O ochronie środowiska podczas XIII Forum Europa-Ukraina

Świat stoi w obliczu wielkich wyzwań związanych z ochroną środowiska naturalnego. Jesteśmy coraz bardziej świadomi zagrożeń dla zdrowia wynikających z zanieczyszczenia wody, powietrza czy zmiany klimatu.

Rozmów na temat ochrony środowiska nie zabraknie również podczas tegorocznej edycji Forum Europa Ukraina. W Rzeszowie odbędzie się dyskusja „Troska o środowisko naturalne – projekt ponad granicami” w ramach której uczestnicy zastanowią się nad kwestiami dotyczącymi nowoczesnych i skutecznych rozwiązań w walce z zanieczyszczeniami środowiska.

Jednym z wyzwań stojącym przed wspólnotą europejską jest troska o zniszczone działalnością człowieka środowisko. W ramach międzynarodowych programów naprawczych promowane są działania na rzecz czystości wody i powietrza, racjonalnej gospodarki odpadami. Uczestnicy debaty spróbują odpowiedzieć na pytania co konkretnie już zrobiono w celu realizacji idei gospodarki przyjaznej dla środowiska oraz co należy zrobić w przyszłości? Zastanowią się również co należałoby jeszcze zrobić, by usprawnić współpracę w tej dziedzinie pomiędzy krajami UE i ich wschodnimi sąsiadami?