Nowoczesne systemy IT w ochronie zdrowia – rola samorządu we wspieraniu transformacji technologicznej

Wdrożenie kompleksowego projektu informatyzacji w ochronie zdrowia mogą wstrzymywać  różnorodne przeszkody – finansowe, techniczne, organizacyjne, społeczne, psychologiczne, czy prawne. Uczestnicy panelu wspólnie poszukiwali modelu współpracy pomiędzy Ministerstwem Zdrowia, jednostkami samorządu terytorialnego i świadczeniodawcami w zakresie skutecznej koordynacji procesu informatyzacji jednostek ochrony zdrowia.

Dyskusja prowadzona przez Piotra Najbuka, Senior Associate z kancelarii Domański Zakrzewski Palinka, partnera panelu, dotyczyła przede wszystkim roli samorządów w procesie informatyzacji.
W ocenie Janusza Cieszyńskiego, podsekretarza stanu w Ministrstwie Zdrowia, „interoperacyjność” to słowo – klucz obejmujące współdziałanie „warstwy regionalnej i centralnej”. Minister argumentował, że przy pomocy rozwiązań legislacyjnych warto regulować przede wszystkim te systemy dotyczące ochrony zdrowia, które funkcjonują na poziomie centralnym.

Zdaniem Michała Jaworskiego, Dyrektora ds. Strategii Technologicznej firmy Microsoft, wspomniana wcześniej „interoperacyjność” otwiera możliwość wyboru i usprawnienia działań, np. w zakresie wymiany danych pomiędzy różnymi jednostkami. „Jasne standardy nie wystarczą, trzeba je jeszcze pielęgnować i rozwijać” – powiedział. Jako przykład sukcesu w realizacji poprawy standardów programu e-zdrowia wskazał e-receptę.

Sergiej Orlov, Dyrektor Generalny Instytutu Informatyki Medycznej w Rosji podkreślał rolę internetu rzeczy w medycynie. „W Kaliningradzie smart orthopedic  to możliwość kontrolowania poprzez system stanu zdrowia pacjenta”- mówił. Przyznał, że w Federacji Rosyjskiej to administracja centralna ma wiodące znaczenie na poziomie decyzyjnym, pozostawiając jednak realizację zadań w rękach samorządu regionalnego.

Piotr Przygodzki, ekspert z firmy Technomed wskazał na oczywistą rolę technologii w rozwoju medycyny. „Mamy doskonałych specjalistów i wiedzę na bardzo wysokim poziomie. Jedyna rzecz, nad którą trzeba się pochylić to fakt, że informacja to nie zawsze wiedza”- dodał. Jego zdaniem,  edukacja w zakresie e-zdrowia to priorytet w dzisiejszym świecie medycznym, z kolei zastosowanie telemedycyny to już praktycznie kwestia oczywista i nieunikniona.

Minister Cieszyński postulował w tym kontekście podjęcie dialogu z resortami, które dysponują środkami na innowacyjność, aby kierunkować ich działania również na system ochrony zdrowia.

Zdaniem Elżbiety Fryźlewicz-Chrapisińskiej, dyrektor Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, telemedycyna, jako swoiste remedium na bolączki związane z dostępnością lekarzy, to kwestia relatywnie odległa. Aktualnie fundusz kontraktuje i zamierza kontraktować telekonsylia w kilku konkretnych obszarach ochrony zdrowia. „POZ +” to projekt porad w zakresie telemedycyny, który ma planowo wystartować w czerwcu. „Jest to dla nas ciekawy projekt, również z perspektywy rozwiązania problemu kolejek i czasu oczekiwania na lekarza”- przyznała.

Zdaniem Michała Jaworskiego, trzeba wskazać trzy dziedziny w obszarze ochrony zdrowia, dla których rozwiązania informatyczne będą kluczowe: zbieranie i zarządzanie danymi, Big Data czyli tzw. dane żywe oraz zgodność wdrażanych rozwiązań z przepisami prawa.