dr inż. Wojciech Kamieniecki
dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 

NCBR: skupiamy się na potencjale Polski 

Działania Narodowego Centrum Badań i Rozwoju charakteryzują trzy „R”: „Ryzyko”, „Równowaga” i „Rezultat”. Nasz horyzont to nie „mechaniczny” wyścig, ile umów zdążymy podpisać, ale stałe baczenie, ile z ich realizacji zyska polska gospodarka, a pośrednio każdy obywatel.  

Rozwijamy sztuczną inteligencję 

Potencjał Polski w obszarach związanych z zastosowaniem IT, technologii algorytmicznych i programistycznych daje realną szansę na to, aby obszar sztucznej inteligencji stał się jednym z głównych wehikułów rozwojowych naszego kraju. Wspierając ten proces uruchomiliśmy już dedykowany program strategiczny INFOSTRATEG. Powołaliśmy również spółkę IDEAS, która ma ambicję zostać efektywnym katalizatorem innowacji w obszarze AI związanym z ekonomią cyfrową oraz mocnym łącznikiem pomiędzy nauką i biznesem w tej dziedzinie w Polsce. 

Zielono nam 

Polska stoi przed wyzwaniami wyznaczonymi przez Zielony Ład UE. NCBR uruchamia inicjatywy wpisujące się w tą europejską strategię. W trybie zamówień przedkomercyjnych uruchomiliśmy dzięki środkom z Funduszy Europejskich szereg projektów np. Oczyszczalnia przyszłości, Innowacyjna Biogazownia czy Budownictwo efektywne energetycznie i procesowo. Już w tym roku poznamy zwycięzcę pierwszych tego typu zawodów technologicznych pn. Wielkie Wyzwanie Energia na najlepsze kompaktowe urządzenie do zastosowań indywidualnych zdolne do przekształcania energii wiatru na energię elektryczną oraz magazynowania jej. Ogłosiliśmy również program sektorowy „Nowe technologie w zakresie energii”. W jego ramach łącznie blisko 380 mln zł na projekty z zakresu energetyki wiatrowej na lądzie i morzu, technologii wodorowych, magazynów energii i mikrosieci energetycznych i cieplnych trafi do konsorcjów przemysłowo-naukowych. 

Wychodzimy poza granice 

Chcemy, aby Polacy uczestniczyli w przełomowych, międzynarodowych projektach. Dlatego w ramach Biura Współpracy Międzynarodowej NCBR działa Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE. Otworzyliśmy także nasze biuro w Brukseli. Kompleksowo i skutecznie wspieramy polskich naukowców i przedsiębiorców chcących nawiązywać współpracę zagraniczną i realizować innowacyjne projekty, zwłaszcza w programie Horyzont Europa. Nowy program ramowy UE to ogromne możliwości na realizację pomysłów naukowców i przedsiębiorców, ale też na wprowadzanie nowatorskich rozwiązań przez samorządowców czy organizacje pozarządowe. 

Przyszłość dzieje się u nas – po więcej zapraszamy na stronę: www.gov.pl/ncbr