Na XXIX Forum Ekonomicznym w Krynicy o potencjale transportowym Trójmorza

Trójmorze  to inicjatywa 12 państw Unii Europejskiej położonych na obszarze pomiędzy morzami:  Bałtyckim, Czarnym i Adriatyckim, skupiająca około 110 milionów obywateli.   Rozwój infrastruktury i korytarzy transportowych  na osi północ-południe powinien być impulsem dla poprawy sytuacji gospodarczej całego regionu. Jakie są priorytetowe projekty państw Trójmorza w  tej dziedzinie?

O tym będą dyskutować podczas XXIX Forum Ekonomicznego w Krynicy szefowie  resortów odpowiedzialnych za te działania. Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni  Andrzej Adamczyk, polski minister infrastruktury,  Péter Szijjártó, minister spraw zagranicznych i Handlu z Węgier, a także  Arpád Érsek, minister transportu i budownictwa Republiki Słowackiej,  Oleg Butković, minister morza, transportu i infrastruktury z Chorwacji, Alexandru-Razvan Cuc, minister transportu z Rumunii i gość z Litwy, minister transportu i komunikacji, Rokas Masiulis.

Szlak północ-południe to jeden z głównych kierunków przewozów ładunków między państwami europejskimi. Polska jest jednym z najważniejszych państw na tym szlaku nie tylko ze względu na swoje położenie, ale także z racji rosnącej roli naszych portów w światowej wymianie handlowej.

Inwestycje infrastrukturalne mają zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia zrównoważonego rozwoju społecznego i gospodarczego regionu. Wielkość i tempo rozwoju lokalnego zależy więc w dużej mierze od odpowiedniego gospodarowania instrumentami infrastrukturalnymi i od umiejętnego zdobywania zewnętrznych źródeł dofinansowania inwestycji. Jaka jest recepta na rozwój zrównoważonej i odpornej infrastruktury regionalnej i transgranicznej? Jaki wpływ, zarówno bezpośredni, jak i pośredni, ma rozwój infrastruktury na poszczególne gałęzie gospodarki? I wreszcie, w jakim kierunku powinna zmierzać strategia państw Trójmorza, aby w pełni wykorzystać jego potencjał infrastrukturalny?

Odpowiedzi na te pytania będą poszukiwać uczestnicy panelu Korytarze transportowe Trójmorza. Co ważne – dyskutanci posiadający realny wpływ na kierunki podejmowanych dzisiaj i jutro działań w tym zakresie.