Nie uciekniemy od technologii w służbie zdrowia. Jak dołączyć do transformacji?

Codziennie obserwujemy transformację w służbie zdrowie. Wykorzystanie sztucznej inteligencji, danych, aplikacji stają się faktem. Polscy naukowcy tworzą na przykład platformę opartą na AI, która analizuje konieczność transfuzji krwi a zastosowane algorytmy usprawniają zarządzanie transfuzjami. Technologia otacza nas wszędzie i nie uciekniemy od niej. Co możemy więc zrobić? Wyłącznie dołączyć do tej transformacji.

Dla zarządzających oczywiste jest, że leczenie i diagnostyka muszą być coraz bardziej wspierane nowoczesnymi technologiami. Ta otwartość nie przekłada się jednak  na czynności związane z opieką nad pacjentem, żywieniem, usługami porządkowo – czystościowymi, ochroną, technicznym utrzymaniem obiektu. Brakuje otwartości na informatyczną transformację usługi, którą wykonujemy jako firma outsourcingowa i jako partner współuczestniczący w dbaniu o bezpieczeństwo pacjentów. Ten rozwój musi być spójny. Szpitale w nowej rzeczywistości to szpitale, które wykorzystują technologię we wszystkich obszarach swojego funkcjonowania.  Bez naszych usług bezpieczne funkcjonowanie szpitali nie byłoby możliwe. Nie jest więc możliwe dokonanie całkowitej transformacji bez przeglądu procesów wspierających, które mogą tą transformację przyspieszyć.

My jesteśmy gotowi. Oferujemy kompletny produkt Optima FM – system zarządzania personelem online, który jest dostępny dla szpitali. Co dzięki Optimie FM zyskuje szpital? Dzięki aplikacji nadzór bezpośredni ma możliwość bieżącej weryfikacji obecności/nieobecności pracowników, co pozwala na sprawne organizowanie zastępstw, czyli zapewnienie wykonania usługi na oczekiwanym poziomie. Pracując z aplikacją Optima FM, pracownicy mają jasne wytyczne co do powierzonych im zadań, a nadzór bezpośredni – możliwość podglądu realizacji zadań. Pracownicy nadzorujący mogą dużo szybciej reagować na potrzeby Klienta oraz na związane z usługą problemy pojawiające się w obiekcie, np. realizacja prac okresowych w określonym terminie, zmiana kolejności wykonywania zadań, zadań pilnych – ad hocowych.  Najważniejsze jednak, że Optima umożliwi zebranie danych, które pozwalają uszyć usługę na miarę. Aplikacja daje możliwość rozliczania się na podstawie WYKONANYCH ZADAŃ, a nie kosztów wymaganej obsady osobowej. Uwalnia to koszty usługi od powiązania z wymaganą obsadą i pozwala wykonawcy usługi na zastosowanie elastycznych koncepcji organizacji. Musimy na poziomie ustawodawstwa dostrzegać korzyści z transformacji cyfrowej i wprowadzać odpowiednie zmiany. Teraz jest więc doskonały moment, aby zmienić podejście do tworzenia SIWZ-ów. Te SIWZ-y oparte na wymogach etatowości – nie były zmieniane od kilkudziesięciu lat i są dla nas oraz dla rozwoju szpitali gigantyczną barierą. Nie przystają do zwinnych technologii i otwartego myślenia o zarządzaniu usługami. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że zarządzanie ludźmi w sposób onlineowy jest nieuchronne. To tylko kwestia czasu kiedy ta nowa rzeczywistość dotrze również do szpitali.

Ewa Górska-Herezo, Wiceprezes zarządu Impel Facility Services Sp. z o.o.