O migracji zarobkowej podczas XIII Forum Europa-Ukraina

Obecnie trudno jest wyobrazić sobie polskiej gospodarki bez pracowników z zagranicy. Temat migracji zarobkowej będzie omawiany także podczas XIII Forum Europa – Ukraina.

Wraz z rosnącą konkurencyjnością i dostępnością zagranicznych rynków pracy, Polska już w 2020 roku może odczuć pewne spowolnienie w dotąd dynamicznie rosnącym napływie migrantów zarobkowych spoza UE. Może to mieć negatywne skutki dla polskiej gospodarki, do rozwoju której w ciągu ostatniej dekady przyczynili się właśnie obcokrajowcy. Aby do tego nie doszło, musimy stale badać postrzeganie Polski przez zagranicznych pracowników.

EWL S.A. jako lider w obszarze zatrudniania cudzoziemców w regionie Europy Środkowo-Wschodniej serdecznie zaprasza Państwa na wydarzenia Forum, poświęcone zagadnieniom migracji zarobkowej.

  • 4 lutego o godz. 13:40 – 13:55 (sala Inwestycje i Rozwój) – prezentacja raportu z badania socjologicznego „Pracownik z Ukrainy – zarobki w Polsce”, przeprowadzonego przez EWL S.A. i Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego.
  • 4 lutego o godz. 13:55 – 14:40 (sala Inwestycje i Rozwój) – panel dyskusyjny „Migracja zarobkowa z Ukrainy. Korzyści i zagrożenia – prognozy na przyszłość”.
  • 4 lutego o godz. 15:30 – 15:45 (sala Społeczeństwo) – rozmowa Redaktora Naczelnego portalu PolUkr.Net Dariusza Materniaka z Prezesem EWL S.A. Andrzejem Korkusem. Temat rozmowy: „Transparentna migracja zarobkowa kluczem do wzrostu gospodarczego Polski i UE”.

Więcej szczegółów udziela: Anatoliy Zymnin, PR Manager EWL S.A. (anatol.zymnin@ewl.com.pl, +48 535 888 815)