O przyszłości polityki spójności na Forum Ekonomicznym – zapowiedź panelu

Marta Bruczuk-Figiel

Dotychczasowy model Unii Europejskiej, w którym zamożne kraje hojnie dzielą się swoimi zasobami z krajami mniej bogatymi będzie powoli wygasał. Przedstawiciele wszystkich instytucji na szczeblu zarówno europejskim, jak i krajowym od dłuższego czasu rozmawiają o budżecie i kształcie polityki spójności po 2020.

Proces kształtowania docelowej wersji Polityki Spójności po 2020 nie jest zakończony i będzie dopiero profilowany. Jednocześnie jego finał otworzy kolejną fazę prac – wdrożeniową. Koordynacją realizacji zarówno krajowych, jak i regionalnych programów operacyjnych śladem lat ubiegłych zajmą się instytucje zarządzające. Jak zdaniem przedstawicieli regionów powinna wyglądać przyszłość polityki spójności? Co zrobić, aby stała się bardziej skuteczna, widoczna i dostępna dla wszystkich regionów w Unii Europejskiej?

Przez ostatnią dekadę polityka spójności UE przyniosła korzystne zmiany w słabiej rozwiniętych regionach UE. W Polsce w latach 2014-2020 dwadzieścia dwa programy operacyjne (16 regionalnych i 6 krajowych) były głównym źródłem inwestycji umożliwiających wykorzystanie tkwiącego w regionach potencjału. Polska w ramach polityki spójności do końca 2020 ma otrzymać ok. 77,6 mld euro, z czego 51,2 mld euro to środki przeznaczone na pomoc dla regionów słabiej rozwiniętych[1]. Samorząd dzięki regionalnym programom operacyjnym oraz takim narzędziom jak na przykład Kontrakt Terytorialny, zyskał większy wpływ na proces planowania i kreowania polityki rozwoju kraju. Polska była liderem zarówno pod względem ilości przyznanych środków unijnych, jak i wyników jeśli chodzi o ich wykorzystanie i wdrażanie projektów. Ja zatem utrzymać dotychczasowy bilans korzyści?

Podczas tegorocznego Forum Regionów będącego platformą wymiany poglądów liderów samorządowych i elit regionalnych z Europy Środkowo-Wschodniej oraz stanowiącego integralną częścią Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdroju, odbędzie się debata Polityka Spójności 2020 – perspektywa regionów. Jej gośćmi będą zarówno przedstawiciele struktur europejskich, jak polskiego i włoskiego rządu oraz samorządu terytorialnego w Polsce.

W szczególności liczymy na obecność marszałków polskich województw, która pozwoli na spojrzenie na nadchodzące zmiany z zupełnie innej perspektywy – bezpośrednich odbiorców unijnego wsparcia. Podczas panelu włodarze miast i regionów podzielą się z nami swoimi dotychczasowymi doświadczeniami związanymi z wdrażaniem unijnych programów i przepisów.

Mamy nadzieje, że rozpoczęta na XXVIII Forum Ekonomicznym dyskusja stanie się ważną częścią publicznej debaty o problemach rozwoju regionów oraz elementem implementacji ich strategii w perspektywie po 2020 r. Liczymy, że analiza dotychczasowej sytuacji regionów stworzy podstawę do  generowania nowych pomysłów i przedsięwzięć na inwestycje, które otworzą dalsze możliwości na ich rozwój.

[1] http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/information/cohesion-policy-achievement-and-future-investment/factsheet/poland_pl.pdf