Instytut Wschodni

Instytut Wschodni (pełna nazwa Fundacja Instytut Studiów Wschodnich) od początku swojego istnienia (1993) prowadzi działalność na rzecz współpracy pomiędzy państwami europejskimi, szczególnie Europy Środkowej i Wschodniej. Projekty realizowane na różnych szczeblach służą rozwojowi kontaktów politycznych, gospodarczych, kulturalnych i naukowych pomiędzy państwami tego regionu.
 

Do statutowych celów Instytutu Wschodniego należą:

 1. krzewienie edukacji społecznej i politycznej w służbie demokratycznej przyszłości Rzeczypospolitej Polskiej i państw położonych w Europie Środkowo-Wschodniej
 2. sprzyjanie rozwojowi współpracy gospodarczej, naukowo-technicznej, kulturalnej oraz wspieranie i podejmowanie inicjatyw w tych dziedzinach
 3. działanie na rzecz współpracy i budowania zaufania między państwami Europy Środkowo-Wschodniej
 4. wspieranie i podejmowanie działań służących lepszemu zrozumieniu przez obywateli i społeczności lokalnych procesów zachodzących w trakcie przebudowy państwa i gospodarki centralnie zarządzanej w demokratyczne państwo gospodarki wolnorynkowej

Najważniejszym przedsięwzięciem Instytutu Wschodniego jest Forum Ekonomiczne w Krynicy-Zdroju. Organizowana od 1992 roku konferencja stała się  jednym z najistotniejszych miejsc spotkań elit polityczno-biznesowych w Europie. Działania Instytutu Wschodniego związane z organizacją Forum wspierane są przez Radę Programową, która decyduje o merytorycznym i programowym kształcie Forum, jak również wyznacza kierunek jego rozwoju. Co roku Forum Ekonomiczne gości premierów, ministrów, Komisarzy Europejskich oraz inne najważniejsze osoby sceny politycznej i  gospodarczej naszego kraju.
Poniższe wykresy ilustrują dane na temat profili uczestników Forum Ekonomicznego w Krynicy:

 

Inne konferencje organizowane przez Instytut Wschodni to:

 • Europejski Kongres Samorządów
 • Forum Przemysłowe
 • Forum Inwestycyjne
 • Forum Regionów
 • Forum Europa-Ukraina
 • Forum Energetyczne
 • Forum Europa-USA
 • Forum Unia Europejska-Partnerstwo Wschodnie
 • Forum Europa-Rosja
 • Forum Innowacji
 • Forum Europa-Mołdawia

Inne przedsięwzięcia statutowe prowadzone przez Instytut Wschodni to:

 • organizacja międzynarodowych seminariów, szkoleń i wizyt studyjnych
 • publikacja analiz i raportów ekonomicznych przygotowanych przez międzynarodowe grona ekspertów
 • program praktyk zawodowych dla studentów polskich i zagranicznych uczelni
 • międzynarodowy festiwal biegów
 • współpraca z międzynarodowymi organizacjami realizującymi podobne cele statutowe

Zrealizowane w ostatnim czasie wydarzenia:

 1. Konferencja "Marka Polska" - Bruksela, Parlament Europejski
 2. Prezentacja raportu "Otwarta Ukraina. Zmiana kursu w kierunku europejskiej przyszłości" - Berlin i Barcelona
 3. Debata "Odważyć  się na więcej Europy" na podstawie raportu opracowanego przez Fundację im. Friedricha Eberta
 4. Program wizyt studyjnych w Polsce i na Ukrainie "Polska przykładem zmian na lepsze"
 5. Warsztaty dla członków stowarzyszeń zrzeszających MŚP na Białorusi - Mińsk
 6. Wizyta białoruskich przedsiębiorców w Małopolsce
 7.  Seminarium "Ukraiński samorząd na drodze do Integracji Europejskiej a polskie doświadczenia"
 8. Polsko-ukraińska wymiana młodzieży
 9. Seminarium "Energia i bezpieczeństwo w nowej sytuacji geopolitycznej" - Madryt
 10. Seminarium "Edukacja dla demokracji" - Kijów

Nasze konferencje organizujemy we współpracy ze znanymi ośrodkami badawczymi z Europy i Stanów Zjednoczonych, w tym m.in.:

 1. Fundacja im. Friedricha Eberta, Berlin
 2. SAIS Centrum Stosunków Transatlantyckich na Uniwersytecie Johns Hopkins, Waszyngton
 3. Centrum Studiów Strategicznych, Barcelona
 4. Europa Bez Barier (EWB), Barcelona
 5. Niemieckie Stowarzyszenie Polityki Zagranicznej, Berlin
 6. Fundacja Zjednoczony Świat, Kijów
 7. Stowarzyszenie Polityki Zagranicznej, Kiszyniów
 8. Constellation Energy Instytute, Budapeszt
 9. Agencja Europejskich Innowacji - Ukraina
 10. Lwowskie Państwowe Centrum Nauki, Innowacji i Informatyzacji - Ukraina
 11. Miński Stołeczny Związku Przedsiębiorców  i Pracodawców - Białoruś
 12. Centrum XXI wiek - Białoruś

Realizacja wydarzeń statutowych możliwa jest dzięki wsparciu następujących Instytucji:

 • Województwo Małopolskie
 • Ministerstwo Gospodarki
 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej