Nowy minister edukacji narodowej przyjedzie do Krynicy na Forum Ekonomiczne

Nowy minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski weźmie udział w tegorocznym Forum Ekonomicznym. W dyskusji o zmianach w oświacie uczestniczyć będą także przedstawiciele polskich oraz zagranicznych placówek oświatowych.

4 czerwca 2019 roku Dariusz Piontkowski został mianowany ministrem edukacji narodowej. Zaledwie trzy miesiące od tej nominacji będzie miał okazję przekazać pierwsze spostrzeżenia ze swojej pracy i sytuacji placówek edukacyjnych. W panelu „Edukacja jutra. Szanse i wyzwania” z pewnością będzie miejsce na analizę ruchów, które resort edukacji podjął w zakończonym roku szkolnym. Ważne będą także deklaracje dotyczące tego jaka ma być polska i europejska szkoła XXI wieku. Obok niego w rozmowie, uczestniczyć będą między innymi: wiceprzewodnicząca łotewskiego Sejmu i wieloletni nauczyciel akademicki – Dagmāra Beitnere-Le Galla, rektor Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzejewskiego – Jerzy Malec, prorektor ds. międzynarodowych Instytutu Cywilizacji Światowych w Rosji – Irina Degtiarewa czy Jorge Mesquita z portugalskiego Powszechnego Związku Pracowników.

Współczesne społeczeństwo charakteryzuje się wysoką dynamiką powstawania różnych nowych technologii w niemal wszystkich dziedzinach życia. Postęp techniczny nabiera rozpędu i tworzy nowe realia: wirtualne, finansowe i inwestycyjne czy informacyjne. Jednocześnie system edukacji pozostaje spadkobiercą tradycji XX wieku. Czy nowoczesne podejście do edukacji pomoże odpowiednio reagować na współczesne wyzwania nowej struktury technologicznej społeczeństwa? Czy kryzys edukacji jest problemem globalnym? Jak będzie wyglądał system edukacji w przyszłości? Jak odpowiedzieć na główne pytania: czego, jak,  kto i kogo uczyć?

Dariusz Piontkowski obecnie pełni funkcję ministra Edukacji Narodowej. Wiele lat był nauczycielem w liceum. Podczas swojej politycznej kariery zasiadał w białostockiej radzie miasta, sejmiku województwa podlaskiego. Od 2015 roku  był zastępcą przewodniczącego Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży.