokerem na polskim rynku pośrednictwa ubezpieczeniowego. Niezmiennie od 1999 r. zarządzamy ryzykiem i zapewniamy kompleksową obsługę brokerską na najwyższym poziomie. Dostarczamy dedykowane i dostosowane do indywidualnych potrzeb Klienta innowacyjne rozwiązania ubezpieczeniowe.
Jesteśmy solidnym partnerem kilkuset podmiotów gospodarczych w całej Polsce, w tym spółek giełdowych, jednostek medycznych, firm oraz jednostek samorządu terytorialnego i administracji publicznej.

 

Polska Koalicja Medycyny Personalizowanej-Stowarzyszenie

 

 

 

Polska Koalicja Medycyny Personalizowanej powstała 17 grudnia 2015 r. w Warszawie. Celem, jaki przed sobą stawia, jest stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi medycyny personalizowanej w Polsce poprzez wsparcie procesu zmian legislacyjnych i systemowych w tym obszarze. Formuła inicjatywy opiera się na porozumieniu różnych środowisk, nakierowanych na wspólny cel wzmocnienia roli i poprawy dostępności do rozwiązań medycyny personalizowanej w systemie ochrony zdrowia.

 

Servier Polska

 

 

 

Servier to międzynarodowa firma farmaceutyczna zarządzana przez fundację non-profit. Jesteśmy obecni w 149 krajach i zatrudniamy 22000 osób. Jako firma innowacyjna 25% przychodów przeznaczamy na badania naukowe. Rozwój opieramy na innowacji w pięciu dziedzinach: schorzenia układu krążenia, choroby immunozapalne, zaburzenia neuropsychiatryczne, onkologia i diabetologia. Blisko 100% leków Servier, które codziennie trafiają do miliona polskich pacjentów, jest produkowanych w Polsce.

 

Air Liquide

 

 

 

Grupa Air Liquide, obecna w 80 krajach, zatrudniająca ponad 65 000 pracowników i obsługująca ponad 3 miliony klientów i pacjentów, jest światowym liderem w dziedzinie gazów, technologii oraz usług dla przemysłu i ochrony zdrowia. Od założenia w 1902 roku zajmuje się przede wszystkim produkcją i dystrybucją tlenu, azotu oraz wodoru.
Grupa Air Liquide jest notowana na Giełdzie Euronext w Paryżu (segment A), jest także członkiem CAC 40 oraz wchodzi w skład spółek tworzących indeksów: Dow Jones Euro Stoxx 50 oraz FTSE 4 Good.

 

Gilead Sciences

 

 

 

Gilead Sciences to dziś jedna z wiodących firm biotechnologicznych na świecie. Od ponad 30 lat Gilead buduje swą historię na kulturze doskonałości. Jesteśmy zaangażowani, pracowici i pełni pasji w poprawianiu życia pacjentów, którzy korzystają z naszych leków. Szczególne sukcesy odnosimy na polu walki z chorobami zakaźnymi – HIV oraz HBV i HCV. Istotny jest również wkład Gilead w obszarze hematoonkologii.

 

Takeda Pharma

 

 

 

 

Takeda is a global, values-based, R&D-driven biopharmaceutical leader headquartered in Japan, committed to bringing Better Health and a Brighter Future to patients by translating science into highly-innovative medicines. Takeda focuses its R&D efforts on four therapeutic areas: Oncology, Gastroenterology (GI), Rare Diseases and Neuroscience. We also make targeted R&D investments in Plasma-Derived Therapies and Vaccines.

 

Adamed

 

 

 

 

Adamed to polska firma farmaceutyczno-biotechnologiczna, która produkuje ponad 580 produktów oferowanych pacjentom w 70 krajach na całym świecie. Obecnie zatrudnia ponad  2200 pracowników. Własność intelektualna firmy chroniona jest przez ponad 190 patentami na całym świecie.  Adamed jest również właścicielem pakietu kontrolnego jednej z najszybciej rozwijających się w Wietnamie firmy farmaceutycznej Dat Vi Phu. Transakcja ta była dotychczas największą bezpośrednią polską inwestycją w Wietnamie.

 

Vertex Pharmaceuticals (Poland) Sp. z o. o.

 

 

 

 

 

Vertex jest globalną firmą biotechnologiczną, która inwestuje w badania naukowe mające na celu opracowanie przełomowych terapii dla osób poważnie chorych. Firma zarejestrowała trzy produkty lecznicze ukierunkowane na pierwotną przyczynę mukowiscydozy i prowadzi badania w szeregu innych obszarach terapeutycznych. Założona w 1989 roku w Cambridge, Massachusetts. Globalna siedziba znajduje się w Bostońskiej dzielnicy innowacji, a siedziba międzynarodowa w Londynie. Firma posiada ośrodki B&R i biura handlowe w Ameryce Północnej, Europie, Australii i Ameryce Łacińskiej.

 

Partnerzy instytucjonalni:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partnerzy medialni: