Nicole Battle – prezydent Australijskiego Stowarzyszenia Centrów Kultury i Domów Sąsiedzkich będzie gościem V Europejskiego Kongresu Samorządów w Krakowie

Jednym z wyjątkowych gości Europejskiego Kongresu Samorządów, który, aby dotrzeć do Krakowa musiał pokonać aż 15 tysięcy kilometrów będzie Nicole Battle – Prezydent Australijskiego Stowarzyszenia Centrów Kultury i Domów Sąsiedzkich, Prezes Związku Domów Sąsiedzkich Australijskiego Stanu Victoria oraz były samorządowiec z ponad dziesięcioletnim stażem.

Podczas tegorocznej edycji Kongresu Nicole Battle weźmie udział w dyskusji na temat ośrodków kultury, takich jak domy sąsiedzkie i centra kultury oraz wpływu jakie mają one na aktywizację małych lokalnych społeczności. Dyskusję tą poprowadzi Leszek Zegzda – były wicemarszałek województwa małopolskiego, piastujący funkcję koordynatora ds. opracowania strategii turystyki dla województwa małopolskiego. Uczestnikami dyskusji będą między innymi: Simona Goldstein – dyrektor iDEMO Institute for Democracy z Chorwacji, Karolina Adelt-Paprocka – dyrektor Białołęckiego Ośrodka Kultury, Stanisłąw Gulak – rektor Podhalańskiej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu oraz Elżbieta Nieroba z Uniwersytetu Opolskiego.

Z powodu gigantycznych dystansów dzielących miasta Australii oraz nieskończonych równin jej centralnej części, gdzie podróże samochodem pomiędzy małymi osadami zajmują czasem po kilkanaście godzin, rola lokalnych centrów kultury i domów sąsiedzkich jest niepodważalna. Mieszkańcy używają ich do kontaktu ze światem, nauki, podejmowania ważnych politycznych decyzji oraz do zabawy i odpoczynku. Australijskie Stowarzyszenie Centrów Kultury i Domów Sąsiedzkich ma ich pod sobą ponad 1,100 co dobitnie pokazuje jak ważną rolę odgrywają.

Instytucje kultury są jedną z niewielu form społeczno-kulturalnej aktywizacji i integracji mieszkańców szczególnie w małych miastach. Działalność takich centrów staje się często panaceum na wiele problemów lokalnej społeczności, jak na przykład kwestię wykluczenia społecznego seniorów. Wzmacnia także poczucie tożsamości lokalnej oraz przynależności do grupy. Konstytuowanie miejscowych wspólnot oraz świadomość ich istotności natomiast prowadzi do powstawania silnego społeczeństwa obywatelskiego. Jakich narzędzi używają instytucje kultury, by skutecznie pobudzić aktywność społeczności? Jakie mają znaczenie dla mieszkańców? Na te i wiele innych pytań postaramy odpowiedzieć już niebawem w Krakowie.