„NATO: 1949-1999-2019. 20 lat Polski w 70-letnim Sojuszu”

W trakcie zbliżającego się XXIX Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdrój Instytut Studiów Wschodnich rozpocznie cykl spotkań i debat promujących publikację „NATO: 1949-1999-2019. 20 lat Polski w 70-letnim Sojuszu”. Projekt powstał w ramach programu Ministerstwa Spraw Zagranicznych – „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2019”.

2019 to rok ważny dla Polski. 15 lat temu została ona członkiem Unii Europejskiej, zaś równo 20 lat temu została przyjęta w szeregi NATO. Sam Sojusz również obchodzi swoją okrągłą 70 rocznicę. Oba jubileusze stanowią dobry pretekst do przyjrzenia się rozwojowi NATO na przestrzeni lat oraz polskiemu wkładowi w działania Paktu Północnoatlantyckiego. W trakcie obrad 29. Forum Ekonomicznego swoją premierę będzie miała publikacja „NATO: 1949-1999-2019. 20 lat Polski w 70-letnim Sojuszu”. W debacie wezmą autorzy artykułów oraz przedstawiciele organizacji partnerskich.

Projekt zakłada również promocję publikacji za granicą. Prezentacje i debaty odbędą się w 10 stolicach europejskich (Wiedeń, Tirana, Tallinn, Praga, Berlin, Wilno, Zagrzeb, Londyn, Podgorica, Paryż) oraz w Waszyngtonie.

Niech ta rocznica – 70-lecie powstania NATO oraz 20-lecie wstąpienia Polski w jego szeregi – oraz projekt Instytutu Studiów Wschodnich będzie okazją do przypomnienia sobie celu samego powstania organizacji, do przyjrzenia się jej obecnemu kształtowi i działaniom a także do zastanowienia się jak NATO może wyglądać w przyszłości oraz jaki wkład w rozwój Sojuszu może mieć Polska.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą publikacją, która jest dostępna tutaj.