Nagroda Karpacka Europa Wspólnych Wartości

Tegorocznymi laureatami nagrody Karpacka Europa Wspólnych Wartości zostali historycy: Dyrektor Studium Europy Wschodniej UW Jan Malicki oraz prof. Igor Cependa, rektor Przykarpackiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankiwsku. Nagroda przyznawana jest wybitnym osobistościom albo instytucjom państw karpackich, które swoimi działaniami przyczyniają się do krzewienia wspólnych europejskich wartości w Europie Środkowej i Wschodniej, a także wpływają na rozwój współpracy oraz porozumienia w regionie.

Zarówno prof. Ihor Cependa, jak i Jan Malicki to znani i już docenieni (między innymi Odznaką Honorową „Bene Merito”) rzecznicy porozumienia polsko-ukraińskiego. W krótkich mowach wygłoszonych po odebraniu statuetek obaj zaznaczali, że ich praca nad zbliżeniem obu narodów dopiero się rozpoczyna. Prof. Ihor Cependa powiedział:

Jeszcze nic nie zrobiliśmy. Uhonorowanie nagrodą Karpackiej Europy Wspólnych Wartości traktujemy jako zachętę do większego wysiłku i potwierdzenie, że nasz cel jest dobrze obrany. 

O tym, na jak wielką skalę zamierzone są wspólne ich działania świadczą słowa Jana Malickiego:

Mam nadzieję, że uda nam się stworzyć coś, dzięki czemu pozostaniemy w pamięci obu narodów: polskiego i ukraińskiego. 

 

Tego laureatom z całego serca życzymy!

 

Jan Malicki ma na swym koncie liczne funkcje zawodowe o niezaprzeczalnej wadze dla kształtowania i rozumienia relacji wschodnich. Wśród nich trzeba wspomnieć rolę założyciela i redaktora naczelnego kwartalnika „Przegląd Wschodni”, współzałożyciela i dyrektora Studium Europy Wschodniej UW. Jest autorem pierwszego programu „Studiów Wschodnich” prowadzonych w Studium, koordynatorem rządowych i uniwersyteckich programów stypendialnych dla Wschodu i stałym wiceprzewodniczącym „Konsorcjum Uniwersytetów Ukraińskich i Uniwersytetu Warszawskiego”. Jest także  doktorem honoris causa kilku zagranicznych uczelni: Uniwersytetu im. Grzegorza Peradze w Tibilisi, Akademii Ostrogskiej w Ostrogu oraz Narodowego Uniwersytetu Przykarpackiego w Iwano-Frankiwsku. Wśród licznych nagród i odznaczeń, uhonorowany m. in. Krzyżem Rycerskim Orderu Zasług Litwy oraz odznaką honorową «Bene Merito» przyznawaną przez Ministra Spraw Zagranicznych RP.

 

Prof. Ihor Cependa, rektor Przykarpackiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Stefanyka jest człowiekiem czynu, a jego działanie jest kwintesencją idei, która jest zawarta w nazwie nagrody Karpacka Europa Wspólnych Wartości. Tą ideą jest konsekwentne poszukiwanie wspólnoty i porozumienia. Profesor jako historyk, politolog i dyplomata nie raz dawał dowody determinacji w budowaniu relacji dwustronnych w oparciu o wspólne wartości. Funkcję rektora Przykarpackiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankiwsku piastuje od roku 2012. Na ten czas właśnie należy datować początek ery dynamicznej współpracy tej uczelni z uczelniami polskimi, między innymi w wymiarze wspólnego prowadzenia studiów II stopnia. Prof. Ihor Cependa jest autorem kilkudziesięciu prac naukowych o historii i perspektywach stosunków polsko-ukraińskich. Jego wkład w rozwój relacji dwustronnych jest efektem autentycznego osobistego zaangażowania. Został on uhonorowany tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego i Medalem św. Cyryla i Metodego Centrum Europy Wschodniej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. W uznaniu zasług odznaczony przez Ministra Spraw Zagranicznych RP odznaką honorową «Bene Merito».

 

Podczas gali na scenie zagrała orkiestra Lwowskiego Teatru Narodowego pod batutą Bogdana Moczurada.