Najważniejsze wydarzenia w Republice Czeskiej


22.02.2018 – Kinga Szubańska

Nietolerancyjna władza, koalicja rządowa i podejrzane projekty w programie dotacji unijnych – czyli co nowego dzieje się u naszych południowych sąsiadów.

 

Czechy według Amnesty International

W swoim najnowszym raporcie Amnesty International skrytykowała Czechy za ksenofobiczną postawę i zachowania dyskryminujące. Organizacja wskazała, że w wypowiedziach prezydenta oraz wysokich rangą przedstawicieli rządu można doszukać się wyraźnych przejawów nietoleranacji wobec uchodźców i migrantów. Oprócz niechęci do przyjmowania emigrantów, AI podkreśliła nierówność szans edukacyjnych romskich dzieci. Przypomniała także kwestie przedłużającego się procesu w kontrowersyjnej sprawie romskiego miejsca pamięci na terenie byłego obozu koncentracyjnego w miejscowości Lety, zwróciła także uwagę na eksport broni do krajów, w których może być ona wykorzystana w sposób naruszający prawa człowieka.

Babiš tworzy koalicję

Podczas czwartkowego spotkania ruchu ANO z partią Burmistrzowie i Niezależni (STAN) doszło do zawarcia porozumienia programowego. Według przewodniczącego ugrupowanie STAN Jana Farskiego, obydwie partie wyrażają chęć ugruntowania pozycji Republiki Czeskiej w Unii Europejskiej i NATO. Odrzucają także przedstawiony przez ruch Wolność i Demokracja Bezpośrednia (SPD) projekt ustawy o przeprowadzeniu ogólnokrajowego referendum, z którym wiązałoby się głosowanie w sprawie wystąpienia Czech z UE. Farský zaakcentował, że STAN uzależnia poparcie dla nowego rządu od tego, czy premierem zostanie osoba oskarżona przez prokuraturę (czyli Andrej Babiš).

44 podejrzane projekty

Komisja Europejska odmówiła przyznania dofinansowania 44 projektom, które Republika Czeska zgłosiła do programu dotacji unijnych. W związku ze wspomnianymi inicjatywami przeprowadzane są śledztwa policji, urzędu skrabowego, a także Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF). W niektórych przypadkach trwają nawet rozprawy sądowe. Wśród problematycznych przedsięwzięć znalazła się m. in. próba wyłudzenia dotacji dla ośrodka wypoczynkowego Czapi Hnizdo, w związku z którą lider ruchu ANO Andrej Babiš zostal oskarżony przez prokuraturę.

 

Źródła:
lidovky.cz, domaci.ihned.cz, irozhlas.cz