Nie ma algorytmu na innowację, dlatego musimy współpracować i budować zaufanie

NCBR oferuje pomysłodawcom nie tylko kapitał, ale również doświadczenie i wiedzę w zakresie wspierania projektów wysokich technologii. Dzięki temu innowatorzy mogą podejmować się realizacji odważnych konceptów technologicznych i biznesowych.

Dobry grunt 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) od ponad dekady działa na rzecz rynku innowacji. Jako agencja rządowa wspieramy projekty służące rozwojowi gospodarczemu i społecznemu. Poprzez granty oraz inne mechanizmy wsparcia, takie jak m.in. fundusze venture capital, finansujemy projekty B+R przedsiębiorstw i jednostek naukowych. Dzięki temu stwarzamy inwestorom i stawiającym na innowację firmom odpowiednie warunki do działania w długim okresie czasu. Z rocznym budżetem na prace B+R rzędu miliarda euro NCBR jest obecnie największym w kraju i regionie ośrodkiem wspierania rozwoju nauki i gospodarki.  

Trwałe wpisanie prac B+R w strategie biznesowe firm to warunek rozwoju przedsiębiorstw i całych branż w dłuższym horyzoncie czasowym. Jeszcze kilkanaście lat temu wydawało się, że nowe technologie, inteligentne materiały czy branża kosmiczna są poza naszym, polskim, zasięgiem. Jednak przedsiębiorczość którą mamy we krwi, a także odwaga i kreatywność sprawiły, że zrobiliśmy ogromny krok naprzód. Dowód? Dziś już nikogo nie dziwi to, że kluczowe podzespoły dla kolejnych misji NASA czy ESA powstają w laboratoriach w Polsce. A to oznacza, że choć w rankingach innowacyjności stale gonimy najlepszych to udało nam się zbudować mocną markę w ważnych obszarach wysokich technologii. 

Potencjał hi-tech 

Nowe technologie wzmacniają przewagę konkurencyjną kraju i są sposobem na wysoką marżę w sprzedaży. Cały rynek fintech jest przykładem, że potrafimy nie tylko nadrobić zaległości wynikające z zaszłości historycznych, ale wręcz wykorzystać tę sytuację do sporego awansu w wyścigu technologicznym. Dlatego musimy stawiać na hi-tech. Mamy ku temu dobre podstawy w postaci bazy intelektualnej, kreatywnych przedsiębiorców, świetnych uniwersytetów i politechnik. 

NCBR pomaga innowatorom przekładać ich pomysły na produkty, które zainteresują inwestorów i mogą podbić rynek polski, a nawet europejski czy światowy. Oferując szereg instrumentów finansowych od klasycznych grantów, przez instrumenty zwrotne po mechanizmy koinwestycyjne, NCBR jest trampoliną dla innowatorów i inwestorów. Posiadamy środki, głównie z Funduszy Europejskich oraz odpowiedni know-how, by akcelerować współpracę między nauką a inwestorami.  

Branże przyszłości 

Gamedev, biotech i ICT to tylko niektóre z sektorów, intensywnie korzystających z naszego finansowania. Chociaż np. program NCBR BRIdge Alfa nie zawęża aktywnego poszukiwania tematów przez współpracujące z nami fundusze, to jednak obecnie w ramach nowej strategii koncentrujemy się przede wszystkim na sztucznej inteligencji, cyfryzacji i automatyzacji a także zielonych technologiach. W obszarze AI uruchomiliśmy dwie wiodące inicjatywy – program strategiczny INFOSTRATEG oraz spółkę IDEAS NCBR.  Celem tej drugiej jest prowadzenie prac B+R w zakresie tworzenia algorytmów sztucznej inteligencji, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki Ekonomii Cyfrowej.  

NCBR prowadzi także szereg programów mających na celu opracowanie innowacji na rzecz „zielonej transformacji”. Mamy przedsięwzięcia w formule zamówień przedkomercyjnych, tj. np. „Oczyszczalnia przyszłości”, „Budownictwo efektywne energetycznie i procesowo”, „Technologie domowej retencji”. W tym roku poznamy zwycięzców Wielkiego Wyzwania z zakresu energetyki wiatrowej. Ogłosiliśmy również nowy program strategiczny, wspierający transformację energetyczną Polski na drodze rozwoju rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Warto dodać, że ze względu na pandemię, kluczowa jest cyfryzacja procesów i usług, także w obszarze zdrowia i edukacji. Szczególnie cenne są także projekty interdyscyplinarne, których w portfolio NCBR nie brakuje. 

Po pierwsze: zaufanie 

Nasze doświadczenia w zakresie tworzenia oferty wsparcia dla innowatorów pokazały nam jak ważne dla rozwoju rynku innowacji jest budowanie zaufania i rozwój dialogu pomiędzy różnymi interesariuszami. Każdy, kto uczestniczył w innowacyjnych projektach wie, że wzajemne zaufanie jest podstawą. To fundament w tej branży. Nie ma algorytmu na innowację. Ich tworzenie to tak naprawdę mierzenie się z niewiedzą, funkcjonowaniem w niepewnym środowisku i z ryzykiem. Musimy to rozumieć. Dlatego nie pomaga nam brak wzajemnego zaufania: państwa do przedsiębiorcy, przedsiębiorcy do państwa, innowatora do inwestora, naukowca do przedsiębiorcy. Bardzo liczę na to, że praca nad budowaniem tego zaufania będzie przebiegać sprawnie. 

Dlatego cieszę się, że już po raz kolejny spotykamy się podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Z pewnością owocne dyskusje i powzięte w ich następstwie działania będą jednym z namacalnych dowodów na to, że uwzględnianie wzajemnych potrzeb i współpraca różnych środowisk na rzecz wspólnych celów są jak najbardziej możliwe. 

Przemysław Kurczewski, zastępca dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, odpowiedzialny za obszar inwestycji B+R