Nowe drogowe transgraniczne połączenia na polsko-słowackim pograniczu

Martin Barčík

Właśnie została podpisana umowa między województwem żylińskim oraz powiatem żywieckim dotycząca rekonstrukcji prawie 7 kilometrowego odcinka dróg. Inwestycja będzie kosztować 1,2 miliona euro i będzie współfinansowana z programu Interreg PL-SK. Wspólny projekt nosi nazwę „Drogi łączące Powiat Żywiecki i Żyliński Samorządowy Kraj z siecią TEN-T (Trans-European Transport Network).”

Rezultatem podpisanej umowy będzie poprawa 7 kilometrowego odcinka z czego ponad 4 kilometry leżą na terytorium Polski. Celem projektu jest przede wszystkim zwiększenie atrakcyjności obszaru przygranicznego poprzez modernizację sieci drogowej. W ramach projektu przebudowana zostanie droga II/487 między miastem Čadca i Makov, gdzie zostanie naprawionych sześć odcinków o łącznej długości 6,9 km. Marszałek żylińskiego kraju – Erika Jurinová powiedziała: „Cieszę się, że udało nam się ponownie odnieść sukces z projektem i uzyskamy niezbędne środki na dalszą przebudowę naszych dróg. Tylko z budżetu kraju nie można zrealizować dużych inwestycji. To właśnie fundusze z Unii Europejskiej pozwalają nam modernizować infrastrukturę, która była zaniedbywana od lat.“

Droga ma być zbudowana w 36 miesięcy. Partnerem wiodącym w projekcie jest żyliński kraj i projekt poprawy dróg będzie dotyczył trasy: Makov – Vysoká nad Kysucou – Turzovka – Podvysoká – Staškov – Raková – Čadca. Współfinansowanie ze strony kraju według ustawy nie przekroczy 100 000 euro (około 425 tysięcy złotych).

Transgraniczna współpraca w ramach programu Interreg PL-SK działa prężnie. Dalszym projektem godnym zanotowania był projekt z 2018 roku: „Poprawa infrastruktury drogowo-mostowej łączącej powiaty Námestovo i Żywiecki z siecią TEN-T oraz wzmocnienie współpracy transgranicznej.“ Wiodącym partnerem projektu był tym razem powiat żywiecki, który współpracował z żylińskim krajem oraz Śląskim Urzędem Wojewódzkim w Katowicach, który pełnił w projekcie rolę kontrolera I stopnia. Projekt dotyczył drogowego połączenia miast Námestovo i Żywiec, której celem jest połączenie z siecią TEN-T.

Projekt dotyczy poprawy infrastruktury drogowo-mostowej na trasie: Kamesznica – Milówka – Rajcza – Ujsoły – granica państwa oraz poprawy 2 mostów na trasie Rajcza – Sól – Zwardoń oraz po słowackiej stronie: Lokca – Zákamenné – Oravská Lesná a także 2 mostów na trasie Zákamenné – Novoť – granica państwa.

Szlaki na linii Słowacja-Polska oraz Polska-Słowacja są wykorzystywane w następujących kierunkach:

a) przejście graniczne w Glince (od/do węzła Námestovo, Dolný Kubín, Tvrdošín i tam z korytarzem TEN-T-Ren-Dunaj) łączące się na drogę S69 na kierunku Żywiec – Bielsko-Biała – Katowice – Kraków (korytarz TEN-T Morze Bałtyckie – Morze Adriatyckie)

b) Droga S69 od strony granicy ze Słowacją (Čadca – Krásno nad Kysucou – Žilina – korytarz TEN-T Morze Bałtyckie – Morze Adriatyckie) w kierunku na Rajczę a dalej alternatywne drogi dla S69 w kierunku Żywiec – Bielsko-Biała – Katowice – Kraków.

Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg na tym odcinku wynosi 20,30 km. Jednym z podstawowych celów projektu miało być zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionów: Orava, Kysuce i powiatu żywieckiego w gminach Rajcza, Ujsoły i Milówka.

Projekty infrastrukturalne są ważną częścią nie tylko dwustronnych relacji między Polską i Słowacją, ale są niezmiernie ważne na skale europejską. Otwarte granice, dobre połączenia drogowe i kolejowe, zbliżanie się i wzajemne poznanie się mieszkańców pogranicza jest bardzo istotnym elementem rozwoju, wyższego poziomu życia oraz wymiany doświadczeń. Projekty realizowane ze środków programu Interreg PL-SK pomagają łączyć się obu narodom.

Okazją do wymiany doświadczeń będzie największa w tej części Europy konferencja poświęcona lokalnym i regionalnym samorządom. W dniach 2 – 3 kwietnia 2020 roku odbędzie się VI Europejski Kongres Samorządów w Karpaczu.

Źródła:

http://www.zilinskazupa.sk/sk/aktuality/aktuality/novou-zmluvou-cezhranicnej-spolupraci-k-lepsim-cestam-2.html

https://www.keep.eu/project/23263/improvement-of-the-road-and-bridge-infrastructure-connecting-the-districts-of-n%C3%A1mestovo-and-%C5%BCywiecki-with-the-ten-t-network-and-strengthening-of-cross-border-cooperation

https://www.obecne-noviny.sk/clanky/novou-zmluvou-o-cezhranicnej-spolupraci-k-lepsim-cestam

https://www.keep.eu/project/23263/improvement-of-the-road-and-bridge-infrastructure-connecting-the-districts-of-n%C3%A1mestovo-and-%C5%BCywiecki-with-the-ten-t-network-and-strengthening-of-cross-border-cooperation

http://www.zywiec.powiat.pl/post/poprawa-infrastruktury-drogowo-mostowej-laczacej-powiaty-namestovo-i-zywiecki-z-siecia-ten-t-oraz-wzmocnienie-wspolpracy-transgranicznej-analiza-stopnia-zaawansowania-prac-prowadzonego-projektu,3019.html

https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/ten-t_en