O zdrowiu na XXVII Forum Ekonomicznym w Krynicy


04.07.2017 – Biuro Prasowe

Organizacja nowej sieci szpitali i finansowanie systemu ochrony zdrowia, rozwój przemysłu farmaceutycznego oraz e-zdrowie w systemie opieki nad pacjentem – to założenia VIII Forum Ochrony Zdrowia organizowanego podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju (5-7 września 2017).

Od siedmiu lat Forum Ochrony Zdrowia (FOZ) stanowi nieodłączny element Forum Ekonomicznego, które w tym roku Instytut Studiów Wschodnich zorganizuje już po raz 27. FOZ pozwala szerzej spojrzeć na system ochrony zdrowia, zarówno w ujęciu ogólnokrajowym jak i lokalnym. Umożliwia też szukanie rozwiązań dotyczących konkretnych specjalizacji i jednostek organizacyjnych.

– Postęp technologii medycznych, pojawianie się innowacyjnych leków – z jednej strony otwierają nowe możliwości leczenia, a z drugiej generują coraz większe koszty. Stąd tak ważne jest stałe poszukiwanie nowych sposobów poprawy efektywności wykorzystania środków i lepszego zarządzania istniejącymi zasobami służby zdrowia – mówi Zygmunt Berdychowski, przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego w Krynicy. – Efektywność ekonomiczna w ochronie zdrowia jest jednym z podstawowych elementów kształtowania polityki zdrowotnej państwa, skutecznego zarządzania systemem ochrony zdrowia i w rezultacie poprawy poczucia bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów.

W tym roku dyskusje podczas Forum Ochrony Zdrowia toczyć się będą m.in. wokół wprowadzanej 1 października sieci szpitali oraz finansowaniu służby zdrowia.

W Forum Ochrony Zdrowia co roku biorą udział przedstawiciele administracji publicznej, rektorzy wyższych uczelni medycznych, przedstawiciele instytucji medycznych, konsultanci krajowi, dyrektorzy publicznych i prywatnych szpitali, eksperci oraz kadra zarządzająca koncernów farmaceutycznych.

W ub. roku gośćmi FOZ-u byli m.in. Vytenis Andriukaitis, komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności Komisji Europejskiej, Stanisław Karczewski, marszałek Senatu RP, Konstanty Radziwiłł, minister zdrowia, Andrzej Jacyna, p.o. prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, prof. Piotr Hoffman, prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, prof. Mirosław Wysocki, dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, Państwowy Zakład Higieny, Tjitte Alkema, General Secretary, European Hospital and Healthcare Employers’ Association (HOSPEEM) z Belgii.

Organizatorem Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich. Głównym Partnerem jest Województwo Małopolskie, a Miastem Gospodarzem – Krynica-Zdrój.

Szczegółowe informacje dot. Forum Ekonomicznego znajdą Państwo na stronie www.forum-ekonomiczne.pl

Więcej informacji udziela Biuro Prasowe: biuro.prasowe@isw.org.pl