Misją Forum jest budowanie przyjaznego klimatu dla rozwoju współpracy politycznej i gospodarczej pomiędzy państwami Unii Europejskiej i ich sąsiadami. W wypełnianiu swojej misji Forum jest niezależne i bezstronne.

Po rozszerzeniu Unii Europejskiej Forum nie tylko nie straciło na znaczeniu, ale znalazło nową formułę i zyskało nową jakość pomostu między Wschodem i Zachodem. Forum Ekonomiczne to europejski głos w debacie nad sprawami Europy i świata. Rokrocznie jego obrady relacjonują największe polskie i światowe media. Tak opiniotwórcze dzienniki, jak m.in. Le Monde i Le Soir, określiły je mianem Davos Wschodu.

Organizatorem Forum jest Instytut Studiów Wschodnich, który od początku swojego istnienia prowadzi działalność na rzecz współpracy pomiędzy państwami europejskimi. Pogłębiając debaty, jakie poruszane są na Forum, Instytut organizuje specjalne konferencje poświęcone wybranym tematom i regionom, z udziałem polityków i ekspertów o uznanej renomie: Forum Europa-Rosja, Forum Europa-Ukraina, Forum Energetyczne. Konferencjom towarzyszą specjalnie wydane na tę okazję raporty poświęcone Rosji oraz Azji Centralnej.

Instytut Wschodni podjął także działania mające na celu kształcenie nowoczesnej, apolitycznej kadry funkcjonariuszy administracji publicznej, powołując Szkołę Forum Ekonomicznego. Uważamy bowiem, że efektywnie działająca administracja państwowa i samorządowa jest konieczna dla wprowadzania reform i szybkiego rozwoju w krajach przechodzących transformację. Projekt jest skierowany głównie do studentów i młodych działaczy organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli administracji i samorządów lokalnych.

Program partnerski Forum – Forum Ekonomiczne Młodych Liderów – jest spotkaniem młodych liderów z Europy, którzy dyskutują na temat istotnych problemów i wyzwań Europy, a także o roli młodego pokolenia w przemianach na kontynencie euroazjatyckim. Kształtowanie przyszłości Unii Europejskiej jest bowiem jednym z podstawowych wyzwań młodego pokolenia UE.