NATO – różne wyzwania, wspólne odpowiedzi

Mieszkańcy siedmiu stolic państw członkowskich NATO mieli okazję uczestniczyć w prezentacjach publikacji „NATO: Rethink Realign React. Tackling security challenges together” będących częścią projektu „NATO – różne wyzwania, wspólne odpowiedzi” należącego do programu Współpraca w Dziedzinie Dyplomacji Publicznej 2016 Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej. Wydarzenia organizowane we współpracy z zagranicznymi partnerami, odbyły się w czerwcu w Rzymie, Bukareszcie, Wilnie, Paryżu, Londynie, Berlinie i Waszyngtonie. W towarzyszących prezentacji debatach uczestniczyli autorzy artykułów wchodzących w skład publikacji, jak również miejscowi politycy i eksperci w dziedzinie bezpieczeństwa.

Uczestnicy wszystkich debat zgodnie przyznawali, że NATO stoi dzisiaj w obliczu licznych wyzwań, o których będzie trzeba rozmawiać w trakcie zbliżającego się szczytu w Warszawie. Podkreślali, iż świat zmienił się dramatycznie od ostatniego szczytu NATO w 2014 r. i Sojusz musi się do nowych warunków przystosować. Zauważali również, że pozostały pewne nierozwiązane kwestie po szczycie w Walii, z którymi ponownie będzie się trzeba zmierzyć w Warszawie oraz że coraz rzadziej mówi się już o możliwości rozszerzenia Sojuszu. Wśród najpilniejszych kwestii, które należy poruszyć podczas szczytu wymieniane były: napływ migrantów z Południa, relacje z Rosją, bezpieczeństwo państw bałtyckich, bezpieczeństwo w rejonie Morza Czarnego, terroryzm międzynarodowy, wojna informacyjna, cyberbezpieczeństwo, wpływ Brexitu na bezpieczeństwo w Europie. Wszyscy zgodnie podkreślali, że najważniejszy jest dialog i solidarność członków Sojuszu.

Debaty ukazały również różnice w postrzeganiu aktualnych priorytetów polityki Sojuszu. Część mówców upatrywała gwarancji bezpieczeństwa europejskiego w rozwiązaniu problemów dotykających region Morza Śródziemnego, inni wyrażali przekonanie, że sprawą najważniejszą na chwilę obecną jest wzmocnienie wschodniej flanki NATO oraz kwestia relacji NATO – Rosja, która staje się głównym problemem dla jedności wewnątrz Sojuszu. Wśród panelistów byli również zwolennicy polityki 360 stopni twierdzący, iż NATO powinno koncentrować się równocześnie na problemach obu flanek.

Różnie oceniano rolę Stanów Zjednoczonych w systemie bezpieczeństwa świata i Europy. Przyznawano, że nadal mają one największy wkład finansowy, jednakże zauważono też, że w ostatnich latach USA w swojej polityce zagranicznej koncentrowały się w innych regionach świata, zaniedbując Europę. Z drugiej strony stwierdzono jednak, że w ostatnim czasie wzrosło zainteresowanie Amerykanów sytuacją w Europie Środkowo-Wschodniej, która wcześniej była zagadnieniem zupełnie marginalizowanym.

Wśród najważniejszych uczestników wydarzeń zorganizowanych w związku z prezentacją raportu byli m.in.: Giampaolo Di Paola, były szef sztabu Włoskich Sił Zbrojnych oraz Minister Obrony (2011-2013), Generał Janusz Bojarski, Komendant NATO Defense College w Rzymie, Daniel Ionita, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Rumunia, Ana Birchall, Przewodnicząca Komisji ds. Europejskich, Izba Deputowanych, Rumunia, François Robert, Komisja Obrony i Sił Zbrojnych, Zgromadzenie Narodowe, Francja, Gen.Jean-Paul Perruche, Przewodniczący EuroDéfense-France; Dyrektor Generalny Sztabu Wojskowego UE (2004-2007), Christoph Schwegmann, Doradca w Federalnym Sekretariacie Stanu Niemiec, Ulf Bischoff, Stocznia Lürssen, Niemcy, Emilie-Louise Purdie, Krajowa Wicesekretarz Szkockiej Partii Narodowej, Wielka Brytania, Dirk Hazell, Lider 4 Freedoms Party (UK EPP), Aidas Rimkevicius, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Litwa, Margarita Šešelgytė, Instytut Stosunków Międzynarodowych i Nauk Politycznych, Litwa, Jonathan Anderson i Steven Bremner, Departament Stanu USA. Na prezentacjach byli obecni również przedstawiciele korpusu dyplomatycznego.

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej

Partnerzy: