O innowacjach w energetyce podczas IV Forum Przemysłowego

Energia jest prawdopodobne najważniejszym czynnikiem postępu cywilizacyjnego i rozwoju społeczno-gospodarczego. Zapotrzebowanie na nią zwiększa się z roku na rok, proporcjonalnie do jej zużycia. Efektywność i bezpieczeństwo energetyczne w dzisiejszych czasach są ściśle związane z rozwojem innowacji w sektorze.

Dzięki nowym technologiom rynek energii zmienia się potencjał przemysłowy i konkurencyjność sektora. Jakie są perspektywy rozwoju innowacji w energetyce. Podczas tegorocznego Forum Przemysłowego, które odbędzie się w Karpaczu w dniach 12-14 grudnia, będziemy mieli okazję posłuchać jak technologie i innowacje zmieniają sektor energetyczny w Polsce i Europie.

Przedstawiciele branży energetycznej porozmawiają o wyzwaniach jakie stoją przed europejską energetyką, przedstawia nam najnowsze trendy technologiczne oraz spróbują odpowiedzieć na pytanie jak implementować nowe pomysły i gdzie szukać nowoczesnych rozwiązań?