O polsko-rosyjskiej współpracy transgranicznej na XXIX Forum Ekonomicznym w Krynicy

Bieżąca polsko – rosyjska współpraca transgraniczna opiera się na unijnym Programie Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020. Program zakłada wspieranie współpracy w obszarze instytucjonalnym, gospodarczym, społecznym i środowiskowym. Środki na finansowanie programu pochodzą głównie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa oraz wkładu Federacji Rosyjskiej.

Na pogorszenie stosunków polsko-rosyjskich wpłynęła sytuacja na Ukrainie, miało to również swoje odzwierciedlenie we współpracy transgranicznej. Pomimo problemów i sprzeczności współpraca transgraniczna pomiędzy FR a Polską nie ustała. Dla Rosji nasz kraj pozostaje nadal niezwykle ważnym partnerem, a zerwanie tej współpracy byłoby dla niej niekorzystne, podobnie dla Polski jej zakończenie byłoby sprzeczne z potrzebą budowania relacji dobrosąsiedzkich.

Finansowany z środków Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w ramach VIII Otwartego Konkursu, panel: Polsko-rosyjska współpraca transgraniczna – sytuacja obecna, perspektywy rozwoju poprowadzi: Iwona Wiśniewska – analityk, dyplomata, współautorka i autorka min. publikacji: Wyspa na uwięzi: Kaliningrad między Moskwą a UE oraz Obwód kaliningradzki 2016. Społeczeństwo, gospodarka, armia oraz Putin po raz czwarty. Stan i perspektywy Rosji (2018–2024). Obecnie – Główny Specjalista w Zespole Rosyjskim Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia.

W dyskusji udział wezmą: Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego, Katarzyna Maria Bartnik, kierownik Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Polska – Rosja 2014-2020, Wiktoria Matukewicz, prezes Fundacji Wiedzy i Technologii dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw „Wiktoria”, poseł i były marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Jacek Protas, a także rosyjski politolog Jurij Sołozobow, który jest dyrektorem projektów międzynarodowych w Instytucie Strategii Narodowej oraz Jelena Ragaczikowa – przewodnicząca organizacji społecznej – Polska Narodowo-Kulturalna Autonomia miasta Kaliningradu.

Uczestnicy dyskusji postarają się odpowiedzieć na pytanie jaka przyszłość czeka polsko-rosyjską współpracę transgraniczną, jakie są perspektywy jej rozwoju oraz jakie działania należy podjąć na rzecz polepszenia współpracy w kontekście obecnej sytuacji polityczno-gospodarczej.