Na Forum Przemysłowym w Karpaczu o bezpieczeństwie energetycznym w przemyśle

O rosnącym znaczeniu problematyki bezpieczeństwa energetycznego dla przemysłu będą rozmawiać eksperci z różnych państw europejskich. Debata zostanie przeprowadzona w ramach tegorocznego Forum Przemysłowego, który odbędzie się w Karpaczu 12-14 grudnia.

Dostęp do zdywersyfikowanych surowców energetycznych, który jest wolny od barier politycznych, jest niezbędny do dynamicznego rozwoju przemysłu. Wiele europejskich krajów jest zaniepokojonych kwestią bezpieczeństwa energetycznego, co jest związane przede wszystkim z koniecznością dywersyfikacji źródeł oraz uniezależnienia się od dostaw z kierunku wschodniego.

Co należy zrobić, żeby zapewnić dywersyfikację źródeł energii? Jakie wyzwania stoją przed firmami, które realizują projekty z zakresu połączeń gazowych, naftowych i energetycznych? Te zagadnienia staną się kanwą rozważań w panelu dyskusyjnym Bezpieczeństwo energetyczne w przemyśle – przedstawicieli firm energetycznych oraz międzynarodowych ekspertów. Dyskusję poprowadzi publicysta i prezenter Mykola Voytiv, przewodniczący NGO Zarządzanie Nowej Generacji (Kijów, Ukraina).