Najważniejsze implikacje pandemii koronawirusa dla Polski i krajów Europy Środkowo-Wschodniej

Pandemia ukazuje ogromną skalę, szybkość, niezwykłą złożoność, niepewność i współzależność zjawisk zwykle odnoszonych do różnych poziomów analizy systemów społecznych. Nie ma precedensu w niedawnej historii gospodarczej i politycznej krajów Europy Środkowo-Wschodniej (EWŚ). W jej efekcie spora część branż i sektorów gospodarki zanotowała spadek przychodów od 50% do ponad 90%.

Autorzy: Mariusz Próchniak, Juliusz Gardawski, Maria Lissowska, Piotr Maszczyk, Ryszard Rapacki, Aleksander Sulejewicz, Rafał Towalski.