Nowoczesny samorząd

Model funkcjonowania metropolii, idea ich policentryczności, współdziałanie z gminami ościennymi i wreszcie reforma struktury samorządów – to tematy, które zdominowały panel samorządowy zorganizowany przez Nowoczesną.

Gościem specjalnym panelu była Katarzyna Lubnauer, przewodnicząca Nowoczesnej, która otwierając spotkanie zaapelowała: „Samorządy muszą być niezależne finansowo i decyzyjnie”. Podkreśliła, że nowoczesny samorząd wykuwa swoje decyzje w drodze konsultacji, zapewniając  jawność i transparentność ich podejmowania.

Wadim Tyszkiewicz, prezydent Nowej Soli dowodził, że średnie miasta w Polsce są marginalizowane. „Trzeba docenić miasta czterdziestotysięczne, osiemdziesięciotysięczne, bo odgrywają ważną rolę w budowaniu małych ojczyzn”- mówił. Jego zdaniem „polityka miejska” nie powinna się ograniczać wyłącznie do granic miast. Należy działać na rzecz okolicznych miejscowości, dostrzegać i łączyć potencjały gmin. W kontekście tego wystąpienia podkreślano wagę zachowywania podmiotowości gmin łączących się z metropoliami. Grzegorz Filipek, przewodniczący małopolskich struktur Nowoczesnej przedstawiając  „perspektywę Krakowa” mówił o braku wspólnej strategii województwa,  która byłaby zorientowana na gminy ościenne. „Metropolia nie oznacza centralizacji, ale policentryczność – wiele gmin,  wiele dzielnic, które mają swoją tożsamość”- podkreślał. Poseł Jacek Protas dowodził, że samorządy najlepiej  potrafią identyfikować potrzeby regionalne, lokalne, jednocześnie znajdując się pod stałą kontrolą społeczną. Kontynuując tę myśl, podjął kwestię likwidacji urzędów wojewódzkich i przekazania władzy samorządom wojewódzkim. „Wszystkie zadania, które realizuje dzisiaj wojewoda, mogą być zrealizowane przez samorząd województwa” – mówił.  Z kolei poseł Mirosław Pampuch przestrzegał przed szafowaniem twierdzeniem, że powiaty się nie sprawdziły.  Jego zdaniem, potrzeba rzetelnej debaty na temat ich  funkcjonowania, m.in.  w kontekście niedoborów  instrumentów finansowych. Polemizowała z nim Agata Dąmbska reprezentująca Forum Od-Nowa. „Gminy liczące powyżej 20 tys. mieszkańców powinny przejąć zadania powiatów”- przekonywała. Podkreślała, że utrzymywanie trzech szczebli samorządu terytorialnego jest niecelowe.