Rada Programowa

Mając na uwadze pełną realizację misji Forum Ekonomicznego, Instytut Wschodni powołał
 Radę Programową Forum, która:

 • określa krótko i długoterminowe kierunki rozwoju Forum
 • przyjmuje i ocenia sprawozdania z przygotowań i przebiegu Forum
 • podejmuje uchwały w ważnych sprawach społecznych, politycznych i gospodarczych związanych z misją Forum
 • podejmuje uchwały we wszystkich sprawach istotnych dla rozwoju Forum
   

Przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego

Zygmunt Berdychowski

Członkowie Rady Programowej

 • Bieliński Mirosław
 • Chalupec Igor
 • Ciosek  Stanisław
 • Gauden Grzegorz
 • Gawkowski Krzysztof
 • Gliński Piotr
 • Grabarczyk Cezary
 • Grad Aleksander
 • Gronkiewicz–Waltz Hanna
 • Hajdarowicz Grzegorz
 • Jackiewicz Dawid
 • Jagiełło Zbigniew
 • Karnowski Jacek
 • Kosiniak-Kamysz Władysław
 • Koźmiński Jerzy
 • Krupa Jacek
 • Krupiński Michał
 • Kuchciński Marek
 • Lisicki Paweł
 • Łopiński Maciej
 • Machlejd Michał
 • Majchrowski Jacek
 • Niemczycki Zbigniew
 • Pawiński Krzysztof
 • Pieronek Tadeusz
 • Reśko Dariusz
 • Skóra Krzysztof
 • Socha Jacek
 • Steinhoff Janusz
 • Szabo Eszter
 • Thon Filip
 • Trzaskowski Rafał
 • Wróblewski Wojciech

Regulamin Rady Programowej Forum Ekonomicznego