Na XXIX Forum Ekonomicznym o polsko-rosyjskiej współpracy transgranicznej

4 września br. w ramach XXIX Forum Ekonomicznego w Krynicy odbył się finansowany z środków Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w ramach VIII Otwartego Konkursu, panel dyskusyjny poświęcony polsko-rosyjskiej współpracy transgranicznej.

Bieżąca polsko – rosyjska współpraca transgraniczna opiera się na unijnym Programie Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020. Program zakłada wspieranie współpracy w obszarze instytucjonalnym, gospodarczym, społecznym i środowiskowym. Środki na finansowanie programu pochodzą głównie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa oraz wkładu Federacji Rosyjskiej.

Panel Polsko-rosyjska współpraca transgraniczna – sytuacja obecna, perspektywy rozwoju poprowadziła Iwona Wiśniewska – analityk, dyplomata, współautorka i autorka min. publikacji: Wyspa na uwięzi: Kaliningrad między Moskwą a UE oraz Obwód kaliningradzki 2016. Społeczeństwo, gospodarka, armia oraz Putin po raz czwarty. Stan i perspektywy Rosji (2018–2024). Obecnie – Główny Specjalista w Zespole Rosyjskim Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia.

W dyskusji udział wzięła Katarzyna Maria Bartnik, kierownik Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Polska – Rosja 2014-2020., a także Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego, który podkreślił, że wieloletnie kontakty Warmii i Mazur z Obwodem Kaliningradzkim FR widoczne są przede wszystkim w takich obszarach jak: turystyka, kultura, polityka społeczna, sport, zdrowie oraz współpraca organizacji polonijnych i pozarządowych. Przypomniał także znaczenie, jakie dla tej współpracy i kontaktów międzyludzkich miał mały ruch graniczny. Wskazał istotną rolę unijnego Programu Polska-Rosja, który niewątpliwie ożywił współpracę transgraniczną.

Ze strony rosyjskiej głos zabrał Aleksander Korkin – Zastępca Przewodniczącego Społecznej Rady Ekspertów Kaliningradzkiej Dumy Obwodowej, który przypomniał, że kwestia polsko-rosyjskiej współpracy transgranicznej była głównym tematem 9. Forum Regionów Partnerskich Obwodu Kaliningradzkiego, które odbyło się w dniach 18–19 czerwca. Pod czas tego wydarzenia podpisano umowę o dalszej współpracy w tym zakresie oraz przeprowadzono coroczną konferencję pt. „Rosyjsko-polskie programy współpracy transgranicznej 2014-2020”, w której aktywnie uczestniczyli przedstawiciele Sejmiku i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Jelena Ragaczikowa – przewodnicząca organizacji społecznej – Polska Narodowo-Kulturalna Autonomia miasta Kaliningradu, podkreśliła że współpraca transgraniczna jest bardzo ważnym czynnikiem w kontaktach między mieszkańcami Polski a Rosji. Co roku napływ turystów rośnie po obu stronach. Dzięki wprowadzeniu w roku 2019 uproszczonego systemu uzyskiwania wiz elektronicznych na zwiedzanie terytorium obwodu kaliningradzkiego, tylko w ciągu ostatnich dwóch miesięcy liczba osób ubiegających się o wizę wzrosła prawie trzykrotnie i na 1 września wyniosła ponad 42 000 osób. To pozwala nawiązywać kontakty kulturowe i biznesowe, rozwijać gospodarkę i, co najważniejsze, poprawiać napiętą sytuację między dwoma sąsiadującymi krajami.

Na koniec wystąpił rosyjski politolog Jurij Solozobov, dyrektor międzynarodowych projektów w Instytucie Strategii Narodowej. Powiedział, że współpraca transgraniczna jest jedyną formą konstruktywnych stosunków między Rosją a Polską, funkcjonującą w każdej sytuacji politycznej. Sekretem sukcesu jest poleganie na regionach i bezpośrednich kontaktach, a nie relacje stolic i najwyższych urzędników, którzy mogą podlegać wahaniom. Podkreślił że podstawą współpracy transgranicznej nie są ideologiczne chimery, ale konkretne projekty i wzajemnie korzystne „długotrwałe tematy” – infrastruktura, handel i wspólne przedsięwzięcia.


Projekt dofinansowany ze środków Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w ramach VIII Otwartego Konkursu.