Nagroda Instytutu Studiów Wschodnich dla studentów z Ukrainy

Studenci Podkarpackiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankowsku otrzymali stypendia Instytutu Studiów Wschodnich.

Odpowiednia umowa pomiędzy Uniwersytetem a Instytutem została podpisana 12 czerwca 2018 roku przez rektora Igora Cependę oraz przewodniczącego Rady Programowej Forum Ekonomicznego Zygmunta Berdychowskiego. Zgodnie z nią, najlepsi studenci uniwersytetu w ciągu następnego roku akademickiego otrzymają comiesięczne stypendia finansowe. Po podpisaniu umowy odbyło się spotkanie z kadrą naukową i studentami uniwersytetu.

– To wydarzenie jest bardzo ważnym dla naszej uczelni. Podpisana umowa dwustronna o stypendiach, którą zainicjował Instytut Studiów Wschodnich wraz z Zygmuntem Berdychowskim, ma na celu wesprzeć najbardziej utalentowanych studentów naszej uczelni, wyróżnić ich osiągnięcia naukowe oraz zachęcić młodych osób do rozwoju umiejętności i poszerzania swojej wiedzy. Nasi studenci – jako jedyni na Ukrainie – otrzymali stypendia Instytutu. Oznacza to wysoką ocenę działalności naszych wykładowców oraz wielkie zaufanie ze strony partnerów – powiedział Igor Cependa.

Zygmunt Berdychowski w swoim przemówieniu podziękował rektorowi Cependzie za wieloletnią współpracę oraz osobiste zaangażowanie w rozwój polsko-ukraińskich relacji dwustronnych. Uniwersytet Podkarpacki od lat bierze udział w realizacji projektów transgranicznych, a jego studenci aktywnie uczestniczą w programach międzynarodowych.

Zygmunt Berdychowski uroczyście wręczył studentom certyfikaty, które umożliwiają otrzymanie comiesięcznego stypendium w następnym roku akademickiego. Stypendystami są studenci, zdobywający wykształcenie wyższe na wydziałach turystyki, ekonomii i nauk przyrodniczych. Osiągają wysokie wyniki w nauce oraz dobrze mówią po angielsku i polsku. Studenci otrzymali również możliwość udziału w XXVIII Forum Ekonomicznym w Krynicy Zdroju, w charakterze wolontariuszy. Instytut zapowiedział udzielenie w przyszłości kolejnego stypendium dla autora najlepszej pracy magisterskiej.