O możliwościach i wsparciu dla władz lokalnych w cyfrowych społeczeństwach podczas V Europejskiego Kongresu Samorządów

Lokalny rozwój cyfrowych społeczeństw to kolejny temat, który będzie dyskutowany podczas odbywającego się na początku kwietnia w Krakowie V Europejskiego Kongresu Samorządów.

 

W jaki sposób władze lokalne i społeczeństwa mogą wykorzystać rewolucję nowych technologii i nowe inteligentne zawody, aby poprawić jakość życia i wzmocnić lokalnych administratorów i obywateli? Na to pytanie postarają się odpowiedzieć reprezentujący różne środowiska i organizacje eksperci w panelu dyskusjnym Przemysł 4.0 i władze lokalne: możliwości i wsparcie dla cyfrowych społeczeństw. Wśród nich: Martin Peter – dyrektor Departamentu Bankowości w słowackim Ministerstwie Finansów; Yane Frenski – międzynarodowy ekspert w dziedzinie innowacji i edukacji z Austrii, założyciel VIZLA, Grzegorz Napieralski – senator RP, Enrique Doblas Miranda – koordynator badań w CREAF, Hiszpania; Tadeusz Jędrzejczyk z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, były prezes NFZ oraz przedstawiciel ONZ – ekspert w dziedzinie Przemysłu 4.0 i lokalnego rozwoju gospodarczego.

Dzisiaj możemy zaoferować naszym obywatelom i administratorom publicznym nowe usługi, innowacyjne narzędzia i technologie na rzecz poprawy jakości życia, lepszego zarządzania zasobami publicznymi, tworzenia nowych miejsc pracy i tworzenia polityki opartej na dowodach. Jakiego rodzaju wsparcie, wiedza i szkolenia są potrzebne administratorom publicznym, aby wykorzystać możliwości nowych społeczeństw cyfrowych? Jak mogą oni wykorzystać rozwiązania przemysłu 4.0. dla dobra publicznego, rozwoju i skutecznej administracji w odniesieniu do zdrowia publicznego, finansów, edukacji, infrastruktury, transportu, turystyki, gospodarki lądowej, wodnej i leśnej?

Oczekuje się, że przemysł 4.0 będzie kluczowym czynnikiem wzrostu społecznego i gospodarczego w przyszłości. Sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, system informacji geograficznej i satelitarnej, blockchain i big data to nowe instrumenty naszego codziennego życia. W dużej mierze to od władz lokalnych zależeć będzie sukces lub porażka tego, w jaki sposób użyte zostaną te rozwiązania. Z tego powodu władze lokalne i obywatele muszą być kompetentni i odpowiednio wyszkoleni, aby zrozumieć nowe technologie i nauczyć się jak skutecznie je wykorzystać.

Przejście do ekosystemów cyfrowych już się rozpoczęło: miasta i obszary lokalne, mają różne podejście i często poruszają się w sposób nieskoordynowany. Wzrost gospodarczy i zrównoważony rozwój zależeć będą od kilku kluczowych czynników, takich jak: dojrzałość technologii, poziom akceptacji społecznej, skuteczne modele zarządzania, pojawienie się nowych zawodów. Polska jest wyjątkowym miejscem skrzyżowania pracy, badań, zarządzania i przepływów gospodarczych. Może wspierać nowe modele zrównoważonego, niezawodnego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju gospodarczego i społecznego – lokalnie i międzynarodowo.

Moderatorem dyskusji w panelu będzie Tomas Matraia – dyrektor wykonawczy multidyscyplinarnej platformy The Node oraz dyrektorThe AdWisers. Grupy specjalizującej się w internacjonalizacji, innowacji i przywództwie adaptacyjnym dla sektora prywatnego i publicznego. Jest uczestnikiem wielu międzynarodowych wydarzeń oraz debat, zapewniając także moderownie, pomoc i dedykowane szkolenia w procesie wdrażania innowacyjności oraz z zakresu przywództwa, zmian, inteligencji emocjonalnej, rozwiązywania konfliktów oraz komunikacji. W przeszłości pracował dla ONZ i Komisji Europejskiej, gdzie zajmował się współpracą międzynarodową, zrównoważonym rozwojem, nauką, technologią, badaniami, innowacyjnością, włączeniem społecznym, działaniem pomocowym oraz partnerstwem.