Na XIII Forum Europa-Ukraina o osiągnięciach i przyszłości Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina

Dotacje wydawane w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina od 15 lat wspierają rozwój ekonomiczno-społeczny na pograniczu tych trzech krajów. Dzięki nim jest możliwy rozwój infrastruktury, służby zdrowia, turystyki, a także skuteczniej chronione dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze.

Jaki jest bilans 15-lecia? Jaka może być przyszłość programu? Co zrobić, by fakt styku kultur tych państw był źródłem czerpania z „bogactwa w różnorodności”? Wreszcie, jakie znaczenie ma wytyczenie międzynarodowego korytarza transportowego TEN-T „Via Carpathia”?

O tym, podczas XIII Forum Europa-Ukraina w Rzeszowie, w ramach panelu „Rola Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina w rozwoju Europy Środkowo-Wschodniej” będą dyskutować między innymi: Andrzej Słodki, kierownik WST PL-BY-UA, Centrum Projektów Europejskich, prof. Bohdan Hud, dyrektor Instytutu Integracji Europejskiej z Lwowskiego Uniwersytetu Państwowego im. Iwana Franki, (Ukraina) oraz Leszek Buller, dyrektor Centrum Projektów Europejskich.

Panel zostanie poprzedzony prezentacją moderującego debatę Andrzeja Słodkiego pt. „Wczoraj i dziś Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina”.

Warto pamiętać, że pod względem budżetu, Program Polska-Białoruś-Ukraina jest największym programem transgranicznym na lądowych granicach Unii Europejskiej, o łącznej wartości ponad 170 milionów euro.

Program Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 jest dokumentem definiującym najważniejsze kwestie związane z samą realizacją założeń programu, jego otoczeniem, celami i funkcjonowaniem. Opisuje obszary problemowe określone w tzw. czterech celach tematycznych: dziedzictwo, dostępność, bezpieczeństwo, granice.