Nowy wymiar logistyki. O inteligentnych łańcuchach dostaw na IV Forum Przemysłowym

Nowoczesne przedsiębiorstwa coraz częściej wychodzą poza schemat tradycyjnych modeli dostaw . Ogrom produkowanych obecnie dóbr wymusza poniekąd coraz szerszą implementację nowych rozwiązań w branży logistycznej. Dyskusja na ten temat zatacza coraz szersze kręgi i nie może być również pominięta w programie tegorocznego Forum Przemysłowego.

Współczesne rynki globalne charakteryzuje nie tylko wysoka konkurencyjność, ale również dynamiczne zmiany generowane przez postęp technologiczny i digitalizację. Jednym z kluczowych elementów budowania przewagi konkurencyjnej jest tworzenie inteligentnych łańcuchów dostaw wykorzystujących sztuczną inteligencję, blockchain czy Internet Rzeczy. Jak zmiana modelu logistycznego wpływa na przedsiębiorstwa? Czy nowe rozwiązania pozwolą sprostać wymaganiom teraźniejszej rywalizacji rynkowej?

Czy będziemy świadkami ewolucji czy też rewolucji w transporcie? O wpływie nowych technologii na sektor logistyczny dyskutować będą uczestnicy panelu: Inteligentne łańcuchy dostaw. Od sztucznej inteligencji do blockchaina, podczas Forum Przemysłowego w Karpaczu.