„NATO:1949-1999-2019. 20 lat Polski w 70-letnim Sojuszu” – relacja z prezentacji w Madrycie

„NATO at 70: Old Dilemmas, New Security Challenges” – pod tym hasłem odbyła się konferencja organizowana przez Instytut Spraw Międzynarodowych i Polityki Zagranicznej (INCIPE) oraz Ministerstwo Obrony Hiszpanii. W trakcie tego wydarzenia została zaprezentowana publikacja „NATO:1949-1999-2019. 20 lat Polski w 70-letnim Sojuszu”, przygotowana w ramach projektu o tej samej nazwie, który powstał przy wsparciu finansowym Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Dyplomacja publiczna 2019.

Część poświęconą naszemu projektowi rozpoczęła Anna Kurowska, manager programowy w Instytucie Studiów Wschodnich, która nakreśliła ogólne założenia programu oraz samej publikacji. Zaznaczyła, że 2019 jest wyjątkowym rokiem – świętujemy dwie ważne rocznice: 70 lat od powstania NATO oraz 20 lat Polski w szeregach państw członkowskich.

Debatę poświęconą Polsce i Europie jako podstawie NATO rozpoczął jej moderator, płk José Luis Calvo, Dyrektor Wydziału Koordynacji oraz Studiów nad Bezpieczeństwem i Obroną z hiszpańskiego Ministerstwa Obrony, który przywitał gości panelu: Bogusława Winida, stałego przedstawiciela RP przy NATO (2007-2011) i Organizacji Narodów Zjednoczonych (2014-2017), doradcę prezydenta RP Andrzeja Dudy ds. polityki zagranicznej i bezpieczeństwa narodowego, Sofię-Marię Satanakis, Research Fellow z Austriackiego Instytutu Polityki Europejskiej i Bezpieczeństwa (AIES) oraz Felixa Arteagę, analityka ds. bezpieczeństwa i obrony z Elcano Royal Institute.

Bogusław Winid przekonywał w swojej wypowiedzi, że NATO obecnie jest całkiem inną organizacją niż na początku swojego istnienia. Zmieniająca się sytuacja geopolityczna wpłynęła również na kształt i działalność Sojuszu na przestrzeni lat. Zaznaczył również, że Polska od samego początku swojej obecności w strukturach NATO starała się mieć duży wkład w jego działalność, między innymi biorąc udział w misji w Jugosławii w latach 90. Dzięki temu jesteśmy teraz ważnym elementem Sojuszu, jako jeden z nielicznych krajów osiągnęliśmy również wymagany poziom 2% PKB przeznaczanych na obronność. Jeżeli możemy wyciągnąć wnioski i lekcje z dotychczasowych konfliktów, to na pewno fakt, że NATO i UE muszą przygotować się na wszelkie możliwe scenariusze
i nie odrzucać tych nawet najmniej prawdopodobnych.

O możliwych schematach wydarzeń mówiła również Sofia-Maria Satanakis. Jako reprezentantka Austrii, państwa neutralnego, wspomniała o prawdopodobnych scenariuszach, które jej Instytut wypracował w trakcie innego projektu. Scenariusze te mogą pomóc Unii Europejskich w przygotowaniu do potencjalnych kryzysów czy momentów znacząco zmieniających układ sił
w Europie.

Jako ostatni głos w debacie zabrał Felix Arteaga. Zastanawiał się on, czy może zgodzić się z tematem debaty mówiącym o tym, że Europa jest podstawą NATO. Wskazał „podstawę” jako coś solidnego, podczas gdy Europa obecnie jest podzielona i osłabiona. Wskazał również na nowe wyzwania, które stoją obecnie przed Sojuszem. Epicentrum polityczne przeniosło się teraz w kierunku Eurazji i zadaniem NATO jest odnalezienie się w tej nowej sytuacji.

Uczestnicy debaty odpowiedzieli również na szereg pytań z publiczności, które dotyczyły m.in. powstania wspólnej armii europejskiej czy sposobów na przekonanie opinii publicznej do NATO.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą publikacją, która jest dostępna TUTAJ